Acte publicate in Monitorul Oficial 431 – 433 din 16 iulie 2013

Monitorul Oficial 431/2013, Partea I

 • Decretul 659/2013 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind transportul aerian dintre Canada si Comunitatea Europeana si statele membre, semnat la Bruxelles la 17 decembrie 2009;
 • Decretul 660/2013 pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului privind spatiul aerian comun dintre Uniunea Europeana si statele sale membre, pe de o parte, si Republica Moldova, pe de alta parte, semnat la Bruxelles la data de 26 iunie 2012.
 • Decizia 274/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 169 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
 • Decizia 280/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 16 alin. (3) din Legea partidelor politice nr. 14/2003 si ale art. 9 alin. (2) lit. h1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul alesilor locali;Decizia 325/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 257 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii;
 • Opinie separata.
 • Ordinul 129/2013 al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice pentru aprobarea modelului de documentatie de atribuire standard privind incheierea acordului-cadru pentru servicii de transport aerian;
 • Ordinul 2.323/2013 al presedintelui Agentiei Nationale a Functionarilor Publici pentru stabilirea domeniilor prioritare in care se organizeaza programe de formare pentru functionarii publici care ocupa functii publice generale de conducere si executie, precum si functii publice specifice asimilate acestora.
 • Hotararea 715/2013 a Consiliului Superior al Magistraturii pentru modificarea si completarea Regulamentului privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006.

Monitorul Oficial 432/2013, Partea I

 • HG 456/2013 privind suplimentarea sumei prevazute ca justa despagubire pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 948/2007 privind declansarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica „Fluidizare trafic pe DN 1 km 8+100—km 17+000 si Centura rutiera in zona de nord a municipiului Bucuresti — obiect 5A — Reabilitare si extindere la patru benzi a Centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre DN 1A si DN 1”;
 • HG 463/2013 privind reactualizarea valorii taxelor pentru activitatile miniere, prevazute de Legea minelor nr. 85/2003.
 • Ordinul 878/2013 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.950/2012 privind aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa;
 • Ordinul 917/2013 al ministrului transporturilor pentru publicarea acceptarii Rezolutiei A.761(18) — Recomandarea cu privire la conditiile de autorizare a statiilor de intretinere a plutelor de salvare gonflabile, adoptata la 4 noiembrie 1993, precum si a Rezolutiei MSC.55(66) — Adoptarea amendamentelor la Recomandarea cu privire la conditiile de autorizare a statiilor de intretinere a plutelor de salvare gonflabile [Rezolutia A.761(18)], adoptata la 30 mai 1996 de catre Comitetul de siguranta maritima al Organizatiei Maritime Internationale, si stabilirea unor masuri de aplicare a acestora.

Monitorul Oficial 433/2013, Partea I

 • Legea 227/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizareasi exploatarea jocurilor de noroc;
 • Decretul 667/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National pentru Jocuri de Noroc si pentru modificarea jocurilor de noroc.
 • Decizia 251/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 142 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;
 • Decizia 270/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. XXIV alin. (1) din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor.
 • HG 459/2013 privind suplimentarea bugetului Curtii de Conturi pentru plata titlurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar;
 • HG 461/2013 privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Serviciului Roman de Informatii a unui imobil aflat in domeniul public al statului.
 • Ordinul 919/2013 al ministrului transporturilor privind adoptarea amendamentelor necesare adaptarii, pentru a doua oara, la progresul stiintific si tehnic a prevederilor anexelor la Hotararea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul marfurilor periculoase in Romania;
 • Ordinul 1.613/2013 al ministrului mediului si schimbarilor climatice pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de atestare a institutiilor publice sau private specializate in elaborarea documentatiilor pentru fundamentarea solicitarii avizului de gospodarire a apelor si a autorizatiei de gospodarire a apelor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close