UNBR confirma proba unica de tip grila la examenul de primire in profesie

feature photo

Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a publicat Hotararea 962/2014 privind organizarea examenului de primire in profesie – sesiunea septembrie 2014 prin care s-a stabilit ca acesta consta intr-o proba unica – test grila.

Conform hotararii, se modifica modalitatea de examinare a candidatilor la examenul de primire in profesie pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice, dupa cum urmeaza:

Examenul consta intr-o proba unica – test grila pentru verificarea cunostintelor teoretice (pentru candidatii la examenul de primire in profesie pentru dobandirea calitatii de avocat stagiar) sau, respectiv, test grila pentru verificarea cunostintelor teoretice si practice (pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in alte profesii juridice).

Testul grila cuprinde 100 de intrebari la urmatoarele materii:
a. organizarea si exercitarea profesiei de avocat;
b. drept civil;
c. drept procesual civil;
d. drept penal;
e. drept procesual penal.

Intrebarile din testul grila pot avea unul sau doua raspunsuri corecte.

La testul grila pentru fiecare intrebare corect solutionata se acorda un punct.

Timpul necesar pentru formularea raspunsurilor la intrebarile din chestionarul de examen este stabilit de comisia de elaborare a subiectelor si nu poate depasi 4 ore socotite din momentul in care s-a incheiat distribuirea chestionarelor pentru toti candidatii.

Sunt declarati admisi candidatii care au obtinut un punctaj de cel putin 70 de puncte, cu luarea in considerare a prevederilor alin. (3) al prezentului articol.

Se mandateaza Comisia Permanenta a UNBR sa adapteze corespunzator Regulamentul de examen – Anexa la Hotararea 4/2011 a Consiliului UNBR, republicata, modificat si completat prin Hotararea 693/2013 a Consiliului UNBR. Regulamentul de examen, astfel adaptat se publica, prin afisare pe pagina web a UNBR si pe pagina web a INPPA central, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru desfasurarea examenului.

In indeplinirea mandatului prevazut la alin. (2), Comisia Permanenta va avea in vedere mentinerea, prin adaptare, a tuturor prevederilor Regulamentului de examen care pot fi compatibilizate cu noua modalitate de examinare, inclusiv cele privind evaluarea, cu stabilirea unui punctaj minim, pe fiecare disciplina de examen in parte.

Examenul se va sustine in mod unitar, in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – INPPA (in continuare INPPA) si se va desfasura prin INPPA Central – Bucuresti si prin centrele teritoriale ale acestuia.

Data desfasurarii examenului este 15 septembrie 2014, pentru toti candidatii, data care a fost anuntata prin publicarea Hotararii 884/2013 a Consiliului UNBR din data de 14 decembrie 2013.

Tematica de examen, intocmita cu respectarea dispozitiilor Hotararii 961/2014 a Consiliului UNBR din 27 martie 2014, este anexata Hotararii.

Arondarea candidatilor pentru sustinerea examenului se face in raport de baroul la care s-a depus cererea de inscriere la examen si la care, in caz de primire in profesie, candidatul care a promovat examenul este obligat sa se inscrie, fara a putea sa se inscrie in alt barou, astfel:
a) INPPA central (Bucuresti): Barourile Bucuresti, Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Constanta, Tulcea, Dambovita;
b) Centrul teritorial Brasov: Barourile Brasov, Buzau, Covasna, Harghita, Mures, Prahova si Sibiu;
c) Centrul teritorial Cluj-Napoca: Barourile Alba, Bistrita-Nasaud, Cluj, Salaj si Maramures;
d) Centrul teritorial Craiova: Barourile Dolj, Gorj, Mehedinti, Olt, Arges, Teleorman si Valcea;
e) Centrul teritorial Iasi: Barourile Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava si Vaslui;
f) Centrul teritorial Galati: Barourile Galati, Braila si Vrancea;
g) Centrul teritorial Timisoara: Barourile Arad, Bihor, Caras-Severin, Hunedoara, Satu-Mare si Timis.

Desemnarea Comisiei nationale de examen se face de catre Comisia Permanenta a UNBR, pe baza propunerilor barourilor, conform Regulamentului de examen. Lista de propuneri va cuprinde mentiuni exprese privind vechimea in profesia de avocat a celui propus si situatia in care acesta este „cadru didactic universitar”.

