Proiectul „Valorile comune ale profesiilor liberale in Uniunea Europeana” 2014

CEPLISUniunea Nationala a Barourilor din Romania a publicat Proiectul intitulat „Valorile comune ale profesiilor liberale in Uniunea Europeana” versiunea revizuita 2014, elaborata de Grupul de lucru al Consiliului European al Profesiilor Liberale – CEPLIS.

Preambul

In martie 2000, Consiliul European de la Lisabona a adoptat un program de reforma.

Scopul acestuia a fost de a face in anul 2010 din Uniunea Europeana cea mai competitiva si dinamica economie din lume bazata pe cunoastere.

Comunicatul Comisiei Europene intitulat „Serviciile Profesionale. Scop pentru mai multa reforma” din data de 5 septembrie 2006 recunoaste contributia pe care profesiile liberale o aduc economiei tuturor statelor membre si economiei Uniunii Europene pe ansamblul sau.

Un factor major de identificare a unei profesii il reprezinta vointa practicienilor individuali de a se supune standardelor etice si profesionale care exced cerintele legale minime.

Directiva nr. 2005/36/CE privind Recunoasterea Reciproca a Calificarilor Profesionale adoptata in data de 7 septembrie 2005 si modernizata ca Directiva nr. 2013/55/UE precizeaza ca acolo unde asistenta profesionala este furnizata transfrontalier, regulile referitoare la calificarile profesionale ale statului de primire, in special cele referitoare la protectia consumatorului si siguranta vor fi aplicate.

Aceasta demonstreaza faptul ca prevederile codurilor de conduita pentru o profesie individuala pot sa difere de la tara la tara si ca cei care solicita asistenta profesionala transfrontaliera se asteapta ca li se vor aplica aceleasi standarde etice si practice pe care trebuie sa le respecte profesionistii din tara de primire.

Directiva nr. 2006/123/CE privind Serviciile pe Piata Interna cere statelor membre, in cooperare cu Comisia Europeana, sa incurajeze elaborarea, la nivel comunitar a codurilor de conduita si sa asigure ca aceste coduri sunt accesibile prin mijloace electronice.

Comisia Europeana a publicat, de asemenea, un Raport in anul 2007 intitulat „Cresterea calitatii serviciilor in cadrul Pietei Interne; Rolul Codurilor de Conduita Europene” in care institutia europeana subliniaza importanta codurilor de conduita la nivel european. Raportul evidentiaza faptul ca elaborarea codurilor de conduita ar putea ajuta totodata, la reliefarea naturii specifice a serviciilor in unele sectoare de activitate, in special in ceea ce priveste profesiile reglementate prin garantarea exercitarii profesiei, in mod independent si prin asigurarea impartialitatii regulilor de conduita profesionala.

Consiliul European al Profesiilor Liberale – CEPLIS considera ca avand in vedere prevederile celor doua Directive de mai sus si Raportul Comisiei Europene, este oportuna o revizuire a Valorilor Comune ale CEPLIS ca urmare a integrarii continue a Uniunii Europene, cresterea frecventei activitatilor transfrontaliere ale membrilor profesiilor liberale in cadrul Uniunii Europene si impactul diverselor evolutii asupra practicii profesionale.

CEPLIS recunoaste faptul ca vor exista diferente de detalii in codurile profesiilor individuale din Uniunea Europeana, ca de exemplu in domeniul confidentialitatii informatiei.
Totodata, vor exista, in mod necesar, diferente cu privire la modul in care valorile din codul la nivel european se vor reflecta in codurile statelor membre, diferente ce sunt determinate de legislatia specifica a fiecarui stat membru, spre exemplu in domeniul protectiei datelor personale.

Activitatile profesionistilor liberali cuprind sarcini de natura intelectuala pentru care se cer cunostinte de inalt nivel din domeniile juridic, tehnic si stiintific. Cunostintele necesare sunt dobandite prin completarea cu succes a studiilor care se finalizeaza cu obtinerea unei diplôme de educatie inalta si / sau acordarea unui titlu profesional recunoscut.

In unele cazuri, exista cerinte suplimentare care presupun inregistrarea la un corp profesional inainte ca exercitarea profesiei sa fie permisa. Profesia liberala devine astfel subiect al unui cod de conduita aplicabil acesteia elaborat de un corp profesional cu accent pe interesele celor care cauta sa obtina asistenta de la profesionistul in cauza. Ca urmare, profesionistul devine constient de faptul ca nerespectand prevederile codului de conduita este pasibil de sanctiuni disciplinare. Clientii si pacientii trebuie sa aiba incredere ca nerespectarea prevederilor codului de conduita va fi tratata cu seriozitate de catre corpul profesional in cauza si daca se dovedeste, se vor lua masuri severe pentru incalcarea acestora.

