Propuneri de modificare a art. 23 si 24 din Legea profesiei de avocat in dezbatere in Corpul profesional

feature photo

La 10 ianuarie 2014, prin e-mail, s-au transmis tuturor barourilor propunerile de modificare a art. 23 si art. 24 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata pentru a fi dezbatute de Corpul profesional al avocatilor.

Propunerile au fost elaborate de catre Comisia desemnata in sedinta Consiliului U.N.B.R. din data de 29 iunie 2013 si au facut obiectul analizei sedintei Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania din data de 14.12.2013.

La art. 23, alin (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “(3) Avocatul definitiv are dreptul de a acorda asistenta juridica, a redacta acte de procedura si de a pune concluzii la toate instantele, cu exceptia curtilor de apel, a ICCJ si a CCR, unde va putea acorda asistenta juridica, a redacta acte de procedura si a pune concluzii daca are o vechime neintrerupta in profesie de cel putin 3 ani de la dobandirea calitatii de avocat definitiv pentru curtile de apel si 5 ani pentru ICCJ si CCR si daca se inscrie si a fost declarat admis la examenul de dobandire a dreptului de a pune concluzii la aceste instante.”

La art. 23, dupa alin. (3) se introduc 4 noi alineate, 3^1, 3^2, 3^3 si 3^4, cu urmatorul cuprins:
“(3^1) Examenul va fi organizat de Consiliul UNBR, prin INPPA in colaborare cu INM. Din comisiile de examen vor face parte cel putin un judecator de la instanta corespunzatoare, un cadru didactic universitar de la o facultate de drept acreditata sa organizeze studii doctorale (conferentiar sau profesor) si avocati desemnati pe baza propunerilor barourilor.
(3^2) Avocatii care au promovat examenele prevazute la alin. 3 si (3^1) vor fi inscrisi in tabloul avocatilor baroului si vor figura corespunzator in tabloul avocatilor cu drept de a desfasura activitatile prevazute la alin (3), care se intocmeste distinct pentru curtile de apel si ICCJ/CCR si care va fi inaintat acestora anual si dupa fiecare examen.
(3^3) Avocatii care anterior intrarii in profesie au exercitat functia de judecator au dreptul sa fie inscrisi in tabloul avocatilor cu mentiunea dreptului de a exercita activitatile prevazute la alin. (3), corespunzator gradului dobandit in profesie. Dispozitii le art. 20 alin. (8) din Lege raman aplicabile.
(3^4) Prevederile alin. (3), (3^1), (3^2), (3^3) si (3^4) se aplica avocatilor admisi in profesie prin examen dupa intrarea in vigoare a legii.”

La art. 24, alin (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “(1) Baroul are obligatia sa intocmeasca anual tabloul avocatilor definitivi si stagiari in ordine alfabetica, cu mentionarea numelui, prenumelui, titlului stiintific, datei inscrierii in barou, sediului profesional, formei de exercitare a profesiei si a instantelor la care au dreptul sa desfasoare activitatile prevazute de lege. Dispozitiile art. 23 sunt aplicabile.

La art. 24, dupa alin (2) se introduce un nou alineat, alin. (2^1), care va avea urmatorul cuprins: “(2^1) Tabloul va cuprinde distinct in partea a 3-a lista avocatilor care indeplinesc conditiile prevazute la art. 23 din Lege, care va fi reactualizata periodic si inaintata autoritatilor.”

La art. 24, alin (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins: “(3) Prin grija baroului, tabloul anual al avocatilor si modificarile intervenite sunt comunicate la inceputul fiecarui an instantelor judecatoresti, organelor de urmarire penala si autoritatilor administrative ale judetului sau municipiului Bucuresti, precum si U.N.B.R. Distinct, se va inainta UNBR Tabloul avocatilor incompatibili.”

Sursa: UNBR

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close