La formularea propunerilor se vor avea in vedere prevederile art. 17 alin. (4) al Legii 51/1995 si prevederile Regulamentului de examen susmentionat. Propunerile se vor face distinct pentru fiecare dintre comisiile prevazute de Regulament.

Propunerile barourilor vor fi transmise spre avizare la centrele teritoriale INPPA, care, dupa confruntarea acestora cu evidentele de care dispun, vor remite INPPA Central – Bucuresti, pana la data de 15 august 2014, propunerile avizate privind membrii Comisiei nationale de examen, avand in vedere si experienta anterioara a celor propusi.

La data de 22 august 2014 INPPA Central – Bucuresti va transmite la UNBR propunerile centralizate. La data de 5 septembrie 2014, la convocarea Presedintelui UNBR, va avea loc sedinta Comisiei Permanente a UNBR pentru desemnarea Comisiei nationale de examen. Desemnarea Comisiei nationale de examen si, implicit, aprobarea propunerilor barourilor de desemnare a comisiilor teritoriale pentru sustinerea examenului de primire in profesia de avocat, potrivit art. 68 alin. (1) lit. g) din Legea 51/1995, republicata, se va face prin aplicarea cu prioritate a dispozitiilor art. 17 alin. (4) din Lege care reglementeaza constituirea comisiei „cu precadere – din avocati cadre didactice universitare cu vechimea de minim 10 ani in profesia de avocat”. Dispozitiile art. 33 alin. (5) din Statut care consacra compunerea „in majoritate” a Comisiei de examen din avocati – cadre didactice universitare cu o vechime in profesie de 10 ani se interpreteaza in limitele impuse de art. 17 alin. (4) din Lege in sensul ca, in conditiile in care intre cei propusi sa faca parte din comisia de examen se afla si avocati – cadre didactice, acestia din urma vor fi desemnati „cu precadere”.

Cererile de inscriere a candidatilor la examen se depun in intervalul 1 august 2014 – 18 august 2014 la secretariatul baroului la care candidatul urmeaza sa-si desfasoare activitatea in cazul in care va fi declarat admis.

Cererile vor fi insotite de actele prevazute in Regulamentul de examen.

In perioada 19-21 august 2014 barourile vor verifica dosarele de inscriere la examen iar rezultatul verificarilor se afiseaza conform prevederilor Regulamentului de examen. In perioada 23-25 august 2014 se vor solutiona contestatiile formulate de candidatii carora li s-a respins inscrierea la examen.

In cazuri temeinic justificate, cu aprobarea Comisiei Permanente a UNBR, dosarul poate fi completat cu actele ce nu au putut fi procurate din motive imprevizibile si insurmontabile, cu cel mult 5 zile inainte de data examenului.

Pentru candidatii care au sustinut examenul de licenta in anul universitar 2014, se admite depunerea adeverintei de absolvire a examenului de licenta fara ca aceasta sa fie insotita de foaia matricola, daca unitatile de invatamant nu au emis diplomele de licenta.

Taxa de examen este de 800 lei si se va achita in contul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – INPPA din Bucuresti nr. RO56RNCB0082044172480001 deschis la BCR – Sucursala Unirea – Bucuresti cu mentiunea „Taxa examen primire in profesie ca avocat stagiar, sesiunea septembrie 2014”, respectiv „Taxa examen primire in profesie ca avocat definitiv, sesiunea septembrie 2014”.

Sumele incasate cu titlu de „taxa de examen” se repartizeaza potrivit hotararii Consiliului UNBR.

Este interzisa perceperea de catre INPPA sau barouri, cu orice titlu, de sume suplimentare pentru operatiuni care au legatura cu inscrierea candidatilor la examen sau cu sustinerea acestuia.

INPPA Central Bucuresti va reflecta distinct in evidentele sale sumele destinate barourilor, pentru remunerarea prestatiilor specifice activitatilor de secretariat si de verificare a actelor de sumele ce vor fi virate centrelor INPPA si sumele ramase la dispozitia sa.

INPPA Central Bucuresti va proceda la virarea sumelor cuvenite centrelor de examen cu cel mult 48 de ore inainte de inceperea examenului.

Sumele ce revin barourilor vor fi virate imediat dupa finalizarea examenului si solutionarea eventualelor cereri de restituire a taxelor de examen, in conditiile prevazute in Regulamentul de examen.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close