CEPLIS considera ca valorile comune au insotit si vor continua sa insoteasca profesiile liberale, clientii si pacientii si, in consecinta recomanda includerea urmatoarelor valori in codul national de conduita.

1. Confidentialitatea

Confidentialitatea este piatra de temelie pe care se construieste increderea intre profesionistii liberali si clientii si pacientii lor.

Codurile de conduita trebuie sa precizeze, in mod clar, ca profesionistii liberali trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor dobandite pe parcursul furnizarii asistentei profesionale si sa asiguree ca informatiile cu privire la o anumita persoana nu sunt dezvaluite altora, cu exceptia situatiilor deosebite si pe cat posibil, cu consimtamantul persoanei vizate.

2. Participarea la Dezvoltarea Profesionala Continua

Codurile de Conduita trebuie sa exprime, in mod clar, ca profesionistii liberali au o responsabilitate fara echivoc de a-si mentine competenta in exercitarea profesiei si, in acest scop, ei trebuie sa participe la dezvoltarea profesionala continua, pe tot parcursul vietii lor profesionale.

Cei care beneficiaza de serviciile profesionale au dreptul de a se asigura ca profesionistii liberali isi vor actualiza permanent cunostintele lor privind exercitarea profesiei si isi vor extinde competentele pe masura ce noi calificari profesionale apar si se dezvolta.

3. Independenta si impartialitatea

Codurile de conduita trebuie sa precizeze, in mod clar, ca profesionistii liberali au dreptul de a-si exercita propria judecata in cadrul responsabilitatilor ce le revin dupa luarea in calcul a circumstantelor relevante, fara a tine seama de vreo influenta externa. Cei care utilizeaza servicii profesionale au dreptul sa primeasca o evaluare corecta a procedurilor ce vor fi indeplinite si un sfat care sa fie impartial si obiectiv, fara presiune din partea unor terte parti si fara conflicte de interes.

4. Conflictele de interes

Codurile de conduita trebuie sa evidentieze, in mod clar, ca avand in vedere natura specifica a activitatii profesionale, un profesionist liberal nu poate consilia, reprezenta sau actiona in numele a doi sau mai multi clienti in aceeasi problema daca exista un conflict sau un risc semnificativ de conflict intre interesele acelor clienti.

Profesionistii liberali trebuie sa fie constienti ca pot aparea probleme atunci cand profesionistul liberal ar putea fi obligat sa inceteze de a mai actiona in numele atat a clientilor in cazul unui conflict de interese cat si a riscului de conflict de interes si, in special, atunci cand exista riscul unei incalcari a increderii sau acolo unde independenta profesionistului liberal ar putea fi afectata.

Potrivit prevederilor codurilor de conduita referitoare la conflictele de interese este deosebit de important capitolul referitor la activitatile multidisciplinare desfasurate de profesionistii liberali.

5. Onestitate si integritate

Codurile de conduita trebuie sa precizeze, in mod clar, faptul ca profesionistilor liberali li se cere sa actioneze, in mod politicos, cu onestitate si integritate in relatiile lor cu clientii si pacientii, inclusiv cu colegii lor de profesie si nu trebuie sa se angajeze in nici o activitate sau comportament care ar putea aduce prejudicii profesiei sau ar submina increderea publica in profesie.

Prima prioritate in furnizarea de servicii profesionale trebuie sa fie protejarea, in cele mai bune conditii, a intereselor clientilor si pacientilor.

Clientii si pacientii au dreptul de a fi tratati, in mod politicos si cu respect.

Ei sunt, de asemenea, indreptatiti sa primeasca consultanta profesionala de buna calitate in termen pe care acestia pot sa o inteleaga, precum si informatii atat inainte cat si pe durata furnizarii asistentei profesionale, precum si cu privire la procedura pe care profesionistul liberal intentioneaza sa o urmeze pentru a realiza obiectivele propuse si cu privire la onorariul ce i se cuvine.

6. Supravegherea personalului de sprijin

Codurile de conduita trebuie sa evidentieze, in mod clar, ca profesionistilor liberali li se cere sa se asigure ca fiecare membru al personalului sau de sprijin caruia el ii delega o anumita sarcina are cunostintele si calificarile necesare pentru a indeplini aceasta sarcina in mod efectiv si eficient.

