Program postuniversitar de formare si dezvoltare profesionala continua – Drept Privat, 2013-2014

drept-unibucLa acest program se pot inscrie absolventii cu diploma de licenta, indiferent de specializarea absolvita. Inscrierile in acest program se fac in perioada 11 noiembrie – 19 decembrie 2013, la Secretariatul Facultatii de Drept.

Numarul de locuri scoase la concurs (numai cu taxa): 350. Taxa de studiu este de 2000 lei. Nu mai sunt alte tipuri de taxe.

Durata programului este de 1 an, constand in 2 convocari , ambele convocari cu o durata de 2-3 saptamani, prima in perioada 17 – 31 ianuarie 2014 si a doua in perioada 30 mai – 13 iunie 2014. In cadrul acestor convocari se vor desfasura prelegeri si dezbateri tinute de catre cadre didactice care au contribuit la elaborarea celor doua Coduri.

Inscrieri

Documentele necesare pentru inscriere sunt enumerate mai jos:
•    cerere/fisa de inscriere – formular tip (se ridica de la secretariat si se completeaza la depunerea dosarului);
•    certificat de nastere –  in copie legalizata la notariat;
•    orice alt act care atesta schimbari de nume sau prenume –  in copie legalizata la notariat;
•    diploma de licenta – in copie legalizata la notariat;
•    supliment la diploma/foaie matricola – in copie legalizata la notariat;
•    C.I. sau B.I. – in copie simpla;
•    chitanta de plata a jumatate din taxa – 1000 lei – in contul Facultatii de Drept RO42RNCB0076010452620037/ RON  BCR, sector 5
•    dosar plic

ATENTIE!
Se pot inscrie absolventi cu diploma de licenta sau echivalenta acesteia.
Diplomele eliberate de institutiile de invatamant pentru forma de lunga durata, pana in anul 1993 inclusiv, sunt echivalente cu diploma de licenta.

Selectia se face in functie de media examenului de licenta, iar in caz de medii egale la examenul de licenta, departajarea se va face pe baza mediei generale a anilor de studii.

Tematica programului postuniversitar ”Reglementari cuprinse in Noul Cod civil si in Noul Cod de procedura civila” pentru anii 2013-2014

•    Rolul de drept comun al noului Cod civil (prof. dr. Marian Nicolae)-2 ore;
•    Efemer si peren in cuprinsul Legii pentru punerea in aplicare a Codului civil (prof. dr. Lucian Mihai)- 1 ora;
•    Aplicarea legii civile (prof. dr. Marian Nicolae)- 2 ore;
•    Reglementari generale privind publicitatea drepturilor, a actelor si faptelor juridice (prof. dr. Marian Nicolae)- 2 ore;
•    Drepturile personalitatii (dreptul la viata, la sanatate, la integritate fizica si psihica, la onoare si reputatie, la respectarea vietii private, la propria imagine) (prof. dr. Marian Nicolae)- 2 ore;
•    Izvoarele dreptului civil (prof. dr. Lucian Mihai)- 1 ora;
•    Regimurile matrimoniale  (conf. dr. Marieta  Avram)- 6 ore;
•    Autoritatea parinteasca (conf. dr. Milena Tomescu)- 4 ore;
•     Dreptul de proprietate privata si dreptul de proprietate publica (prof. dr.  Valeriu Stoica)- 4 ore;
•    Perspectiva noului Cod civil asupra modurilor de dobandire a drepturilor reale principale (prof. dr. Valeriu Stoica)- 4 ore;
•    Conceptia noului Cod civil cu privire la patrimoniu, cu referire speciala la fiducie si administrarea bunurilor altei persoane (prof. dr. Valeriu Stoica)- 4 ore;
•    Mostenirea legala. Dreptul de optiune succesorala (conf. dr. Romeo-Radu Popescu, conf. dr. Razvan Dinca)- 3 ore;
•    Regimul juridic al liberalitatilor (donatia, testamentul, rezerva succesorala) (conf. dr.  Romeo-Radu Popescu, conf. dr. Razvan Dinca)- 3 ore;
•    Incheierea contractului (lect. dr. Adriana Almasan)- 4 ore;
•    Nulitatea contractului (prof. dr. Marian Nicolae) -2 ore;
•    Efectele contractului (prof. dr. Marian Nicolae)- 4 ore;
•    Impreviziunea ( lect. dr. Cristina Zamsa)- 1 ora;
•    Faptul juridic licit (lect. dr. Cristina Zamsa)- 2 ore;
•    Faptul juridic ilicit (lect. dr. Cristina Zamsa)- 4 ore;
•    Executarea obligatiilor (conf. dr. Flavius A. Baias)- 4 ore;
•    Transmisiunea si transformarea obligatiilor (lect. dr. Adriana Almasan)- 2 ore;
•    Stingerea obligatiilor; restituirea prestatiilor (lect. dr. Adriana Almasan)- 2 ore;
•    Contractul de vanzare (conf. dr. Romeo Popescu, conf. dr. Razvan Dinca)- 5 ore;
•    Contractul de locatiune si varietatile sale (prof. dr. Lucian Mihai)- 1 ora;
•    Contractul de societate ( prof. dr. Gheorge Piperea)- 4 ore;
•    Contractul de transport (prof. dr. Gheorghe Piperea)- 4 ore;
•    Reprezentarea. Contractul de mandat (conf. dr. Romeo-Radu Popescu)- 2 ore;
•    Contractul de depozit (prof. dr. Lucian Mihai)- 1 ora;
•    Contractul de imprumut de consumatie (conf. dr. Romeo-Radu Popescu)- 2 ore;
•    Contractele de renta viagera si de intretinere (conf. dr. Razvan Dinca)- 2 ore;
•    Contractul de asigurare (lect. dr. Radu-Bogdan Bobei)- 2 ore;
•    Garantiile (lect. dr. Adriana Almasan)- 6 ore;
•    Prescriptia extinctiva (prof. dr. Marian Nicolae)- 4 ore;
•    Dispozitii de drept international privat (prof. dr. Dragos-Alexandru Sitaru, lect. dr. Claudiu Buglea)- 6 ore;
•    Faza cercetarii procesului civil (prof. dr. Viorel-Mihai Ciobanu, conf. dr. Traian-Cornel Briciu)- 12 ore;
•    Sistemul cailor de atac (prof. dr. Viorel-Mihai Ciobanu, conf.  dr. Traian-Cornel Briciu)- 8 ore;
•    Proceduri speciale (prof. dr. Viorel-Mihai Ciobanu, conf. dr. Traian-Cornel Briciu, lect. univ. dr. Claudiu Dinu)- 6 ore;
•    Executarea silita (prof. dr. Viorel-Mihai Ciobanu, conf. dr. Traian-Cornel Briciu)- 6 ore;
•    Solutionarea litigiilor prin arbitraj (lect. dr. Radu-Bogdan Bobei)- 2 ore.

Pentru informatii suplimentare va rugam sa accesati pagina de internet a Facultatii de Drept: www.drept.unibuc.ro (sectiunea: Programe postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua – programul Drept privat).

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close