CSM solicita modificarea Noului Cod de procedura civila

feature photo

In sedinta din 23 ianuarie 2014, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a hotarat sesizarea ministrului justitiei pentru initierea unui proiect de act normativ de modificare a noului Cod de procedura civila (Legea 134/2010), conform propunerilor formulate de Comisia nr. 1.

CSM propune modificarea urmatoarelor texte:

1. Art. 433 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(1) Hotararea judecatoreasca are putere executorie, in conditiile prevazute de lege.
(2) Hotararile judecatoresti vor fi investite cu formula executorie, daca legea nu prevede altfel. Formula executorie are urmatorul cuprins:
„Noi, Presedintele Romaniei,
Dam imputernicire si ordonam executorilor judecatoresti sa puna in executare titlul (aici urmeaza elementele de identificare a titlului executoriu.) pentru care s-a pronuntat prezenta incheiere de incuviintare a executarii silite. Ordonam agentilor fortei publice sa sprijine indeplinirea prompta si efectiva a tuturor actelor de executare silita, iar procurorilor sa staruie pentru ducerea la indeplinire a titlului executoriu, in conditiile legii. (Urmeaza semnatura presedintelui instantei si a grefierului.)”
(3) Cererea de investire a hotararii cu formula executorie se solutioneaza de catre presedintele instantei sau de catre judecatorul desemnat de acesta, in camera de consiliu, fara citarea partilor.
(4) Incheierea prin care se respinge cererea de investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti sau a altui inscris poate fi atacata cu apel numai de catre creditor, in termen de 5 zile de la comunicare.
(5) Incheierea prin care se admite cererea de investire cu formula executorie a hotararii judecatoresti sau a altui inscris in cazurile prevazute de lege nu este supusa niciunei cai de atac.
(6) Hotararea investita se va da numai partii care a castigat sau reprezentantului ei”.

2. La art. 650, alin. (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„(1) Instanta de executare este judecatoria in circumscriptia careia se afla domiciliul sau sediul creditorului, in afara cazurilor in care legea dispune altfel.”

3. Art. 664 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 664 Inregistrarea cererii de executare De indata ce primeste cererea de executare, executorul judecatoresc va dispune inregistrarea acesteia in registrul general de dosare.”

4. La art. 665, alin. (1), (2), (3),(5), (6) si (7) se modifica si vor avea urmatorul cuprins: (1) In termen de maximum 7 zile de la inregistrarea cererii, executorul judecatoresc va dispune incuviintarea executarii.
(2) Cererea de incuviintare a executarii silite se solutioneaza de executorul judecatoresc prin incheiere, fara citarea partilor, iar motivarea incheierii se face in cel mult 7 zile de la pronuntare.
(…)
(3) Incheierea va cuprinde, in afara mentiunilor prevazute la art. 656 alin. (1), aratarea titlului executoriu pe baza caruia se va face executarea, suma, cu toate accesoriile pentru care s-a incuviintat urmarirea, cand s-a incuviintat urmarirea silita a bunurilor debitorului, modalitatea concreta de executare silita, atunci cand s-a solicitat expres aceasta, si autorizarea creditorului sa treaca la executare.
(…)
(5) Executorul judecatoresc poate respinge cererea de incuviintare a executarii silite numai daca:
1. cererea de executare silita este de competenta altui organ de executare decat cel sesizat;
2. hotararea sau, dupa caz, inscrisul nu constituie, potrivit legii, titlu executoriu;
3. inscrisul, altul decat o hotarare judecatoreasca, nu intruneste toate conditiile de forma cerute de lege;
4. creanta nu este certa, lichida si exigibila;
5. debitorul se bucura de imunitate de executare;
6. titlul cuprinde dispozitii care nu se pot aduce la indeplinire prin executare silita;
7. exista alte impedimente prevazute de lege. (6) Incheierea prin care executorul judecatoresc admite cererea de incuviintare a executarii silite nu este supusa niciunei cai de atac. Incheierea prin care se respinge cererea de incuviintare a executarii silite poate fi atacata exclusiv cu apel numai de creditor, in termen de 5 zile de la comunicare.

5. La art. 665, alin. (7) se abroga.

6. La art. 711, alin. (3) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(3) De asemenea, cei interesati sau vatamati pot cere, pe calea contestatiei la executare, si anularea incheierii prin care s-a admis cererea de incuviintare a executarii silite, daca a fost data fara indeplinirea conditiilor legale.”

Sursa: CSM

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close