Acte publicate in Monitorul Oficial 380 – 384 din 27 iunie 2013

Monitorul Oficial 380/2013, Partea I

 • Legea 189/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare;
 • Decretul 605/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare.
 • HG 382/2013 privind schimbarea regimului juridic al unor imobile situate in municipiul Toplita, judetul Harghita, si pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • HG 388/2013 privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului;
 • HG 394/2013 privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne a unei parti dintr-un imobil;
 • HG 395/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Nationala de Gaze Naturale „Romgaz” — S.A. Medias, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei;
 • HG 398/2013 privind aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin scrisorile semnate la Bucuresti la 27 aprilie 2012, 24 iulie 2012 si 27 august 2012, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului privind serviciile municipale, semnat la Bucuresti la 24 iulie 2006;
 • HG 399/2013 privind aprobarea amendamentului convenit intre Guvernul Romaniei si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucuresti la 19 februarie 2013 si la Bruxelles la 15 martie 2013, la Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, destinat finantarii Proiectului privind reforma sectorului sanitar — faza a II-a, semnat la Bucuresti la 28 ianuarie 2005.
 • Rectificari.

Monitorul Oficial 381/2013, Partea I

 • Decizia 257/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 alin. (12) din Ordonanta Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, precum si a dispozitiilor Ordonantei Guvernului nr. 15/2002, in ansamblul sau;
 • Decizia 267/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. b), q) si s) si ale art. 27 alin. (2) lit. b) si alin. (3) lit. c) din Legea nr. 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane, precum si ale art. 6 alin. (1) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice.
 • HG 379/2013 privind organizarea si functionarea Sistemului national de gestionare a afacerilor europene in vederea participarii Romaniei la procesul decizional al institutiilor Uniunii Europene si pentru completarea art. 2 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 8/2013 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe.
 • Decizia 16/2013 a Colegiului Medicilor Dentisti din Romania privind eliberarea Certificatului de membru al Colegiului Medicilor Dentisti din Romania.

Monitorul Oficial 382/2013, Partea I

 • Ordinul 42/2013 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate pentru serviciile de distributie in sectorul gazelor naturale, incepand cu a treia perioada de reglementare, si privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 22/2012.

Monitorul Oficial 383/2013, Partea I

 • Hotararea 48/2013 a Senatului privind numirea presedintelui Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
 • Hotararea 50/2013 a Senatului pentru alegerea unui secretar al Senatului.
 • Decizia 21./2013 a Camerei Deputatilor privind convocarea Camerei Deputatilor in sesiune extraordinara.
 • Decizia 287/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 61/1991 pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire sociala, a ordinii si linistii publice;
 • Decizia 290/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 80 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii;
 • Decizia 291/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. II art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri financiare in domeniul bugetar, precum si pentru instituirea altor masuri financiare in domeniul bugetar, astfel cum a fost aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 283/2011;
 • Decizia 298/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c)—h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor.
 • OUG 66/2013 pentru modificarea si completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul politistului.
 • Decizia 250/2013 a Prim-Ministrului privind numirea unui reprezentant al statului in Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
 • Decizia 251/2013 a Prim-Ministrului privind numirea unui reprezentant al statului in Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate;
 • Lista cuprinzand asociatiile si fundatiile romane cu personalitate juridica din municipiul Oradea care primesc subventii de la bugetul local in anul 2013, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala.

Monitorul Oficial 384/2013, Partea I

 • Decizia 288/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Decizia nr. 296 din 23 mai 2013 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 969 si art. 1073 din Codul civil din 1864.
 • HG 411/2013 privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor in Monitorul Oficial al Romaniei, partile I—VII;
 • HG 418/2013 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica.
 • Ordinul 304/2013 al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine privind stabilirea unei derogari de la prevederile Ordinului ministrului transporturilor si infrastructurii nr. 568/2010 pentru aprobarea unor tarife aplicate de Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A.;
 • Ordinul 1.068/537/2013 al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului fondurilor europene pentru modificarea Ordinului ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse si al ministrului economiei si finantelor nr. 79/384/2008 privind aprobarea Documentului-cadru de implementare a Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” 2007—2013.
 • Ordinul 112/2013 al Parchetului de pe Langa Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru aprobarea Regulamentului privind evaluarea activitatii profesionale a personalului auxiliar de specialitate si a personalului conex din cadrul Ministerului Public.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close