Statutul profesiei de avocat s-a modificat

feature photo

Prin Hotararea nr. 852 din 14 decembrie 2013 Consiliul UNBR a modificat Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului nr. 64/2011, publicata in Monitorul Oficial nr. 898 din 19 decembrie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in special privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei.

Conform modificarilor, publicitatea formelor de exercitare a profesiei este distincta de publicitatea profesionala, care urmareste promovarea profesiei de avocat.

Publicitatea formelor de exercitare este constituita din orice forma de comunicare publica, indiferent de mijloacele utilizate, care urmareste sa aduca la cunostinta publicului informatii asupra naturii ori calitatii practicii profesionale.

Publicitatea profesionala are drept obiect promovarea profesiei de avocat si se realizeaza in exclusivitate de catre organele profesiei sau la cererea si sub supravegherea acestora.

Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclama in scopul dobandirii de clientela.

Formele de exercitare a profesiei de avocat pot utiliza una sau mai multe mijloace de publicitate, respectiv:
a) amplasarea unei firme conforme cu prevederile art. 232;
b) anunturi de publicitate potrivit prezentului statut;
c) anunturi si mentiuni in anuare si carti de telefon;
d) invitatii, brosuri si anunturi de participare la conferinte, colocvii, etc. profesionale ori cu o componenta de specialitate juridica;
e) corespondenta profesionala si carti de vizita profesionale;
f) domeniu de Internet si adrese de email;
g) pagina web;
h) publicarea de articole in reviste sau alte publicatii de specialitate, ori care nu sunt destinate publicului larg.

Nu este permisa utilizarea urmatoarelor forme de publicitate:
a) racolarea clientelei, constand in oferirea serviciilor, prin prezentare proprie sau prin intermediar, la domiciliul sau resedinta unei persoane sau intr-un loc public, ori in propunerea personalizata de prestari de servicii efectuata de o forma de exercitare a profesiei, fara ca aceasta sa fi fost in prealabil solicitata in acest sens. Se considera racolare si adresarea personala sau prin terti catre victimele accidentelor sau catre mostenitorii acestora, aflati in imposibilitate de a alege un avocat;
b) acordarea de consultatii si/sau redactarea de acte juridice, realizate pe orice suport material precum si prin orice alt mijloc de comunicare in masa, inclusiv prin emisiuni radiofonice sau televizate, cu exceptia publicatiilor care contin o rubrica de consultanta juridica;
c) publicarea unor materiale cu continut publicitar in publicatii, altele decat cele de specialitate ori care nu sunt destinate publicului larg;
d) aducerea la cunostinta publicului, prin orice mijloace, a donatiilor sau altor liberalitati acordate de forma de exercitare a profesiei sau de avocatii din cadrul acesteia, cu exceptia sponsorizarilor de conferinte, colocvii etc. profesionale ori cu o componenta de specialitate juridica, ori a unor alte evenimente sau actiuni care nu sunt destinate publicului larg
e) utilizarea, in scopul realizarii corespondentei prin email sau al postarii unei pagini web, a unui domeniu de Internet rezervat de un agent economic in scopul prezentarii sale;
f) prezentarea formei de exercitare a profesiei sau a avocatilor care functioneaza in cadrul acesteia prin orice mijloace de publicitate realizate sau asociate cu numele si denumirea unui agent economic sau cu domeniul de Internet rezervat de acesta in scopul prezentarii sale;
g) promiterea obtinerii unor rezultate profesionale care nu depind exclusiv de activitatea formei de exercitare a profesiei;
h) comunicarea publica a functiilor detinute anterior in cadrul unor autoritati, de catre avocatii inclusi in forma de exercitare a profesiei;
i) incitarea publica la initierea unui litigiu sau a unui conflict sau la amplificarea acestora.

In raporturile sale cu mijloacele de comunicare in masa, avocatul este obligat sa respecte interesele clientului sau, onoarea si reputatia profesiei, precum si obligatiile profesionale. In exercitarea mandatului sau, sunt permise luari de pozitie publice, prin mijloacele de comunicare in masa, daca acestea nu contravin interesului clientului si daca exista permisiune expresa din partea acestuia.

Barourile, UNBR si organele profesiei nu raspund pentru opinia sau activitatea avocatului reflectata in mijloacele de comunicare in masa.

Invitatiile si anunturile de participare la intruniri si colocviile de specialitate pot mentiona denumirea formei de exercitare a profesiei si baroul din care aceasta face parte.

