MJ anunta declansarea procedurii de selectie a magistratului de legatura cu Franta

alegeriIn temeiul Titlului I din O.U.G. nr. 123/2007 privind unele masuri pentru consolidarea cooperarii judiciare cu statele membre ale Uniunii Europene (M.Of. nr. 751/06.11.2007), aprobata cu modificari prin Legea nr. 85/2008 (M.Of. nr. 292/15.04.2008), Ministerul Justitiei organizeaza procesul de selectie a magistratului de legatura roman in Republica Franceza.

La selectie isi pot depune candidatura judecatori, procurori sau asimilati ai acestora, cu experienta in domeniul cooperarii judiciare internationale.

Conditii

Poate fi numita magistrat de legatura in Republica Franceza persoana care indeplineste urmatoarele conditii cumulative:

a) este cetatean roman, cu domiciliul in Romania;
b) este procuror, judecator sau persoana de specialitate juridica asimilata judecatorilor si procurorilor;
c) cunoaste la un nivel avansat (scris, vorbit) limba franceza;
d) are o vechime in magistratura de cel putin 6 ani;
e) are experienta practica in domeniul cooperarii internationale.

Drepturi si obligatii

Potrivit art. 5 din O.U.G. nr. 123/2007, cu modificarile si completarile ulterioare:

“(1) Magistratii de legatura au dreptul la pasaport diplomatic si beneficiaza in statul in care sunt trimisi de drepturile salariale si de alte drepturi banesti corespunzatoare functiei diplomatice de ministru consilier, potrivit legislatiei de salarizare in vigoare pentru personalul trimis in misiune permanenta in strainatate.
(2) Pe perioada desfasurarii misiunii permanente in strainatate, magistratul de legatura isi pastreaza vechimea in munca si magistratura si drepturile prevazute de lege pentru judecatori, procurori si asimilatii acestora, insa nu poate beneficia in tara de aceleasi drepturi acordate potrivit dispozitiilor alin. (1). In cazul in care drepturile salariale specifice functiei de judecator, procuror sau asimilat al acestora, de care ar fi beneficiat in tara magistratul de legatura in cauza, sunt mai mari decat cele prevazute la alin. (1), acesta isi va pastra drepturile salariale mai favorabile.
(3) Dispozitiile art. 58 din Legea nr. 303/2004, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica in cazul magistratilor de legatura trimisi in misiune permanenta in strainatate.
(4) Durata mandatului magistratului de legatura este de pana la 3 ani, cu posibilitatea reinnoirii o singura data, si se stabileste prin ordin al ministrului justitiei.
(5) Magistratul de legatura elaboreaza anual un raport de activitate pe care il prezinta directorului directiei de specialitate a Ministerului Justitiei pana la sfarsitul primei luni a anului urmator. Rapoartele de activitate ale magistratilor de legatura se prezinta ministrului justitiei de catre directorul directiei de specialitate, insotite de evaluarea acestuia cu privire la activitatea desfasurata de fiecare magistrat de legatura, precum si cu privire la stadiul cooperarii judiciare cu statul respectiv, in functie de care formuleaza propunerile care se impun.”

Rolul si functiile magistratului de legatura

Magistratul de legatura isi desfasoara activitatea la Paris, in cadrul Ministerului francez de Justitie.

Magistratul de legatura indeplineste orice activitate menita sa favorizeze si sa accelereze, in special prin stabilirea de contacte directe cu serviciile competente si cu autoritatile judiciare ale statului gazda, toate formele de cooperare judiciara in materie penala si civila, dupa caz.

Magistratul de legatura roman desfasoara si activitati destinate sa asigure functiile de schimb de informatii si de date statistice, cu scopul de a favoriza cunoasterea reciproca a sistemelor juridice, a bancilor de date juridice, precum si relatiile dintre profesiile juridice din cele doua state.

Durata mandatului de magistrat de legatura

Mandatul persoanei selectate este de 3 ani.

Procedura

Potrivit art. 4 alin. (3)-(5) din O.U.G. nr. 123/2007, cu modificarile si completarile ulterioare:
”(3) Magistratii de legatura sunt selectati pe baza unui concurs de dosare, care sa ateste o experienta practica in domeniul cooperarii judiciare internationale si a unui interviu. La acest concurs se pot inscrie numai judecatori, procurori sau personal de specialitate juridica asimilat, potrivit legii, judecatorilor si procurorilor, avand o vechime in magistratura de cel putin 6 ani.
(4) Magistratul de legatura este numit prin ordin al ministrului justitiei, in cazul judecatorilor si procurorilor fiind necesara si o hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea detasarii la Ministerul Justitiei.
(5) In cazul in care un consilier juridic de la directia de specialitate a Ministerului Justitiei este trimis ca magistrat de legatura, acesta este transferat pe unul dintre posturile create cu acest scop, pe postul sau urmand a fi numit temporar un alt consilier juridic din Ministerul Justitiei.”

Persoanele interesate sunt rugate sa depuna un curriculum vitae european in format europass (accesibil la http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions) insotit de copiile oricaror documente pe care candidatii le apreciaza ca pertinente pentru a atesta experienta acestora in conformitate cu conditiile sus-mentionate, pana la data de 6 decembrie 2013 inclusiv, la Secretariatul Cabinetului ministrului Justitiei din Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Bucuresti (etajul 1, camera 6) telefon 037 204 1000 fax 037 204 1002 sau la adresa de e-mail: magistratdelegatura@just.ro

Comisia de selectie, desemnata de ministrul justitiei, va selecta dosarele de candidatura potrivit criteriilor mentionate, urmand ca persoanele care intrunesc conditiile prevazute la punctul 2, sa fie invitate la un interviu a carui data si ora urmeaza a le fi comunicate.

Procedura prevazuta la art. 4 din O.U.G. nr. 123/2007 este una de selectie competitiva, decizia cu privire la trimiterea magistratului de legatura apartinand ministrului justitiei, tinand seama de specificul functiei de magistrat de legatura, care este un reprezentant al Ministerului Justitiei roman in statul de resedinta. In cazul in care are calitatea de judecator sau procuror, persoana selectata trebuie sa obtina si hotararea Consiliului Superior al Magistraturii privind detasarea la Ministerul Justitiei, Directia Drept International si Cooperare Judiciara.

Sursa: Ministerul Justitiei

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close