Statutul profesiei de avocat a fost modificat

feature photo

Pe websiteul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a fost publicata luni, 29 iulie, Hotararea nr. 769 privind modificarea si completarea Statutului profesiei de avocat.

Conform acesteia, Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial nr. 898 din 19 decembrie 2011, se completeaza si se modifica, dupa cum urmeaza:

1. Alin. (4) al art. 279 se modifica avand urmatorul continut: „(4) Refuzul de a da curs convocarii sau de a prezenta inscrisurile solicitate de catre organul care ancheteaza constituie o incalcare a indatoririlor profesionale si nu impiedica desfasurarea anchetei disciplinare”.

2. Alin. (2) al art. 281 se modifica avand urmatorul continut: „(2) Solutia se comunica, in termen de cel mult 15 zile de la luarea deciziei prevazuta la alin. (1), prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire sau prin remitere directa, cu luare de semnatura, avocatului cercetat, la sediul profesional principal al acestuia, persoanei care a facut plangerea, la domiciliul declarat de aceasta, precum si, prin adresa de comunicare, presedintelui U.N.B.R.

3. Alin. (5) al art. 281 se modifica avand urmatorul continut: „(5) In caz de abatere grava, pe baza unui referat motivat, intocmit de consilierul desemnat de Consiliul U.N.B.R. sau, dupa caz, de consiliul baroului, presedintele U.N.B.R. sau, respectiv, decanul poate solicita comisiei de disciplina competente suspendarea din profesie a avocatului in cauza, in conformitate cu dispozitiile legale referitoare la ordonanta presedintiala cuprinse in Codul de procedura civila”.

4. Alin. (2) al art. 283 se modifica avand urmatorul continut: „(2) Procedura de citare in fata instantelor disciplinare se face prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire cu continut declarat, la sediul profesional principal al avocatului”.

5. Dupa alin. (2) al art. 283 se introduce un nou alineat (2¹) cu urmatorul continut: „(2¹) In cazul in care comunicarea potrivit alin. (2) nu este posibila, procedura de citare si comunicare se va realiza in conformitate cu regulile privitoare la citarea si comunicarea actelor de procedura cuprinse in Codul de procedura civila”.

6. Alin. (2) al art. 284 se modifica avand urmatorul continut: „(2) Sedinta instantei disciplinare nu este publica, atat in etapa cercetarii procesului, cat si in faza dezbaterilor in fond iar lucrarile sedintei se consemneaza intr-o incheiere”.

7. Alin. (2) al art. 285 se modifica avand urmatorul continut: „(2) Decizia de excludere sau de suspendare din profesie se va comunica avocatului in cauza la sediul profesional principal al acestuia, baroului in care avocatul este inscris, precum si presedintelui U.N.B.R.”

8. Alin. (4) al art. 285 se modifica avand urmatorul continut: „(4) Contestatia declarata impotriva masurilor luate prin incheiere in conditiile art. 90 alin. (2) din Lege si impotriva deciziei disciplinare are caracter devolutiv si determina controlul de legalitate si de temeinicie a acestora de catre organul competent. Contestatia se depune si se inregistreaza la secretariatul baroului, respectiv la secretariatul U.N.B.R. iar dupa expirarea termenelor de declarare a contestatiei se inregistreaza la comisia de disciplina care a pronuntat hotararea, care, ii va inainta, de indata, impreuna cu dosarul cauzei, instantei disciplinare competente”.

9. Art. 287 se modifica avand urmatorul continut:
(1) Dispozitiile privind procedura judecarii actiunilor disciplinare prevazute in prezentul statut se completeaza in mod corespunzator cu prevederile Codului de procedura civila.
(2) Dispozitiile legii noi de procedura se aplica numai proceselor disciplinare incepute dupa intrarea in vigoare a acesteia.
(3) Procesele si actiunile disciplinare in curs de desfasurare sunt supuse dispozitiilor normative in vigoare la data la care au fost incepute.
(4) Inceputul procesului disciplinar este data la care consiliul baroului sau, respectiv. Consiliul U.N.B.R. a decis exercitarea actiunii disciplinare”.

In tot cuprinsul Capitolului IV Subsectiunea a 3-a din Statut, termenul „recurs”, se inlocuieste cu termenul „contestatie”.

Dispozitiile prezentei hotarari au regimul prevazut de art. 85 alin. (2) din Statutul profesiei de avocat.

Sursa: U.N.B.R.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close