Trebuie sa existe, de asemenea, o supraveghere adecvata din partea profesionistului liberal. Clientii si pacientii isi pun increderea lor in profesionistul liberal cu care ei au contact direct si au dreptul sa fie increzatori ca sarcinile sunt delegate doar membrilor personalului de sprijin care au cunostintele si competentele necesare. In acest context, trebuie sa fie clar ca responsabilitatea pentru sarcina delegata revine celui care o delega.

7. Concordanta cu Codurile de Conduita si Practica Profesionala

Toate Codurile de Conduita trebuie sa precizeze, in mod clar, ca membrilor profesiilor liberale li se cere sa se supuna nu numai prevederilor codurilor de conduita dar, de asemenea, si legislatiei si prevederilor codurilor de practica si standardelor referitoare la asistenta profesionala specifica pe care ei o furnizeaza.

Cei care utilizeaza servicii profesionale au dreptul sa primeasca asistenta profesionala de inalta calitate,in mod strict, in acord cu legislatia si codurile de practica relevante.

8. Asigurarea de raspundere civila profesionala

Codurile de conduita trebuie sa evidentieze, in mod clar, ca membrii profesiilor liberale au obligatia de a detine o asigurare de raspundere civila profesionala la un nivel suficient pentru a se asigura ca in eventualitatea unei reclamatii justificate din partea unui client sau pacient aparute ca urmare a furnizarii unei asistente profesionale, acestia vor fi compensati in mod corespunzator.

Clientii si pacientii au dreptul sa primeasca o compensatie corespunzatoare in eventualitatea unor efecte adverse rezultand din erorile facute in procesul de furnizare a asistentei profesionale.

9. Conflict cu conceptii morale sau religioase

Codurile de conduita trebuie sa precizeze, in mod clar, ca in eventualitatea unor conflicte cu conceptii morale sau religioase rezultand in procesul de furnizare a asistentei profesionale ca membrii profesiilor liberale au obligatia de a pune la dispozitie informatii cu privire la modalitatile in care asistenta profesionala poate fi obtinuta in modul cel mai convenabil de la un coleg profesional.

Dupa ce au fost de acord sa furnizeze asistenta profesionala, profesionistii liberali sunt obligati sa lase la o parte orice convingere de ordin personal, religios, politic, filozofic etc.

Cei care cauta, in mod legitim, asistenta nu trebuie sa aiba acces la acel gen de asistenta interzisa datorata conceptiilor morale sau religioase a unor profesionisti individuali de la care serviciul este solicitat.

Din momentul in care profesionistul liberal a fost de acord sa furnizeze asistenta, convingerile personale trebuie puse deoparte.

10. Punerea la dispozitia clientilor si pacientilor de informatii

Codurile de conduita trebuie sa evidentieze, in mod clar, ca inainte de a se intra in aranjamente cu caracter contractual, profesionistii liberali trebuie sa furnizeze clientilor si pacientilor toate informatiile relevante care sa – i ofere clientului posibilitatea de a cunoaste natura si calitatea asistentei pe care urmeaza sa o furnizeze un profesionist liberal si, in special informatii referitoare la termenii si conditiile profesionistului, inclusiv legea aplicabila, taxe, detalii cu privire la obligatia de a detine o asigurare de raspundere civila profesionala, garantii, precum si asigurarea ca nu exista nici un potential conflict de interese.

In plus, urmatoarele informatii ar trebui, cel putin sa fie furnizate:
– Numele profesionistului liberal, statutul legal si forma de exercitare a profesiei, adresa si detalii care sa permita contactarea rapida si comunicarea directa cu profesionistul liberal, inclusiv prin mijloace electronice;
– Daca activitatea profesionistului liberal este supusa unei scheme de autorizare din partea autoritatii competente relevante sau a punctului de contact unic;
– Numarul de identificare al taxei pe valoarea adaugata acolo unde este aplicabil;
– In cazul profesiilor reglementate, corpul profesional sau institutia la care profesia este inregistrata, titlul profesional si statul membru in care titlul a fost garantat.

11. Solutionarea disputelor

Codurile de conduita trebuie sa precizeze, in mod clar, ca fara a prejudicia drepturile unui profesionist liberal de a cauta sa se redreseze sau sa se apere prin intermediul instantelor judecatoresti, acesta trebuie, in primul rand, sa se straduiasca sa aplaneze orice disputa sau plangere fie direct sau indirect cu clientul, fie prin intermediul unei proceduri de solutionare a disputei ori mediere.

Este de datoria profesionistului liberal sa se ocupe cu orice disputa sau plangere intr-o maniera prompta si transparenta.

