Acte publicate in Monitorul Oficial 370 – 372 din 21 iunie 2013

Monitorul Oficial 370/2013, Partea I

 • Decizia 224/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 16 alin. (1) si art. 260 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii.
 • HG 370/2013 privind modificarea Hotararii Guvernului nr. 595/2009 pentru aplicarea Legii nr. 490/2004 privind stimularea financiara a personalului care gestioneaza fonduri comunitare;
 • HG 371/2013 privind inscrierea unui imobil in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si transmiterea acestuia din administrarea Tribunalului Alba, aflat in coordonarea Ministerului Justitiei, in administrarea Penitenciarului Aiud din cadrul Administratiei Nationale a Penitenciarelor si care functioneaza in subordinea Ministerului Justitiei.
 • Ordinul 250/2013 al presedintelui Agentiei Nationale AntiDoping privind aprobarea tarifului pentru formarea si perfectionarea ofiterilor de control doping
 • Ordinul 1.121/2013 al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice privind aprobarea modelului de contract de finantare pentru accesarea axei prioritare 7 „Asistenta tehnica” de catre organismele intermediare pentru Programul operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007—2013”;
 • Ordinul 1.141/2013 al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului — Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si Grant nr. 123—125, 127— 152 pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007—2013”;
 • Ordinul 1.554/2013 al ministrului mediului si schimbarilor climatice pentru modificarea anexei nr. 6 la Regulamentul privind atribuirea dreptului de gestionare a faunei cinegetice, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1.221/2010.
 • Hotararea 550/2013 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere la Scoala Nationala de Grefieri, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 173/2007;
 • Hotararea 551/2013 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru completarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante de grefier la instantele judecatoresti si parchetele de pe langa acestea, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 126/2007;
 • Lista asociatiilor si fundatiilor carora li s-au acordat subventii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice, in anul 2012, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventiiasociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.

Monitorul Oficial 371/2013, Partea I

 • Hotararea 35/2013 a Senatului cu privire la documentul european de consultare Carte Verde privind „Finantarea pe termen lung a economiei europene” — COM (2013) 150 final 2.
 • Decizia 212/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 29 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a dispozitiilor titlului VII — Regimul stabilirii si platii despagubirilor aferente imobilelor preluate in mod abuziv cuprins in Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, astfel cum aplicarea acestora a fost stabilita de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 27 din 14 noiembrie 2011, precum si ale art. 329 din Codul de procedura civila de la 1865.
 • HG 385/2013 privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, a functiei publice de subprefect al judetului Neamt de catre doamna Soroceanu Daniela;
 • HG 386/2013 privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de subprefect al judetului Neamt de catre domnul Angheluta Ioan Vlad.
 • Decizia 249/2013 a Prim-Ministrului pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor.
 • Instructiunile 1/2013 ale presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice emise in aplicarea prevederilor art. 188 alin. (2) lit. d) si art. 188 alin. (3) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

Monitorul Oficial 372/2013, Partea I

 • HG 381/2013 privind rechemarea unui consul general.
 • Ordinul 808/1.422/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului economiei pentru aprobarea Intelegerii comune a Subcomitetului Fiscal Nabucco cu privire la paragraful 2 al articolului 11 din Acordul dintre Republica Austria, Republica Bulgaria, Republica Ungara, Romania si Republica Turcia privind Proiectul Nabucco, semnat la 13 iulie 2009.
 • Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului din 27 septembrie 2011 in Cauza M. si C. impotriva Romaniei.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close