Acte publicate in Monitorul Oficial 389 – 393 din 29 iunie 2013

Monitorul Oficial 389/2013, Partea I

 • OUG 68/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul institutiilor publice de cultura;
 • OUG 73/2013 privind ratificarea Scrisorii de intentie semnate de autoritatile romane la Bucuresti la 10 iunie 2013, aprobata prin Decizia Consiliului director al Fondului Monetar International din 26 iunie 2013;
 • OUG 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 • OUG 76/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta.
 • Ordinul 47/2013 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru desemnarea furnizorilor de ultima instanta care au obligatia de a furniza energie electrica clientilor finali aflati in situatia de a nu li se mai asigura furnizarea din motive neimputabile acestora.

Monitorul Oficial 390/2013, Partea I

 • Decizia 7/2013 a Senatului privind asigurarea conducerii Senatului in perioada 30 iunie—1 iulie 2013.
 • Hotararea 22/2013 a Camerei Deputatilor privind modificarea anexei la Hotararea Camerei Deputatilor nr. 48/2012 pentru aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Camerei Deputatilor.
 • Decretul 617/2013 privind eliberarea din functie a unui judecator;
 • Decretul 618/2013 privind eliberarea din functie a unui judecator;
 • Decretul 619/2013 privind eliberarea din functie a unui judecator;
 • Decretul 620/2013 privind eliberarea din functie a unui judecator;
 • Decretul 621/2013 privind eliberarea din functie a unui judecator;
 • Decretul 622/2013 privind eliberarea din functie a unui judecator;
 • Decretul 623/2013 privind eliberarea din functie a unui judecator;
 • Decretul 624/2013 privind eliberarea din functie a unui procuror.
 • OUG 75/2013 privind unele masuri pentru reorganizarea prin divizare partiala a Oficiului Participatiilor Statului si Privatizarii in Industrie, pentru modificarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri privind activitatea Departamentului pentru Energie;
 • OUG 79/2013 privind modificarea si completarea Legii imbunatatirilor funciare nr. 138/2004, pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 82/2011 privind unele masuri de organizare a activitatii de imbunatatiri funciare, precum si pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie;
 • OUG 81/2013 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului si din administrarea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice „Gheorghe Ionescu-Sisesti” — Statiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Braila in domeniul public al judetului Braila si administrarea Consiliului Judetean Braila.
 • Ordinul 851/2013 al ministrului delegat pentru buget privind modificarea anexei la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 86/2005 pentru reglementarea datei platii salariilor la institutiile publice.
 • Rectificari.

Monitorul Oficial 391/2013, Partea I

 • OUG 78/2013 pentru completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 93/2012 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara.
 • Ordinul 39/2013 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul national de transport in perioada 1 iulie 2013—30 iunie 2014;
 • Ordinul 46/2013 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei pentru modificarea ordinelor presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciului de distributie si aprobarea preturilor pentru furnizarea reglementata a gazelor naturale.

Monitorul Oficial 392/2013, Partea I

 • Hotararea 43/2013 a Senatului cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind producerea si punerea la dispozitie pe piata a materialului de reproducere a plantelor (legea privind materialul de reproducere a plantelor) — COM (2013) 262 final;
 • Hotararea 44/2013 a Senatului cu privire la documentul european de consultare — Cartea verde privind asigurarea impotriva dezastrelor naturale si a celor provocate de om — COM (2013) 213 final.
 • OUG 80/2013 privind taxele judiciare de timbru.
 • Ordinul 842/303/573/845/2013 al ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine, al ministrului fondurilor europene si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi.

Monitorul Oficial 393/2013, Partea I

 • Hotararea 40/2013 a Senatului cu privire la propunerea de regulament al Parlamentului European si al Consiliului privind promovarea liberei circulatii a cetatenilor si intreprinderilor prin simplificarea acceptarii anumitor documente oficiale in Uniunea Europeana si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012 COM (2013) 228 final.
 • OUG 77/2013 pentru stabilirea unor masuri privind asigurarea functionalitatii administratiei publice locale, a numarului de posturi si reducerea cheltuielilor la institutiile si autoritatile publice din subordinea, sub autoritatea sau in coordonarea Guvernului ori a ministerelor;
 • HG 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close