Acte publicate in Monitorul Oficial 356 – 359 din 17 iunie 2013

Monitorul Oficial 356/2013, Partea I

 • Ordinul 1.792/C/2013 al ministrului justitiei pentru aprobarea Criteriilor privind evaluarea performantelor activitatii profesionale a functionarilor publici cu statut special definitivi din sistemul administratiei penitenciare.

Monitorul Oficial 357/2013, Partea I

 • Decizia 117/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II alin. (1) din Legea nr. 175/2010 pentru modificarea Legii nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari;
 • Decizia 188/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind masurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de plata rezultate din contracte intre profesionisti;
 • Decizia 191/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii.
 • HG 349/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenta;
 • HG 350/2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Roman de Dezvoltare Sociala.
 • Ordinul 81/2013 al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale pentru modificarea si completarea Instructiunilor tehnice privind modul de evidenta, raportare, calcul si plata a taxei pe activitatea miniera si a redeventei miniere, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale nr. 198/2009.

Monitorul Oficial 358/2013, Partea I

 • Decizia 121/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic pct. 2 din Legea nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, cu referire la art. II art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010.
 • Ordinul M.65/2013 al ministrului apararii nationale pentru modificarea Instructiunilor privind folosirea de catre personalul armatei si alti beneficiari a fondului construit al Ministerului Apararii Nationale, destinat cazarii, refacerii capacitatii de munca si activitatilor recreative si sportive, aprobate prin Ordinul ministrului apararii nr. M. 128/2008;
 • Ordinul 2.137/2013 al viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, privind acordarea celui de-al patrulea titlu de parc industrial Societatii „Tetarom” — S.A.
 • Ordinul 35/2013 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru aprobarea procedurilor privind solutionarea/medierea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in domeniul energiei.
 • Decizia 52/2013 a Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor privind avizarea constituirii si functionarii organismului de gestiune colectiva Uniunea Producatorilor Independenti de Fonograme — UPIF.

Monitorul Oficial 359/2013, Partea I

 • Decizia 232/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.
 • HG 369/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master pe baza programelor de studii de master acreditate.
 • Decizia 245/2013 a Prim-Ministrului privind numirea domnului Cristian-Silviu Busoi in functia de membru al consiliului de administratie si de presedinte al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
 • Ordinul 622/2013 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare;
 • Ordinul 710/468/654/2013 al ministrului economiei, al ministrului fondurilor europene si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.508/2007 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finantate in cadrul operatiunilor 2.2.1 „Dezvoltarea infrastructurii CD existente si crearea de noi infrastructuri (laboratoare, centre de cercetare)” si 2.3.1 „Sprijin pentru start-up-urile si spin-off-urile inovative” ale axei prioritare 2 „Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologica si inovare” din cadrul Programului operational sectorial „Cresterea competitivitatii economice” (POS CCE) 2007—2013.
 • Decizia 134/2013 a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind aprobarea cererii de suspendare aactivitatii Societatii „Kamer Activ Broker de AsigurareReasigurare” — S.R.L.
 • Decizia 135/2013 a Autoritatii de Supraveghere Financiara privind aprobarea, la cerere, a suspendarii activitatii Societatii „SPECIAL OFFICE — Broker de Asigurare-Reasigurare” — S.R.L.
 • Rectificari.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close