Afla care sunt ultimele modificari aduse NCPP

feature photo

In sedinta din data de 5 februarie Guvernul a adoptat o serie de modificari la Noul Cod de procedura penala, care urmeaza a fi implementate partial printr-o ordonanta de urgenta, urmata si de un proiect de lege.

Conform proiectului de ordonanta, Legea 135/2010 va suferi urmatoarele modificari:

1. Litera b) a alineatului (3) al articolului 56 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „b) in cazul infractiunilor prevazute la art. 188-191, art. 257, art. 279, art. 276, art. 277, art. 280-283 si art. 289-294 din Codul penal;”

2. La articolul 56 dupa alineatul (5) se introduce un alineat nou, alin. (6), cu urmatorul cuprins: „(6) Este competent sa efectueze ori, dupa caz, sa conduca si sa supravegheze
urmarirea penala procurorul de la parchetul corespunzator instantei care, potrivit legii, judeca in prima instanta cauza cu exceptia cazurilor in care legea prevede altfel.”

3. Alineatele (1) si (2) ale articolului 206, vor avea urmatorul cuprins: „(1) Impotriva incheierilor prin care instanta dispune, in prima instanta, asupra masurilor preventive inculpatul si procurorul pot formula contestatie, in termen de 48 de ore de la pronuntare sau, dupa caz, de la comunicare. Contestatia se depune la instanta care a pronuntat incheierea atacata si se inainteaza, impreuna cu dosarul cauzei, instantei ierarhic superioare, in termen de 48 de ore de la inregistrare. (2) Incheierile prin care Inalta Curte de Casatie si Justitie dispune in prima instanta asupra masurilor preventive pot fi contestate la completul competent de la Inalta Curte de Casatie si Justitie.”

4. Alineatul (1) al articolului 309 va avea urmatorul cuprins: „(1) Actiunea penala se pune in miscare de procuror, prin ordonanta, in cursul urmaririi penale, cand acesta constata ca exista probe din care rezulta ca o persoana a savarsit o infractiune si nu exista vreunul din tre cazurile de impiedicare prevazute la art.  16 alin. (1).”

5. Dupa articolul 425 se introduce un articol nou, art. 425¹, cu urmatorul cuprins: „Art. 425¹. Contestatia. (1) Calea de atac a contestatiei se poate exercita numai atunci legea o prevede expres, prevederile prezentului articol fiind aplicabile cand legea nu prevede altfel. (2) Pot face contestatie procurorul si subiectii procesuali la care hotararea atacata se refera, precum si persoanele ale caror interese legitime au fost vatamate prin aceasta, in termen de trei zile, care curge de la pronuntare pentru procuror si de la comunicare pentru celelalte persoane, dispozitiile art. 411 alin. (1) aplicandu-se in mod corespunzator. (3) Contestatia se depune la judecatorul de drepturi si libertati, judecatorul de camera preliminara sau, dupa caz, la instanta care a pronuntat hotararea care se ataca si se motiveaza pana la termenul stabilit pentru solutionare, dispozitiile art. 415 aplicandu-se in mod corespunzator. (4) La solutionarea contestatiei, dispozitiile art. 416 si art. 418 se aplica in mod corespunzator; in cadrul acestor limite, la solutionarea contestatiei impotriva incheierii privind o masura preventiva, putandu/se dispune o masura mai putin grava decat cea solicitata sau decat cea dispusa prin incheierea contestata, sau putandu-se modifica obligatiile din continutul masurii contestate. (5) Contestatia se solutioneaza de catre judecatorul de drepturi si libertati, de catre judecatorul de camera preliminara de la instanta superioara celei sesizate, sau, dupa caz, de catre instanta superioara celei sesizate, respectiv de completul competent al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, in sedinta publica, cu participarea procurorului. (6) La solutionarea contestatiei se citeaza persoana care a facut contestatia, precum si subiectii procesuali la care hotararea atacata se refera, dispozitiile art. 90 si art. 91 aplicandu-se in mod corespunzator. (7) Contestatia se solutioneaza prin decizie, care nu este supusa niciunei cai de atac, putandu-se pronunta una dintre urmatoarele solutii:
1. Respingerea contestatia, cu mentinerea hotararii atacate:
a) cand contestatia este tardiva sau inadmisibila;
b) cand contestatia este nefondata;
2. Admiterea contestatiei si:
a) desfiintarea hotararii atacate si solutionarea cauzei.
b) desfiintarea hotararii atacate si dispunerea rejudecarii cauzei de catre judecatorul sau completul care a pronuntat-o, atunci cand se constata ca nu au fost respectate dispozitiile privind citarea.

