Codul rutier ar putea fi modificat din nou

siguranta rutiera 2Ministerul Justitiei a publicat pe 11 septembrie un proiect de ordonanta de urgenta pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice.

I. Prin proiect se are in vedere punerea de acord a prevederilor O.U.G. nr. 195/2002, republicata [referitoare la caile de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei], cu dispozitiile constitutionale.
Astfel, reglementarea propusa:
– abroga dispozitiile in materia cailor de atac impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei constatate neconstitutionale prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 500/2012;
– urmareste reevaluarea termenelor avute in vedere in cadrul procedurilor de referinta (momentul ramanerii definitive si irevocabile a hotararilor, fata de textul actual, potrivit caruia raportarea se face la momentul pronuntarii hotararii);
– stabileste data de la care incepe sa isi produca efectele sanctiunea contraventionala complementara.
Demersul propus tine seama de Decizia nr. 500 din 15 mai 2012 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 118 alin. (3¹) din O.U.G. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, art. 34 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. XVII din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, publicata in Monitorul Oficial nr. 492 din 18 iulie 2012, prin care Curtea Constitutionala a declarat neconstitutionale prevederile art. 118 alin. (3¹) din O.U.G. nr. 195/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, text introdus prin art. X din Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor.

II. Se stabileste in mod concret sanctiunea pentru conduita ilicita a persoanei/cumparatorului care nu isi indeplineste obligatia prevazuta la art. 11 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2002 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. In acest scop se instituie norma potrivit careia vanzatorul, comunica in scris/electronic operatiunea efectuata si datele noului proprietar in termen de cinci zile lucratoare, autoritatii competente, care face mentiunea corespunzatoare in evidente.

III. Se stabileste o corelare intre normele care ocrotesc interesul general urmarit de actul normativ si pericolul social concret al acestora, respectiv, focalizarea pe principalii factori de risc rutier si inasprirea punctuala a regimului sanctionator al acestora, prin:

1. stabilirea obligatiei pentru conducatorii de vehicule avand locuri prevazute prin constructie cu centuri de siguranta de a se asigura ca, pe timpul conducerii vehiculului, persoanele minore poarta centurile de siguranta sau sunt transportate numai in dispozitive de retinere omologate in conditiile prevazute de regulament [introducerea alin. (1¹) la art. 36], precum si a sanctiunii aferente [introducerea pct. 14 si 15 la art. 100 alin. (1)]. Clarificarea procedurii de sanctionare pentru nerespectarea obligatiei de a purta centura de siguranta, in cazul persoanelor minore transportate, este necesara intrucat actuala norma nu permite sanctionarea conducatorului de vehicul pentru savarsirea faptei de catre o persoana minora, in realitate acestuia revenindu-i obligatia de a se asigura ca minorul este transportat in conditii de siguranta. Norma propusa instituie un mecanism concret de responsabilizare a conducatorului auto care transporta persoane minore, acestea neavand reprezentarea necesara a pericolului la care se expun in situatia implicarii vehiculului intr-un eveniment rutier.

2. interdictia conducatorilor de vehicule de a folosi telefoanele mobile sau alte echipamente cu aceasta functie atunci cand acestia se afla in timpul mersului, cu exceptia celor prevazute cu dispozitive de tip «maini libere»” [modificarea alin. (3) al art. 36], precum si sanctionarea incalcarii acestei conduite [modificarea pct. 2 al art. 108 alin. (1) lit. b)]. Prin propunere se introduce in cadrul interdictiei si situatia echipamentelor cu functie de telefon mobil, avand in vedere evolutia tehnologica in domeniu a dispozitivelor respective, precum si faptul ca utilizarea acestora in timpul mersului afecteaza in mod grav atentia conducatorului si creeaza un risc concret pentru accidente rutiere, mentinandu-se aceeasi situatie de pericol ca si in cazul utilizarii telefonului mobil in timpul conducerii, fapta deja sanctionata conform OUG nr.195/2002;

3. interdictia conducerii unui vehicul de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice sau a substantelor ori produselor stupefiante sau a medicamentelor cu efecte similare acestora [introducerea alin. (4) la art. 36]. Completarea este necesara avandu-se in vedere faptul ca in actualul text normativ nu este prevazuta in mod distinct si imperativ aceasta interdictie, ea fiind dedusa din existenta unei norme de sanctionare cu caracter penal sau contraventional, dupa caz;

