MFP propune eliminarea sau comasarea mai multor taxe

feature photo

Ministerul Finantelor Publice a publicat pe 14 mai doua proiecte de acte normative prin care propune eliminarea sau comasarea mai multor taxe, printre care taxa de eliberare a pasaportului sau taxa de acreditare percepute de ANOFM.

Prin proiectul de ordonanta de urgenta pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale se propune modificarea urmatoarelor prevederi:

 • OUG nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit – eliminarea taxei datorate pentru eliberarea licentei de depozit reglementata prin prevederile art. 6.
 • Legea nr. 176/2000eliminarea taxei aferente emiterii avizului privind activitatile de comercializare, de distributie si de prestari de servicii in domeniul dispozitivelor medicale prin abrogarea alin (1) si (2) al art. 22.
 • art. 33 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, cu modificarile si completarile ulterioare – acordarea gratuita de catre oficiile registrului comertului de pe langa tribunale, a urmatoarelor servicii de asistenta: indrumarea prealabila privind formalitatile legale pentru constituirea si modificarea actelor constitutive ale firmelor; indrumarea pentru completarea corecta a cererii de inregistrare, a formularelor tipizate specifice activitatii registrului comertului, a cererii de autorizare; tehnoredactarea cererii de inregistrare; redactarea declaratiei pe propria raspundere a fondatorilor, administratorilor, imputernicitilor sucursalelor si a cenzorilor ca indeplinesc conditiile prevazute de lege, in contextul in care pentru primele doua servicii, de mai sus, impactul bugetar total ar urma sa fie nesemnificativ.
 •  titlul Anexei nr. 7 din OUG nr. 107/2002 introducerea notiunii de tarif pentru serviciile efectuate de Administratia Nationala „Apele Romane”, care de fapt rezulta din comasarea a sase niveluri tarifare aferente unor operatiuni realizate de prestator, care se circumscriu unui singur tip de activitate, aceea de autorizare si avizare.
 • OG nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice si a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul Romaniei – comasarea taxei privind procurarea unui act judiciar sau extrajudiciar, la cererea unor persoane fizice sau juridice straine, in cuantum de 22 lei, a taxei privind eliberarea de adeverinte si alte servicii prestate de autoritatile competente, potrivit legii, in cuantum de 22 lei si eliberarea unui pasaport electronic, a unui pasaport simplu temporar sau a altui document de trecere a frontierei, in cuantum de 32 lei intr-o taxa privind eliberarea de documente si alte servicii prestate, in cuantum de 20 lei.
 • Legea nr. 84/1998eliminarea prevederii referitoare la obligatia platii taxei de inregistrare si de examinare a cererii, atunci cand termenul de examinare a cererii se prelungeste ca urmare a neindeplinirii conditiilor de depunere, intrucat reprezenta o suprataxare a aceluiasi serviciu.
 • Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca – eliminarea taxei de acreditare percepute de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, prin abrogarea alineatelor (3) si (4) ale articolul 55 din Legea 76/2002.

Prin modificarile de acte normative descrise mai sus, se realizeaza o reducere de 12 taxe si tarife in total, din care 5 prin eliminarea lor si 7 prin comasare, in cazul celor individualizare distinct, nejustificat.

Prin proiectul de hotarare pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestari de servicii se propune modificarea:

 • HG nr. 1085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National – eliminarea tarifului anual de utilizare a procedurii electronice pentru obtinerea de servicii puse la dispozitie de „Sistemul e-guvernare”, in cuantum de 46 de lei.
 • HG nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice – eliminarea tarifului de analiza a documentatiei de licentiere/autorizare in cuantum de 64 de lei.
 • HG nr. 787/2003 privind aprobarea infiintarii pe langa Ministerul Administratiei si Internelor a unor activitati finantate integral din venituri proprii – eliminarea taxei de inscriere pentru examenul de admitere la scolile militare de subofiteri si jandarmi.
 • HG nr. 1408/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Oficiului National al Viei si Produselor Vitivinicole – comasarea taxei percepute pentru autorizarea anuala a plantatiilor viticole destinate obtinerii de struguri pentru producerea de vinuri cu denumire de origine controlata si vinuri cu indicatie geografica cu taxa privind atestarea dreptului de utilizare a denumirii de origine controlata si a indicatiei geografice pentru comercializarea vinurilor cu denumire de origine controlata si/sau a vinurilor cu indicatie geografica, rezultand o singura taxa cu denumirea de taxa vitivinicola.
 • HG nr. 1609/2006 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale – comasarea urmatoarelor trei tarife: tarif din domeniul medicinei legale; tarif reprezentand avizul Comisiei superioare medico-legale; tarif reprezentand avizul Comisiei de avizare si control al actelor medico-legale, rezultand un singur tarif cu denumirea tarif pentru efectuarea expertizelor, a constatarilor si a altor lucrari medico-legale.
 • HG nr. 902/2012 privind aprobarea taxelor si tarifelor pentru operatiunile efectuate de ONRC si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale – eliminarea a doua tarife: Cerere eliberare date statistice (fisa sintetica a investitiei straine pentru o tara si o perioada definita; statistica in functie de un criteriu) si Cerere eliberare informatii pentru serii de firme grupate pe mai mult de 5 criterii, precum si comasarea a cinci taxe intr-una singura, denumita taxa pentru operatiunile efectuate de ONRC si oficiile registrului comertului de pe langa tribunale si comasarea a trei tarife in unul singur, denumit tarif pentru eliberarea de informatii privind datele inregistrate in registrul comertului computerizat.
 • HG nr. 277/2002 privind aprobarea Criteriilor de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca – eliminarea taxei de acreditare a furnizorilor de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca.

Prin modificarea de acte normative descrise mai sus se realizeaza o reducere de taxe/tarife in total de 15 din care prin eliminare 5, prin comasare 10.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close