Acte publicate in Monitorul Oficial 385 – 388 din 28 iunie 2013

Monitorul Oficial 385/2013, Partea I

 • Ordinul 814/2013 al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru aprobarea Ghidului practic privind tratamentul fiscal al unor operatiuni efectuate de catre contribuabilii care aplica Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 27/2010.

Monitorul Oficial 386/2013, Partea I

 • Decizia 3/2013 a Parlamentului Romaniei privind convocarea Camerei Deputatilor si Senatului in sesiune extraordinara.
 • Hotararea 49/2013 a Senatului privind numirea presedintelui Institutului Cultural Roman.
 • Hotararea 23/2013 a Camerei Deputatilor pentru aprobarea statului de functii al serviciilor Camerei Deputatilor pe anul 2013.
 • OUG 65/2013 pentru stabilirea unor masuri privind incadrarea absolventilor Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza”, promotia 2013
 • OUG 69/2013 pentru modificarea si completarea Legii apelor nr. 107/1996;
 • HG 396/2013 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 532/1991 privind reglementarea asistentei medicale cu plata in unitatile sanitare;
 • HG 397/2013 pentru aprobarea Procesului-verbal privind semnul de frontiera „TUR” amplasat pentru marcarea punctului de intalnire a frontierelor de stat ale Romaniei, Ungariei si Ucrainei, semnat la Budapesta la 17 octombrie 2012;
 • HG 402/2013 privind modificarea anexei nr. 3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar in vederea stimularii achizitionarii de calculatoare, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.294/2004.
 • Ordinul 544/2013 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind metodologia de calcul al incarcaturii optime de animale pe hectar de pajiste.

Monitorul Oficial 387/2013, Partea I

 • Legea 193/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
 • Decreul 611/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
 • Hotararea 47/2013 a Senatului privind validarea unui membru al Consiliului Superior al Magistraturii.
 • Decizia 281/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989;
 • Decizia 283/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 19 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945—22 decembrie 1989;
 • Decizia 299/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 24, art. 35 si art. 42 din Legea nr. 273/2004 privind procedura adoptiei.
 • OUG 67/2013 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore;
 • OUG 70/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene;
 • HG 412/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Apararii Nationale pe anul 2013 din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013, pentru desfasurarea unor misiuni externe cu caracter umanitar;
 • HG 414/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice pe anul 2013, la titlul 10 „Cheltuieli de personal”, pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum si de Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare;
 • HG 416/2013 pentru revocarea si numirea unui membru al Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor.
 • Ordinul 805/2013 al ministrului sanatatii privind modificarea si completarea Ordinului ministrului sanatatii nr. 245/2012 pentru aprobarea preturilor la medicamentele de uz uman cuprinse in Catalogul national al preturilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piata in Romania.

Monitorul Oficial 388/2013, Partea I

 • Legea 214/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe;
 • Decretul 642/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 4/2013 privind modificarea Legii nr. 76/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe;
 • Decretul 625/2013 privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator;
 • Decretul 626/2013 privind numirea unui judecator.
 • OUG 71/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome si pentru prorogarea unui termen;
 • OUG 72/2013 privind reorganizarea unor institutii publice aflate in subordinea Ministerului Culturii.
 • Ordinul 94/2013 al ministrului afacerilor interne pentru abrogarea alin. (2) al art. 1121 din Normativul privind asigurarea tehnica de marina a structurilor detinatoare de nave din Ministerul Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 636/2008;
 • Ordinul 3.974/2013 al ministrului educatiei nationale pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5.606/2012 privind organizarea si desfasurarea evaluarii nationale pentru absolventii clasei a VIII-a in anul scolar 2012—2013.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close