Unele dispozitii din Legea educatiei privind titularizarea declarate neconstitutionale

feature photo

In Monitorul Oficial nr. 238/2014 a fost publicata Decizia 106/2014 a Curtii Constitutionale referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autoarea acesteia sustine, in esenta, ca certificarea viabilitatii unui post nu are la baza un temei legal, deoarece nu este prevazut modul de calcul al viabilitatii postului sau modul de estimare in urma caruia se poate certifica viabilitatea unui post.

De asemenea, in absenta unor dispozitii legale care sa prevada conditiile pe baza carora consiliul de administratie al unitatii scolare urmeaza sa isi dea acordul privind titularizarea/netitularizarea pe post, intervin privilegii sau discriminari privind ocuparea unui post de titular.

Autoarea considera ca, pentru titularizarea pe un post si modificarea contractului de munca, in sensul angajarii pe perioada nedeterminata, este necesara stabilirea unor conditii masurabile si controlabile, astfel incat, pentru a fi in spiritul Constitutiei.

Tribunalul Bucuresti – Sectia a IX-a contencios administrativ si fiscal apreciaza ca prevederile de lege criticate sunt constitutionale.

Avocatul Poporului considera ca prevederile sunt constitutionale, retinand ca acestea se aplica tuturor persoanelor aflate in situatia reglementata de ipoteza normelor juridice, fara privilegii sau discriminari pe considerente arbitrare. Instituirea conditiilor generale privitoare la titularizarea cadrelor didactice sunt criterii obiective stabilite pentru toate cadrele didactice care intra in categoria celor care au obtinut cel putin nota 7 si au ocupat un post/o catedra. In plus, este optiunea libera a legiuitorului ca intr-o anumita perioada de timp sa instituie si alte conditii privind titularizarea, pentru a raspunde unor cerinte privind mobilitatea personalului didactic din invatamantul preuniversitar.

Curtea urmeaza sa se pronunte asupra constitutionalitatii prevederilor art. 253 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 1/2011, astfel cum au fost modificate, prevederi care, in prezent, au urmatorul cuprins: „Cadrele didactice netitulare calificate care au participat in ultimii 6 ani la concursul national unic de titularizare, care au obtinut cel putin nota/media 7 si au ocupat un post/o catedra, devin titulare in sistemul de invatamant preuniversitar, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii generale:
a) se certifica viabilitatea postului/catedrei;
b) consiliul de administratie al unitatii de invatamant respective este de acord.”

O asemenea reglementare instituie, in realitate, o modalitate de dobandire a calitatii de titular in invatamantul preuniversitar contrara principiilor pe care legea le instituie pentru titularizare, precum si regimului juridic pe care legea il circumscrie notiunii de „titular” in invatamant. Astfel, in contradictie cu dispozitiile art. 16 alin. (1) din Constitutie, se creeaza o discriminare in ceea ce priveste ocuparea posturilor in invatamantul preuniversitar, in sensul ca, pentru o anumita categorie de persoane – cadrele didactice netitulare calificate care au participat in ultimii 6 ani la concursul national unic de titularizare, care au obtinut cel putin nota/media 7 si au ocupat un post/o catedra aceasta se realizeaza doar pe baza certificarii viabilitatii postului si acordului consiliului de administratie al unitatii de invatamant respective.

Curtea retine ca statutul de titular in invatamantul preuniversitar are un regim juridic distinct, aceasta categorie de personal didactic beneficiind de drepturi specifice [de exemplu, pentru personalul preuniversitar: transferul in situatia restrangerii de activitate, repartizarea pe posturi/catedre vacante in conditiile art. 252 alin. (3) din lege, pretransfer, in conditiile art. 252 alin. (5) din lege, posibilitatea detasarii, in conditiile art. 254¹ din lege, rezervarea postului didactic sau a catedrei in conditiile art. 255 din lege, concediu fara plata pe timp de un an scolar in conditiile aceluiasi articol, posibilitatea de a ocupa functii de director sau director adjunct in conditiile art. 257 din lege etc.].

In considerarea acestui regim juridic specific, statutul de titular in invatamant se dobandeste prin concurs, acesta fiind principiul care se desprinde din interpretarea sistematica a Legii nr. 1/2011.

Chiar daca dobandirea calitatii de titular in conditiile art. 253 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 1/2011 are caracter de exceptie, instituirea acestei exceptii trebuie sa respecte normele si principiile constitutionale. Insuficienta numarului de cadre didactice nu justifica denaturarea regimului juridic al unei institutii care are o configuratie bine definita prin lege si crearea unei modalitati „paralele” de accedere la calitatea de titular in invatamantul preuniversitar, contrara derularii in conditii optime a procesului de invatamant in cadrul unui sistem national de invatamant predictibil si functionabil.

Curtea constata, totodata, ca normele criticate, in ansamblul reglementarii din care fac parte, configureaza o institutie cu un regim juridic confuz, care permite dobandirea calitatii de cadru didactic titular in alte conditii decat prin promovarea unui concurs. O asemenea institutie este de natura sa incalce exigentele de claritate si precizie a reglementarii impuse de art. 1 alin. (3) si (5) din Constitutie. Chiar daca textele constitutionale indicate nu stabilesc in mod expres exigente privitoare la calitatea legislatiei, realizand interpretarea lor in concordanta cu prevederile Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, Curtea Constitutionala a stabilit o serie de criterii care trebuie respectate in activitatea de legiferare: „precizie, previzibilitate si predictibilitate pentru ca subiectul de drept vizat sa isi poata conforma conduita, astfel incat sa evite consecintele nerespectarii lor”.

Pe cale de consecinta, Curtea constata ca normele de lege criticate in prezenta cauza sunt discriminatorii, intrucat permit recunoasterea calitatii de titular in invatamantul preuniversitar intr-o alta modalitate decat concursul, la care sunt obligate sa se supuna toate celelalte persoane care vor sa acceada la posturile didactice ca titulari. De asemenea, notiunea de „viabilitate a postului/catedrei”, utilizata in textul de lege criticat, are un caracter vadit imprecis, in timp ce instituirea conditiei acordului consiliului de administratie al scolii deschide calea arbitrarului si subiectivismului in domeniu. In consecinta, prin reglementarea confuza, se creeaza dificultati in planul interpretarii si aplicarii.

Fata de cele expuse, Curtea constata ca dispozitiile art. 253 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 1/2011 sunt neconstitutionale, incalcand prevederile art. 16 alin. (1) din Constitutie.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close