Acte publicate in Monitorul Oficial 360 – 363 din 18 iunie 2013

Monitorul Oficial 360/2013, Partea I

 • Decizia 160/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 32 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;
 • Decizia 165/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 31 alin. (2) si (3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de Timbru;
 • Decizia 166/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 11 alin. (3) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si art. 6 alin. (1) si (3) din Legea nr. 285/2010 privind salarizarea in anul 2011 a personalului platit din fonduri publice.
 • HG 351/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala „Avioane” — S.A. Craiova, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei;
 • HG 353/2013 privind organizarea Conferintei „Identificarea avantajelor competitive ale unei destinatii turistice — oportunitati si provocari pentru dezvoltarea durabila a turismului Romaniei” in data de 3 iulie 2013, precum si a unei vizite de documentare pentru reprezentanti ai mass-mediei si lideri de opinie, specialisti in turism din strainatate, cu precadere din tarile membre ale Organizatiei Mondiale pentru Turism, in perioada 2—8 iulie 2013;
 • HG 355/2013 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justitiei, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor masuri in domeniul invatamantului si cercetarii, precum si in ceea ce priveste plata sumelor prevazute in hotarari judecatoresti devenite executorii in perioada 1 ianuarie — 31 decembrie 2013;
 • HG 362/2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publica, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.470/2007;
 • HG 367/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de statiune balneara si balneoclimatica pentru unele localitati si areale care dispun de factori naturali de cura;
 • Decizia 246/2013 a Prim-Ministrului privind numirea domnului Romeo-Florin Nicolae in functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, care conduce Autoritatea Nationala a Vamilor;
 • Decizia 247/2013 a Prim-Ministrului privind exercitarea, cu caracter temporar, a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice de catre domnul Cristian Robert Boldea.
 • Ordinul 738/2013 al ministrului sanatatii privind abrogarea pct. 4 al art. 2 din Ordinul ministrului sanatatii nr. 712/2012 pentru acreditarea in domeniul transplantului a unitatilor sanitare care pot efectua activitati de banci de tesuturi si/sau celule umane, respectiv de utilizator de tesuturi si/sau celule umane in scop terapeutic.

Monitorul Oficial 361/2013, Partea I

 • Decizia 182/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si art. 276 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii si ale art. 34 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;
 • Decizia 184/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. II art. 18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar.
 • HG 352/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Nationale „Administratia Porturilor Dunarii Fluviale” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor;
 • HG 359/2013 privind aprobarea Protocolului dintre Guvernul Romaniei si Consiliul de Ministri din Bosnia si Hertegovina, semnat la Mátraháza, Ungaria, la 11 octombrie 2012, pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeana si Bosnia si Hertegovina privind readmisia persoanelor aflate in situatie de sedere ilegala, semnat la Bruxelles la 18 septembrie 2007;
 • Protocol intre Guvernul Romaniei si Consiliul de Ministri din Bosnia si Hertegovina pentru aplicarea Acordului dintre Comunitatea Europeana si Bosnia si Hertegovina privind readmisia persoanelor aflate in situatie de sedere ilegala.
 • Ordin 3/2013 al Autoritatii de Supraveghere Financiara privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006.

Monitorul Oficial 362/2013, Partea I

 • Decizia 217/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (1) lit. b), art. 7, art. 8 alin. (1), art. 9 alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania;
 • Decizia 219/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 alin. (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat;
 • Decizia 223/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 25 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat.
 • HG 354/2013 pentru completarea Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 106/2011;
 • HG 361/2013 privind modificarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 1.264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat, pe termen mediu, „Medium Term Notes”;
 • HG 364/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala — Directia Generala a Finantelor Publice a Judetului Valcea, in domeniul public al orasului Baile Govora si in administrarea Consiliului Local al Orasului Baile Govora;
 • HG 374/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice, din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013 pentru inlaturarea efectelor calamitatilor naturale produse in primavara anului 2013 la lucrarile de gospodarire a apelor aferente unui obiectiv din domeniul public al statului.
 • Ordinul 1.471/2013 al ministrului mediului si schimbarilor climatice privind conditiile de acordare a autorizatiei speciale de pescuit in scop stiintific;
 • Ordinul 3.813/2013 al ministrului educatiei nationale pentru aprobarea listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, pentru anul 2013.

Monitorul Oficial 363/2013, Partea I

 • Hotararea 54/2013 a Parlamentului Romaniei privind numirea membrilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara.
 • Decizia 207/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative;
 • Decizia 208/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 8, art. 10 lit. f), art. 21, art. 26 alin. (1) lit. k) si alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative si ale art. 13 si art. 15 alin. (1) din Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate;
 • Decizia 210/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 alin. (3), art. 10, art. 12 alin. (1) si (2), art. 13—19 si art. 20—26 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative.
 • OUG 61/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale.
 • Decizia 248/2013 a Prim-Ministrului privind imputernicirea domnului colonel Burlui Ion pentru a indeplini atributiile functiei de inspector general al Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta.
 • Ordinul 393/87/2013 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului afacerilor interne pentru aprobarea activitatilor si costurilor maxime generate de activitatile prevazute la art. 4 alin. (1) lit. l) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare.
 • Circulara 13/2013 a Bancii Nationale a Romaniei privind punerea in circulatie, in scop numismatic, a unei monede din argint dedicate aniversarii a 140 de ani de la nasterea Luciei Sturdza-Bulandra.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close