4. introducerea unui nou mecanism de sanctionare pentru depasirea cu 31 pana la 40 km, respectiv 41 pana la 50 km/ora a vitezei maxime admise (pentru care se propune inclusiv suspendarea dreptului de a conduce), respectiv pentru depasirea cu peste 60 km/h a limitei maxime prevazute pentru sectorul respectiv de drum si categoria de vehicul careia i se aplica [alin. (3) la art. 105]; de exemplu, conducerea unui autovehicul din categoria B cu o viteza de peste 110 km/h in localitate;

5. nerespectarea normelor privind obligatia de a acorda prioritate pietonului angajat regulamentar in traversare [introducerea alin. (2) la art. 105], nerespectarea de catre conducatorii auto a culorii rosii a semaforului, nerespectarea interdictiei de a conduce un autovehicul de catre o persoana aflata sub influenta bauturilor alcoolice, precum si nerespectarea obligatiei privind oprirea autovehiculului la trecerea la nivel cu calea ferata sunt sanctionate mai aspru prin trecerea lor in clase superioare de amenzi;

6. introducerea unui regim distinct de sanctionare administrativa, raportat la pericolul social concret al faptelor urmarite ca infractiuni la regimul circulatiei sau accidentelor rutiere soldate cu victime. Astfel, a fost majorata perioada de suspendare aplicata pentru producerea unui accident rutier soldat cu victime, in situatia in care instanta de judecata sau, dupa caz, procurorul dispune neinceperea urmaririi penale, scoaterea de sub urmarire penala, incetarea urmaririi penale sau achitarea cu aplicarea unei sanctiuni administrative, avand in vedere faptul ca a fost produsa ca o consecinta a nerespectarii unei norme rutiere. În acelasi timp, regimul sanctiunii aplicate pentru o fapta urmarita initial ca infractiune la regimul circulatiei a fost corelat cu aplicarea unei sanctiuni administrative de catre procuror sau instanta de judecata, dupa caz, fapta neavand pericolul social al unei infractiuni pentru a fi trimis in judecata autorul acesteia, dar producand totusi o vatamare a interesului general ocrotit prin lege.

7. stabilirea unui cont unic la nivel national in care se incaseaza amenzile aplicate cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, altele decat Romania, cetatenilor Spatiului Economic European, cetatenilor Confederatiei Elvetiene, strainilor, apatrizilor sau cetatenilor romani cu domiciliul ori, dupa caz, rezidenta normala in strainatate. În acelasi context, un astfel de demers legislativ este de natura a asigura diminuarea riscului de neincasare corelativ cu reducerea costurilor ocazionate de executarea silita si urmaririi situatiei sanctiunilor respective prin utilizarea unor platforme electronice [introducerea alin. (8¹) la art. 109];

8. crearea posibilitatii prelungirii dreptului de circulatie de catre procuror sau, dupa caz, de catre instanta de judecata, pe toata durata efectuarii cercetarilor, in faza urmaririi penale, respectiv pe toata durata judecarii cu exceptia cazului in care organul judiciar ar aprecia necesara revizuirea din oficiu, ori la sesizarea organelor de politie.

9. abrogarea alin. (2) si (3) ale art. 120 referitoare la comunicarea proceselor-verbale ale cetatenilor straini/cetatenilor romani cu domiciliul sau resedinta normala in strainatate Inspectoratului General al Politiei Romane care transmite Inspectoratului General al Politiei de Frontiera, numele si prenumele contravenientului, numarul pasaportului si al procesului-verbal de constatare a contraventiei, precum si suma datorata, pentru a fi luate in evidenta si a fi conditionata intrarea pe teritoriul Romaniei a contravenientului. Eliminarea acestor prevederi este de stricta necesitate avandu-se in vedere imposibilitatea punerii lor in aplicare si in consecinta, lipsa de efect a acestora. În acelasi context, clarificarea modalitatii de comunicare si executare a sanctiunilor aplicate cetatenilor straini trebuie corelata cu actuala situatie a politicilor europene in domeniul liberei circulatii, in care granitele statelor membre sunt practic deschise liberei circulatii a persoanelor, cu un control minimal sau inexistent in punctul de trecere a frontierei nationale de stat;

IV. Introducerea unor norme referitoare la inregistrarea video si, dupa caz, audio, cu sisteme tehnice de monitorizare a probei teoretice si a probei practice la examenul pentru eliberarea permisului de conducere, cu scopul de a verifica legalitatea desfasurarii acestuia.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise la adresa: legislatie@mai.gov.ro, in termen de 10 de zile.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close