6. Articolul 474¹ va avea urmatorul cuprins: „Art. 474¹. Incetarea sau modificarea efectelor deciziei. Efectele deciziei inceteaza in cazul abrogarii, constatarii neconstitutionalitatii ori modificarii dispozitiei legale care a generat problema de drept dezlegata, cu exceptia cazului in care aceasta subzista in noua reglementare.”

7. Articolul 477¹ va avea urmatorul cuprins: „Art. 477¹. Incetarea sau modificarea efectelor deciziei. Efectele deciziei inceteaza in cazul abrogarii, constatarii neconstitutionalitatii ori modificarii dispozitiei legale care a generat problema de drept dezlegata, cu exceptia cazului in care aceasta subzista in noua reglementare.”

Ordonanta mai prevede si modificarea urmatoarelor acte normative:
– Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata in Monitorul Oficial nr. 827 din 13 septembrie 2005;
– Legea nr. 508/2004 privind infiintarea, organizarea si functionarea in cadrul Ministerului Public a Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, publicata iin Monitorul Oficial nr. 1089 din 23 noiembrie 2004;
– Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune, publicata in Monitorul Oficial nr. 512 din 14 august 2013;
– Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal, publicata in Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 2013.

De asemenea, se mai dispune republicarea Noului Cod penal si a Noului Cod de procedura penala, precum si a tuturor actelor afectate de ordonanta dupa aprobarea acesteia prin lege.

Proiectul de lege aprobat contine urmatoarele modificari pentru NCPP:

1. La articolul 138, dupa alineatul (13) se introduce un alineat nou, alin. (14), cu urmatorul cuprins: „(14) Metodele speciale de supraveghere sau cercetare se dispun si in cazul in care urmarirea penala este inceputa potrivit art. 305 alin. (1).”

2. Dupa articolul 168 se introduce un articol nou, art. 168¹ cu urmatorul cuprins: „Art. 168¹. Efectuarea perchezitiei informatice de lucratori de politie. Efectuarea perchezitiei informatice prevazuta in art.168 alin.(12) se poate realiza si de catre lucratori de politie specializati.”

3. Alineatul (12) al articolului 172 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „(12) Dupa finalizarea raportului de constatare, cand organul judiciar apreciaza ca este necesara opinia unui expert sau cand concluziile raportului de constatare sunt contestate, se poate dispune efectuarea unei expertize.”

4. Articolul 294¹ se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 294¹. Autorizari sau alte conditii prealabile efectuarii in continuare a urmaririi penale fata de o persoana.  Ori de cate ori este necesara o autorizare sau indeplinirea unei alte conditii prealabile pentru a se dispune efectuarea in continuare a urmaririi penale fata de o anumita persoana, parchetul, odata cu sesizarea institutiei competente, inainteaza un referat intocmit de procuror, care va cuprinde date si informatii cu privire la savarsirea unor fapte prevazute de legea penala de catre persoana cu privire la care se solicita autorizarea sau indeplinirea conditiei prealabile.”

5. Alineatele (1)-(3) ale articolului 305 va avea urmatorul cuprins: „(1) Cand actul de sesizare indeplineste conditiile prevazute de lege, organul de urmarire penala dispune inceperea urmaririi penale cu privire la fapta savarsita ori a carei savarsire se pregateste, chiar daca autorul este indicat sau cunoscut. (2) Inceperea urmarii penale si respectiv continuarea efectuarii urmaririi penale se dispune prin ordonanta care cuprinde, dupa caz, mentiunile prevazute la art. 286 alin. (2) lit. a)-c) si g). (3) Atunci cand exista probe din care sa rezulte banuiala rezonabila ca o anumita persoana a savarsit fapta pentru care s-a inceput urmarirea penala si nu exista vreunul dintre cazurile prevazute de art. 16 alin.(1), organul de urmarire penala dispune ca urmarirea penala sa se efectueze in continuare fata de aceasta, care dobandeste calitatea de suspect. Masura dispusa de organul de cercetare penala se supune, in termen de 3 zile, confirmarii procurorului care supravegheaza urmarirea penala, organul de cercetare penala fiind obligat sa prezinte acestuia si dosarul cauzei.”

6. Alineatul (2) al articolului 311 va avea urmatorul cuprins: „(2) Cand urmarirea penala se efectueaza fata de o persoana, extinderea dispusa de organul de cercetare penala se supune confirmarii motivate a procurorului care supravegheaza urmarirea penala, in termen de cel mult 3 zile de la data emiterii ordonantei, organul de cercetare penala fiind obligat sa prezinte totodata si dosarul cauzei.”

7. Litera b) a alineatului (1) al articolului 314 va avea urmatorul cuprins: „b) renuntarea la urmarirea penala, cand nu exista interes public pentru continuarea urmaririi penale;”

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close