Acte publicate in Monitorul Oficial 427 – 430 din 15 iulie 2013

Monitorul Oficial 427/2013, Partea I

 • HG 446/2013 pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 784/2000 privind aprobarea Regulamentului pentruacordarea autorizatiilor si licentelor in sectorul gazelor naturale.
 • Ordinul 2.331/2013 al ministrului culturii pentru acreditarea ComplexuluiMuzeal de Stiinte ale Naturii, Constanta.
 • Ordinul 34/2013 al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor de infiintare si a licentelor in sectorul gazelor naturale.
 • Hotararea 13/2013 a Camerei Auditorilor Financiari din Romania privind adoptarea Standardelor internationale de control al calitatii, audit, revizuire, alte servicii de asigurare si servicii conexe, emise de Federatia Internationala a Contabililor (IFAC), editia 2012.

Monitorul Oficial 427/2013, Partea I

 • Decizia 227/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 403 din Codul civil;
 • Decizia 228/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul Sanatatii;
 • Decizia 229/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1085 alin. 1 si 3 din Codul de procedura civila din 1865;
 • Decizia 312/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (1) lit. l) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei.
 • OG 12/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare;
 • HG 415/2013 pentru modificarea si completarea unor anexe la Hotararea Guvernului nr. 1.359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Prahova.
 • Decizia 260/2013 a Prim-Ministrului privind eliberarea domnului Ioan Nasleu din functia de vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor.

Monitorul Oficial 429/2013, Partea I

 • Decizia 209/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 35 alin. (1) lit. a) si art. 50 lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996;
 • Decizia 225/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 158 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Decizia 239/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 196 lit. f) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice;
 • Decizia 309/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 238 alin. 2 din Codul de procedura civila din 1865;
 • Decizia 310/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 324 alin. 1 pct. 1 teza a doua din Codul de procedura civila din 1865;
 • Decizia 317/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 58 lit. b) din Legea nr. 136/1995 privind asigurarile si reasigurarile in Romania;
 • Decizia 335/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la sesizarea de neconstitutionalitate a Hotararii Parlamentului Romaniei nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autoritatii de Supraveghere Financiara.
 • Ordinul 96/2013 al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare privind modificarea si completarea Normelor de dozimetrie individuala, aprobate prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitatilor Nucleare nr. 180/2002;
 • Ordinul 647/2013 al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale privind completarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 848/2004 pentru aprobarea Listei cu clasificatorii autorizati;
 • Ordinul 816/2013 al ministrului sanatatii privind modificarea si completarea Normelor tehnice de realizare a programelor nationale de sanatate publica pentru anii 2013 si 2014, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii nr. 422/2013;
 • Ordinul 843/962/628/2013 al ministrului transporturilor, al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului fondurilor europene pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului transporturilor si al ministrului economiei si finantelor nr. 28/75/2008 privind aprobarea listelor de cheltuieli eligibile in cadrul operatiunilor finantate prin Programul operational sectorial „Transport” (POS-T) 2007—2013;
 • Ordinul 1.207/2013 al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice privind aprobarea Ghidurilor solicitantului — Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si grant nr. 153—164 pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007—2013”.
 • Rectificari.

Monitorul Oficial 430/2013, Partea I

 • Decretul 652/2013 privind eliberarea din functie a unui procuror si numirea sa in functia de judecator;
 • Decretul 653/2013 privind eliberarea din functie a unui judecator;
 • Decretul 654/2013 privind eliberarea din functie a unui judecator;
 • Decretul 655/2013 privind eliberarea din functie a unui judecator;
 • Decretul 656/2013 privind eliberarea din functie a unui judecator;
 • Decretul 657/2013 privind eliberarea din functie a unui judecator;
 • Decretul 658/2013 privind eliberarea din functie a unui procuror.
 • Decizia 245/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 31 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii.
 • HG 448/2013 privind stabilirea proiectului „Sistemul informatic integrat de cadastru si publicitate imobiliara pentru mediul urban” ca proiect de infrastructura si desemnarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine ca unitate de achizitii centralizata;
 • HG 474/2013 privind aprobarea amplasamentului si declansarea procedurii de expropriere a imobilelor situate in coridorul de expropriere al lucrarii „Conducta de interconectare a Sistemului national de transport gaze naturale din Romania cu Sistemul de transport gaze naturale din Republica Moldova pe directia Iasi (Romania) — Ungheni (Republica Moldova)”.
 • Ordinul 3.818/2013 al ministrului educatiei nationale privind structura anului scolar 2013—2014.
 • Decizia 2.052/2013 a Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei de certificare preliminara a Companiei NABUCCO Gas Pipeline International GmbH ca operator de transport si de sistem pentru tronsonul romanesc al gazoductului Nabucco.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close