Acte publicate in Monitorul Oficial 364 – 366 din 19 iunie 2013

Monitorul Oficial 364/2013, Partea I

 • Hotararea 46/2013 a Parlamentului Romaniei privind exercitarea Presedintiei romane a Dimensiunii parlamentare a Procesului de Cooperare in Europa de Sud-Est (SEECP);
 • Hotararea 47/2013 a Parlamentului Romaniei privind constituirea Comisiei speciale comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru aderarea Romaniei la spatiul Schengen;
 • Hotararea 48/2013 a Parlamentului Romaniei pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 8/2013 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Francofoniei;
 • Hotararea 49/2013 a Parlamentului Romaniei pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 17/2013 privind constituirea Comisiei comune a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea propunerii legislative de revizuire a Constitutiei Romaniei;
 • Hotararea 50/2013 a Parlamentului Romaniei pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 23/2013 privind constituireaunor grupuri parlamentare de prietenie;
 • Hotararea 51/2013 a Parlamentului Romaniei pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 5/2013 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului Romaniei la Initiativa Central-Europeana — Dimensiunea Parlamentara;
 • Hotararea 52/2013 a Parlamentului Romaniei pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 6/2013 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa;
 • Hotararea 53/2013 a Parlamentului Romaniei pentru modificarea anexei la Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 11/2013 privind aprobarea componentei nominale a Delegatiei Parlamentului Romaniei la Adunarea Parlamentara a NATO.
 • Hotararea 37/2013 a Senatului privind revocarea din functie a unui vicepresedinte al Institutului Cultural Roman;
 • Hotararea 38/2013 a Senatului privind incetarea prin demisie a mandatului de presedinte al Institutului Cultural Roman;
 • Hotararea 39/2013 a Senatului privind incetarea prin demisie a unui mandat de vicepresedinte al Institutului Cultural Roman.
 • Decizia 20/2013 a Camerei Deputatilor privind delegarea atributiilor presedintelui Camerei Deputatilor.
 • OUG 43/2013 privind unele masuri pentru dezvoltarea si sustinerea fermelor de familie si facilitarea accesului la finantare al fermierilor
 • HG 363/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenti lucrarilor de interventii „Reparatii pod pe DN 1, km 115 + 347, peste torent la Posada”, judetul Prahova;
 • HG 365/2013 pentru aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici aferenti lucrarii de interventii „Consolidare si reparatii pod pe DN15, km 358 + 315, peste paraul Bistricioara la Garleni”, judetul Bacau.
 • Ordinul 819/2013 al ministrului transporturilor privind aplicarea Instructiunilor de inspectie din 2011 in conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare si certificare (HSSC), adoptate de Adunarea Organizatiei Maritime Internationale prin Rezolutia A.1053(27) din 30 noiembrie 2011
 • Circulara 15/2013 a Bancii Nationale A Romaniei privind ratele dobanzilor platite la rezervele minime obligatorii incepand cu perioada de aplicare 24 mai — 23 iunie 2013.

Monitorul Oficial 365/2013, Partea I

 • Hotararea 21/2013 a Camerei Deputatilor privind structura organizatorica a serviciilor Camerei Deputatilor.
 • Decizia 202/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor titlului VII — Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv din Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilita prin Decizia inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. 27 din 14 noiembrie 2011;
 • Decizia 236/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002 privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii;
 • Decizia 246/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 107 alin. (1) partea introductiva din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
 • Hotararea 545/2013 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de promovare a judecatorilor si procurorilor, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006;
 • Hotararea 5462013 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 279/2012;
 • Hotararea 546 bis2013 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006.
 • Tabloul National al Arhitectilor.

Monitorul Oficial 366/2013, Partea I

 • Hotararea 36/2013 a Senatului cu privire la Comunicarea Comisiei catre Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic si Social European si Comitetul Regiunilor — O strategie a Uniunii Europene privind adaptarea la schimbarile climatice COM (2013) 216 final.
 • HG 357/2013 privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri aflate in domeniul public al statului si in administrarea Administratiei Nationale „Apele Romane”, prevazute in anexa nr. 12 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a reevaluarii.
 • Ordinul 3.867/2013 al ministrului educatiei nationale pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.653/2013 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular scoala Gimnaziala Metropolitana „Academia Romana pentru Copii” din municipiul Bucuresti.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close