In vederea participarii la manifestarile mentionate mai sus, formele de exercitare a profesiei pot edita brosuri de prezentare generala, ale caror forma si continut trebuie transmise, in prealabil, consiliului baroului, in vederea autorizarii comunicarii acestora catre public.

Brosura de prezentare generala nu poate face referire la:
a) numele clientilor formei de exercitare a profesiei. Prin exceptie, brosura poate indica doar numele clientilor care si-au dat acordul in acest sens;
b) activitati care nu au legatura cu exercitarea profesiei.

Difuzarea brosurilor poate fi realizata numai de catre forma de exercitare a profesiei, fara posibilitatea de a le depune in locurile publice sau de a le transmite tertilor in vederea difuzarii, cu exceptia serviciilor postale.
Corespondenta formei de exercitare a profesiei poate cuprinde:
a) numarul de telefon, telefax, adresa de Internet si adresa electronica (e-mail);
b) indicarea sediului principal si, dupa caz, a sediului secundar si/sau a biroului de lucru;
c) sigla formei de exercitare a profesiei, avizata, in prealabil, de consiliul baroului;

Cartile de vizita profesionale ale avocatului care isi desfasoara activitatea in cadrul formei de exercitare a profesiei pot cuprinde mentiunile permise corespondentei, precum si titlul de asociat, colaborator sau salarizat si, daca este cazul, titlurile stiintifice si/sau profesionale dobandite in tara sau in strainatate, precum si ariile de practica ale acestuia.
Formele de exercitare a profesiei pot avea adresa proprie de Internet, care poate cuprinde mentiuni referitoare la activitatea desfasurata, la avocatii care isi desfasoara activitatea in cadrul acestora, precum si la modul de realizare a corespondentei.

Continutul si modul de prezentare a adresei de Internet se avizeaza, in prealabil, de consiliul baroului si trebuie sa respecte demnitatea si onoarea profesiei, precum si secretul profesional.

Adresa de Internet nu poate cuprinde nici o intercalare cu caracter de reclama sau mentiune publicitara pentru un produs sau serviciu diferit de activitatile prevazute de art. 3 alin. (1) din Lege.

Adresa de Internet nu poate contine legaturi catre alte adrese de Internet (link-uri) al caror continut ar fi contrar principiilor esentiale ale profesiei de avocat. Este admisa includerea unor legaturi care sa permita accesarea paginilor de Internet ale entitatilor cu care sunt incheiate conventii de conlucrare profesionala avizate de Consiliul baroului, ale conferintelor sau altor manifestari profesionale organizate de forma de exercitare a profesiei sau cu participarea acesteia, a articolelor publicate in reviste de specialitate juridica.

Pentru indeplinirea conditiilor mentionate mai sus, forma de exercitare a profesiei detinatoare a adresei de Internet trebuie sa asigure in mod regulat vizitarea si evaluarea paginilor proprii si a paginilor la care este permis accesul pe baza legaturilor realizate prin intermediul adresei proprii, la cererea organelor profesiei. Consiliul baroului poate dispune eliminarea de indata a mentiunilor si legaturilor al caror continut si forma sunt contrare principiilor esentiale ale profesiei de avocat.

Mijloacele de publicitate a formelor de exercitare a profesiei nu pot fi folosite ca reclama in scopul dobandirii de clientela.

Indiferent de mijlocul de publicitate utilizat, sunt interzise:
a) mentiunile autolaudative sau comparative;
b) nominalizarea clientilor din portofoliu sau indicarea litigiilor in care forma de exercitare a profesiei a fost sau este implicata;
c) informatiile privind realizarile de ordin financiar, cifra de afaceri sau succesele profesionale;
d) furnizarea de informatii in vederea includerii in clasamente intocmite pe criterii financiare;
e) mentiunile referitoare la valoarea serviciilor oferite de avocat, la gratuitati sau la modalitatea de plata si care constituie politici de dumping;
f) orice afirmatii contrare demnitatii persoanelor, profesiei sau justitiei;
g) orice forme de publicitate realizate de catre terti.

Nerespectarea obligatiilor prevazute de lege si de prezentul statut privind publicitatea formelor de exercitare a profesiei de avocat prin fapte savarsite in nume propriu sau in numele si pentru forma de exercitare a profesiei din care avocatul face parte constituie abatere disciplinara grava.

Modificarile mai vizeaza, printre altele, si: obligatia UNBR de a apara reputatia profesionala a avocatului, activitatea de curator special, asigurarea pentru raspundere profesionala si modelul legitimatiei de avocat.

De asemenea, Consiliul a mai stabilit si ca Statutul profesiei de avocat se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Sursa: UNBR

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close