Acte publicate in Monitorul Oficial 438 – 440 din 18 iulie 2013

Monitorul Oficial 438/2013, Partea I

 • Legea 226/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului.
 • Decretul 666/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 164/2008 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului.
 • Legea 229/2013 pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, si pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.
 • Decretul 669/2013 privind promulgarea Legii pentru completarea art. 13 din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, si pentru completarea art. 56 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul.
 • Legea 232/2013 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica.
 • Decretul 672/2013 pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 6/2012 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea incadrarii vehiculelor rutiere inmatriculate in normele tehnice privind siguranta circulatiei rutiere, protectia mediului si in categoria de folosinta conform destinatiei, prin inspectia tehnica periodica.
 • Decizia 244/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2781 alin. 10 din Codul de procedura penala.
 • Decizia 247/2013 a Curtii Constitutionale referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.
 • HG 475/2013 pentru modificarea si completarea art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea infiintarii pe langa Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului a unei activitati finantate integral din venituri proprii.
 • HG 477/2013 pentru stabilirea regimului juridic al unor locuinte pentru tineri, destinate inchirierii, construite prin programe de investitii la nivel national, aflate in administrarea consiliilor locale, precum si a masurilor necesare in vederea aplicarii prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, referitoare la administrarea si vanzarea acestora.
 • Decizia 261/2013 a Prim-Ministrului privind numirea unui reprezentant al statului in Consiliul de administratie al Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.
 • Ordinul 50/2013 al ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind aprobarea Procedurii de implementare a Programului national multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale in randul femeilor manager din sectorul intreprinderilor mici si mijlocii.
 • Ordinul 61/2013 al ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism privind completarea Procedurii de implementare a Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului la finantare — START, aprobata prin Ordinul ministrului delegat pentru intreprinderi mici si mijlocii, mediul de afaceri si turism nr. 37/2013.
 • Ordinul 1.501/2013 al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice privind aprobarea Corrigendumului nr. 2 la Ghidul solicitantului — Conditii specifice pentru cererile de propuneri de proiecte de tip strategic si grant nr. 153—164 pentru implementarea Programului operational sectorial „Dezvoltarea resurselor umane 2007—2013”.

Monitorul Oficial 439/2013, Partea I

 • HG 476/2013 privind actualizarea anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului administrate de Ministerul Afacerilor Externe.
 • HG 482/2013 pentru modificarea art. 7 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 218/2012.
 • Ordinul 877/2013 al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind aprobarea Procedurii de inregistrare fiscala a contribuabililor nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente, precum si a modelului si continutului formularului 013 „Declaratie de inregistrare fiscala/Declaratie de mentiuni pentru contribuabilii nerezidenti care desfasoara activitate in Romania prin unul sau mai multe sedii permanente”.

Monitorul Oficial 440/2013, Partea I

 • HG 484/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Sanatatii din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2013, si aprobarea unor limite de cheltuieli pentru finantarea primei faze a programului de cooperare pentru dezvoltarea capabilitatilor de chirurgie cardiaca neonatala si infantila in Romania.
 • Decizia 262/2013 a Prim-Ministrului privind constatarea suspendarii, la cerere, a raportului de serviciu al domnului George Pufan, secretar general al Curtii de Conturi.
 • Decizia 263/2013 a Prim-Ministrului privind incetarea exercitarii, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Valentin Capraru a functiei publice din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justitiei.
 • Decizia 264/2013 a Prim-Ministrului privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre doamna Monica Dragomir a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Justitiei
 • Decizia 265/2013 a Prim-Ministrului privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, de catre domnul Ciornei-Donighian Constantin a functiei publice vacante din categoria inaltilor functionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Economiei.
 • Decizia 266/2013 a Prim-Ministrului privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare, a functiei publice vacante corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici de secretar general al Departamentului pentru Energie de catre domnul Mircea Popa.
 • Ordinul 108/2013 al ministrului afacerilor interne pentru completarea alin. (1) al art. 1 din Ordinul ministrului administratiei si internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice si stabilirea de zile aniversare pentru unele structuri din Ministerul Afacerilor Interne.
 • Ordinul 2.239/C/2013 al ministrului justitiei pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor si functiilor vacante din sistemul de probatiune, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.475/C/2011.
 • Ordinul 4.204/2013 al ministrului educatiei nationale si al ministrului delegat pentru invatamant superior, cercetare stiintifica si dezvoltare tehnologica pentru modificarea anexelor nr. 3, 5, 9, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 si 35 la Ordinul ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 6.560/2012 privind aprobarea standardelor minimale necesare si obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din invatamantul superior si a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close