Un profesionist liberal care depinde de un cod de conduita sau de un organism profesional si care prevad dreptul clientului de a recurge la mijloace nejuridice pentru a solutiona un conflict, trebuie sa furnizeze toate informatiile relevante in acest sens.

12. Obligatia de sinceritate

Codurile de conduita trebuie sa evidentieze, in mod clar, ca in anumite imprejurari si fara recunoasterea obligatiei, profesionistii liberali nu trebuie sa fie restrictionati sa se ocupe de consecintele adverse rezultand din furnizarea asistentei pentru sau in numele unui client intr-un mod sincer si deschis pentru a putea:
– pune la dispozitia clientilor si pacientilor o explicatie cu privire la astfel de consecinte diverse;
– sa reduca orice pierdere;
– sa permita profesionistului liberal sa actioneze prompt pentru a solutiona problema.

In plus, profesionistii liberali trebuie sa fie constienti de responsabilitatea pe care o au de a raporta autoritatilor competente orice imprejurare care ar putea genera consecinte adverse pentru client si pacient.

13. Activitati multidisciplinare

Codurile de Conduita trebuie sa precizeze, in mod clar, ca in eventualitatea in care profesionistii liberali participa la activitati multidisciplinare fie impreuna sau in parteneriat, fie in structuri adecvate de afaceri, este necesar sa caute sa se asigure ca fiecare dintre ei subscrie si este obligat sa respecte regulile care guverneaza etica lor profesionala si – si desfasoara activitatea in mod similar si compatibil cu prevederile cuprinse in acestea.

Profesionistii liberali trebuie, de asemenea, sa dea asigurari ca pacientii si clientii sunt informati asupra faptului ca serviciile sunt furnizate in baza unei practici multidisciplinare si sa ofere detalii cu privire la activitatile desfasurate in cadrul practicii respective.

Trebuie mentionat ca expresia „activitati multidisciplinare” nu include echipe profesionale interdisciplinare stabilite in baza unor proiecte specifice cum este cazul tratamentelor in domeniul sanatatii sau aranjamentele privind costurile comune.

14. Cunostintele de limba

Codurile de Conduita trebuie sa evidentieze faptul ca un profesionist liberal are obligatia de a asigura clientul, chiar inainte de a actiona pentru a–i furniza un serviciu, ca dispune de suficiente cunostinte de limba care este relevanta pentru acesta, ca are o intelegere clara si fara ambiguitati a conditiilor privind natura si obiectul in care asistenta este furnizata.

Totodata, profesionistii liberali trebuie sa dea asigurari ca in eventualitatea in care nu dispun de un nivel rezonabil de cunostinte de limba, sa puna la dispozitie facilitati de interpretare adecvata sau sa predea problema unor alti profesionisti liberali care au un nivel de cunostinte de limba corespunzator.

15. Informatiile de natura comerciala

Codurile de conduita trebuie sa precizeze, in mod clar, ca informatiile de natura comerciala publicate de catre sau in numele unui profesionist liberal trebuie sa contina in permanenta date reale si nu eronate sau care se supun valorilor esentiale ale unei anumite profesii.

16. Obligatiile de raportare

Codurile de conduita trebuie sa evidentieze necesitatea pentru profesionistii liberali de a se supune fara rezerve oricarei cerinte legale relevante ori ghidurilor referitoare la activitati cu caracter infractional venind din partea clientilor, pacientilor sau colegilor, protectiei copilului si persoanelor vulnerabile din societate.

Profesionistii liberali trebuie sa constientizeze permanent ca ei joaca un rol important si fundamental in functionarea si dezvoltarea societatii democratice.

17. Pregatirea in domeniul standardelor etice

Codurile de conduita trebuie sa precizeze, in mod clar, ca profesionistii liberali si personalul de sprijin sunt obligati sa participe pe deplin la programele destinate promovarii unei mai bune intelegeri a problemelor de natura etica relevante pentru profesiile lor asa cum este prevazut in codurile de conduita.

18. Buna guvernanta

Cu toate ca prevederile acestor valori comune se aplica in primul rand profesionistilor liberali, rolul si responsabilitatile asociatiilor profesionale fie ca sunt reglementate sau nu, acceptarea de catre profesionistii liberali a cerintelor si a aplicarii prevederilor codurilor de conduita reprezinta elementul cheie care asigura un inalt nivel standardelor etice.

In consecinta,astfel de asociatii trebuie sa dea asigurari ca monitorizarea si supravegherea corespunzatoare si in acord cu codurile de conduita sunt mentinute si ca implementarea unor programe si proceduri adecvate se va realiza.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close