MJ declanseaza procesul de selectie pentru candidatul Romaniei la functia de membru in Comitetul ONU

ONUMinisterul Justitiei a publilcat pe 10 ianuarie 2014 anuntul privind procedura de depunere a aplicatiilor pentru calitatea de candidat din partea Romaniei la procesul de selectie pentru a deveni membru in Comitetul ONU pentru Drepturile Omului si Comitetul ONU pentru Drepturile Economice, Sociale si Culturale.

1. Temeiul juridic si scopul anuntului

In baza Pactului International cu privire la Drepturile Civile si Politice si a Rezolutiei ECOSOC 1985/17 din 28 mai 1985, statele membre ONU au fost invitate sa depuna candidaturi pana la 22 ianuarie 2014 pentru ocuparea postului de expert independent in cadrul Comitetului ONU pentru Drepturile Omului si pana la 21 ianuarie 2014 pentru ocuparea postului de expert independent in cadrul Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale si Culturale.

Persoana care va fi aleasa dintre candidatii desemnati de state, in urma procesului de selectie la nivelul ONU, pentru a ocupa postul vacantat in cadrul Comitetului ONU pentru Drepturile Omului, va detine mandatul pana la 31 decembrie 2014, data la care ar fi ajuns la termen mandatul anterior.

Persoana care va fi aleasa dintre candidatii desemnati de state, in urma procesului de selectie la nivelul ONU, pentru a ocupa postul in cadrul Comitetului ONU pentru Drepturile Economice, Sociale si Culturale, va detine mandatul pe o perioada de 4 ani.

Detalii privind activitatea celor doua Comitete si mandatul membrilor pot fi accesate la:
http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CCPR/Pages/CCPRIndex.aspx
http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx

2. Criteriile de selectie

Candidatii trebuie:
a) sa indeplineasca conditiile de eligibilitate enuntate in Pactul International cu privire la Drepturile Civile si Politice si in Rezolutia ECOSOC 1985/17 din 28 mai 1985, respectiv inalta reputatie morala si o competenta recunoscuta in materia drepturilor omului;
– in alcatuirea componentei ambelor comitete ONU, se tine cont de distribuirea echitabila din punct de vedere geografic si de necesitatea reprezentarii diferitelor forme de civilizatie si a principalelor sisteme de drept;
– in cazul Comitetului ONU pentru Drepturile Omului se va tine cont si de necesitatea ca acest comitet sa aiba in componenta sa si persoane cu experienta juridica
b) sa aiba capacitate deplina de exercitiu;
c) sa dispuna de o buna reputatie profesionala si morala;
d) sa cunoasca la nivel aprofundat limba engleza sau limba franceza;
e) sa nu aiba antecedente penale.

3. Procedura de selectie nationala

Candidatii trebuie sa transmita dosarul de candidatura la adresa de e-mail ddoce@mae.ro sau la nr. de fax – 021.319.23.67, pana la data de 16 ianuarie 2014, orele 15:00, ora Romaniei.

Dosarul de candidatura trebuie sa contina urmatoarele documente:
a) CV-ul;
b) copie certificata de pe actul de identitate;
c) copii certificate de pe actele de studii, din care sa rezulte pregatirea juridica solida a candidatului;
d) cazier judiciar sau declaratie pe proprie raspundere cu privire la lipsa inscrisurilor in cazierul judiciar. Se accepta depunerea ulterioara a cazierului judiciar;
e) cazier fiscal sau declaratie pe proprie raspundere cu privire la lipsa datoriilor fiscale si ca nu a savarsit fapte de natura celor care se inscriu in cazierul fiscal. Se accepta depunerea ulterioara a cazierului fiscal.

Dosarele incomplete nu se accepta.

Persoanele interesate pot sa isi depuna candidatura numai pentru una din cele doua pozitii.

Interviul in vederea selectarii persoanelor care vor fi desemnate in calitate de candidati din partea Romaniei pentru procedura de selectie la nivel ONU, pentru fiecare dintre cele doua Comitete ONU, va avea loc luni, 20 ianuarie 2014, incepand cu ora 9.30, la sediul Ministerului Afacerilor Externe, Sala Gafencu sau prin intermediul Skype.

In cadrul interviului va fi testata si capacitatea de comunicare in limba engleza sau franceza.

In urma examinarii dosarelor de candidatura si a sustinerii interviului, membrii Comisiei Interministeriale formate din reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Externe si Ministerul Justitiei vor desemna persoanele care vor fi desemnate in calitate de candidati din partea Romaniei pentru procedura de selectie la nivel ONU, pentru fiecare dintre cele doua Comitete ONU. Rezultatele vor fi comunicate la 20 ianuarie 2014.

Pentru informatii suplimentare, rugam contactati secretariatul DDOCE (tel. 021.431.1105, e-mail ddoce@mae.ro).

Sursa: Ministerul Justitiei

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close