Pasapoartele vor putea fi trimise direct la domiciliul solicitantului

feature photo

Potrivit unui proiect de Hotarare a Guvernului pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, aprobate prin H.G. nr. 94/2006, publicat de Ministerul Afacerilor Interne, solicitantii vor putea opta pentru expedierea pasaportului simplu electronic la domiciliul titularului sau dupa caz, la domiciliul persoanei care a formulat cererea, sub conditia ca acestia sa suporte cheltuielile de expeditie aferente.

Alte schimbari preconizate:
– corelarea dispozitiilor continute de Norme cu prevederile Legii nr. 248/2005, astfel cum aceasta a fost modificata si completata prin Legea nr. 175/2013, din punct de vedere al tipurilor de documente de calatorie eliberate de autoritatile competente (avand in vedere faptul ca la aceasta data nu se mai elibereaza pasapoartele simple prevazute de Hotararea Guvernului nr. 460/2001 privind punerea in circulatie a noilor tipuri de pasapoarte romanesti, a fost eliminata referirea la acest tip de document);
– eliminarea obligativitatii prezentarii de fotocopii ale documentelor solicitate de autoritatile competente la momentul depunerii cererilor pentru eliberarea pasapoartelor, originalele respectivelor documente fiind scanate in situ de catre autoritati si restituite titularilor/solicitantilor;
– reglementarea expresa a posibilitatii de a ridica pasaportul de la orice serviciu public comunitar, respectiv de la orice reprezentanta diplomatica a Romaniei in strainatate, pentru care opteaza solicitantul, indiferent de locul depunerii cererii de eliberare a documentului de calatorie, masura menita sa vina in sprijinul cetateanului;
– clarificarea anumitor aspecte privind autoritatile competente in situatia in care este vorba despre un pasaport gasit, facandu-se astfel aplicarea art. 27 alin. (31) din Legea nr. 248/2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
– corelarea dispozitiilor continute de Norme cu cele ale Legii nr. 287/2009 privind Codul civil in privinta schimbarii domiciliului minorului: astfel, in situatia in care intervine schimbarea domiciliului minorului la unul dintre parinti, eliberarea documentului de calatorie cu mentionarea statului de domiciliu va fi posibila numai cu acordul dat de celalalt parinte in ceea ce priveste schimbarea domiciliului minorului;
– inserarea mentiunii „sau duplicat de pe actul original” pentru procurile speciale sau declaratiile celuilalt parinte autentificate si eliberate incepand cu data de 1 ianuarie 2013, pentru punerea in aplicare a art. 98 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici si a activitatii notariale, republicata, urmand ca cele eliberate anterior (in original) sa fie folosite in continuare, pe toata perioada de valabilitate a acestora, pentru a nu crea disconfort cetatenilor, prin instituirea obligatiei de a obtine din nou documentele, de aceasta data dupa noua procedura;
– armonizarea dispozitiilor continute de Norme, in sensul includerii in categoria documentelor necesar a fi prezentate de solicitanti, si a hotararilor judecatoresti ramase definitive pentru procesele incepute cu data de 15 februarie 2013 (ca efect al intrarii in vigoare a Codului civil – 15 februarie 2013, anterior acestei date fiind vorba despre hotarari definitive si irevocabile).

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise la adresa: dj-international@mai.gov.ro, in termen de 10 de zile.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close