Acte publicate in Monitorul Oficial 434 – 437 din 17 iulie 2013

Monitorul Oficial 434/2013, Partea I

 • Legea 221/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene si de modificare si completare a unor acte normative;
 • Decretul 661/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 12/2013 pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale si prorogarea unor termene si de modificare si completare a unor acte normative;
 • Legea 231/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”;
 • Decretul 671/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 24/2013 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 19/2002 privind unele masuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publica a statului, si pentru vanzarea unor imobile, proprietate privata a statului, aflate in administrarea Regiei Autonome „Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”;
 • Legea 234/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2013 pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 • Decretul 674/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 33/2013 pentru modificarea si completarea unor acte normative
 • HG 449/2013 privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Guvernului nr. 53/2009 pentru aprobarea Planului national de protectie a apelor subterane impotriva poluarii si deteriorarii;
 • HG 478/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2013 privind aplicarea in perioada 2013—2018 a unor masuri de protectie sociala acordata persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate in baza planurilor de disponibilizare;
 • HG 481/2013 privind aprobarea transferului pachetului de actiuni detinut de stat la societatea „Biroul de Turism pentru Tineret (B.T.T.)” — S.A. Bucuresti, din administrarea Autoritatii pentru Administrarea Activelor Statului in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului.

Monitorul Oficial 435/2013, Partea I

 • Legea 222/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi.
 • Decretul 662/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi.
 • Legea 224/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii.
 • Decretul 664/2013 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 7/2013 privind modificarea unor acte normative din domeniul sanatatii.
 • Legea 228/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila.
 • Decretul 668/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 21/2013 pentru modificarea si completarea art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 94/1999 privind participarea Romaniei la procedurile in fata Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Comitetului Ministrilor ale Consiliului Europei si exercitarea dreptului de regres al statului in urma hotararilor si conventiilor de rezolvare pe cale amiabila.
 • HG 466/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Nationala „Romarm” — S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei.
 • HG 467/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Compania Nationala a Cuprului, Aurului si Fierului MINVEST — S.A. Deva, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei.
 • HG 468/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala ICEM — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei.
 • HG 469/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala „Electrocentrale Bucuresti” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Economiei.
 • Ordinul 850/2013 al ministrului sanatatii privind aprobarea Normelor tehnice de finantare si realizare a actiunilor prioritare pentru monitorizarea, tratamentul si ingrijirea pacientilor critici din sectiile ATI.
 • Ordinul 1.446/2013 al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 1 la Ghidul solicitantului — Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si grant nr. 153—164 pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007—2013”.
 • Rectificari.

Monitorul Oficial 436/2013, Partea I

 • Decizia 241/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 43 alin. (1) si art. 44 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor.
 • Decizia 271/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 181 alin. 2 si 3 din Codul penal si ale art. 2781 alin. 10 din Codul de procedura penala.
 • HG 458/2013 privind aprobarea bilantului general al Trezoreriei Statului si a contului de executie a bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2012.
 • HG 460/2013 privind inscrierea unor bunuri in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Regiei Nationale a Padurilor — Romsilva, aflata sub autoritatea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice.
 • HG 462/2013 privind inscrierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Directiei de Sanatate Publica a Judetului Hunedoara, din subordinea Ministerului Sanatatii, a unui teren aflat in domeniul public al statului.
 • HG 464/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala COMPANIA DE INVESTITII PENTRU TURISM — S.A. Bucuresti, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei.
 • HG 465/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 pentru Societatea Comerciala NEPTUN—OLIMP — S.A. Constanta, aflata sub autoritatea Ministerului Economiei.
 • Ordinul 50/2013 al Autoritatii Nationale de Reglementare din Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulilor generale privind piata centralizata de gaze naturale

Monitorul Oficial 437/2013, Partea I

 • Legea 223/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare in vederea cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene.
 • Decretul 663/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 27/2013 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, precum si pentru adoptarea unor masuri financiare in vederea cresterii gradului de absorbtie a fondurilor europene.
 • Legea 225/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programelor de transport public judetean.
 • Decretul 665/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/2013 pentru prelungirea valabilitatii licentelor de traseu si a programelor de transport public judetean.
 • Legea 230/2013 privind transmiterea unor terenuri in suprafata totala de 136.655 mp, aflate in domeniul public al statului, din administrarea Regiei Nationale a Padurilor —Romsilva in administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A. a obiectivului de interes national „Autostrada Timisoara—Lugoj”.
 • Decretul 670/2013 pentru promulgarea Legii privind transmiterea unor terenuri in suprafata totala de 136.655 mp, aflate in domeniul public al statului, din administrarea Regiei Nationale a Padurilor — Romsilva in administrarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii straine, in vederea realizarii de catre Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania — S.A. a obiectivului de interes national „Autostrada Timisoara—Lugoj”.
 • HG 470/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Comerciale Studioul Cinematografic „Animafilm” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Culturii.
 • HG 471/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Societatii Comerciale Studioul Cinematografic „Sahia Film” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Culturii.
 • HG 472/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Regiei Autonome de Distributie si Exploatare a Filmelor „Romaniafilm”, aflata sub autoritatea Ministerului Culturii.
 • HG 473/2013 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2013 al Companiei Nationale a Imprimeriilor „Coresi” — S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Culturii.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close