ANRMAP stabileste modelul standard de documentatie de atribuire pentru serviciile de transport aerian

VASS-LawyersIn M.Of. nr. 431 din 116 iulie 2013 a fost publicat Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice nr. 129/2013 pentru aprobarea modelului de documentatie de atribuire standard privind incheierea acordului-cadru pentru servicii de transport aerian.

Ordinul a fost emis in considerarea angajamentului luat in cadrul discutiilor cu Comisia Europeana privind standardizarea documentatiei aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari si a contractelor de concesiune de servicii. Totodata, s-a avut in vedere necesitatea imbunatatirii gradului de absorbtie al fondurilor comunitare alocate Romaniei.

Potrivit Ordinului, documentatia de atribuire se utilizeaza in situatia in care, la momentul initierii procedurii de atribuire, autoritatea contractanta/entitatea achizitoare, nu are posibilitatea de a identifica cu certitudine destinatiile zborurilor. Documentatia de atribuire are insa caracter optional in cazul in care, la momentul initierii procedurii de atribuire, sunt identificate cu certitudine destinatiile zborurilor, elementul incert fiind doar cel in corelatie cu numarul de bilete ce urmeaza a se achizitiona pe durata acordului cadru.

Documentatia de atribuire privind incheierea acordului-cadru pentru servicii de transport aerian e structurata in conformitate cu art. 33 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, aceasta cuprinzand fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini si clauzele contractuale obligatorii (modelul de acord-cadru). Ordinul contine si un set de formulare destinate facilitarii modului de prezentare a ofertelor si a procesului de evaluare a acestora, cu caracter de modele.

In anexele nr. 1 – nr. 4, ce fac parte integranta din Ordin, se regasesc astfel modelele pentru fisa de date a achizitiei, caietul de sarcini, acordul-cadru de prestari servicii de transport aerian, precum si pentru formularele aplicabile.

In ceea ce priveste clauzele contractuale din cadrul fiecarei documentatii de atribuire, acestea vor cuprinde propunerea de acord-cadru care urmeaza a se incheia intre autoritatea contractanta si operatorii economici desemnati castigatori ai procedurii de atribuire, prin adaptarea modelului in concordanta cu cerintele specifice ale caietului de sarcini, respectiv cu necesitatile obiective ale autoritatii contractante.

Referior la modelele de formulare din cadrul fiecarei documentatii de atribuire, acestea vor cuprinde setul de formulare corelat cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta, set care este constituit din cel putin formularele precizate expres in fisa de date a achizitiei. Bineinteles, formularele din documentatia standard vor fi adaptate in functie de procedura de atribuire aplicata de autoritatea contractanta.

Sursa: Vass Lawyers

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close