INM selecteaza 55 experti pe noile coduri

inmInstitutul National al Magistraturii a publicat un anunt privind selectia de experti specializati in domeniile Noului Cod civil, Noului Cod de procedura civila, Noului Cod penal si Noului Cod de procedura penala in cadrul proiectului „Asistenta pentru consolidarea capacitatii sistemului judiciar din Romania de a face fata noilor provocari legislative si institutionale”, finantat in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014.

Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 (informatii suplimentare sunt disponibile la http://norwaygrants.just.ro/, http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro/ro/web/guest/acasa si http://eeagrants.org/), in cadrul caruia Romania beneficiaza de o asistenta financiara totala in valoare de 115,20 milioane Euro, isi propune sa contribuie la reducerea disparitatilor economice si sociale din Spatiul Economic European si la consolidarea relatiilor de cooperare intre statul donator (Norvegia) si statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.

Consiliul Superior al Magistraturii, in calitate de promotor de proiect, implementeaza in parteneriat cu Institutul National al Magistraturii, Consiliul Europei si Administratia Nationala a Instantelor din Norvegia proiectul „Asistenta pentru consolidarea capacitatii sistemului judiciar din Romania de a face fata noilor provocari legislative si institutionale”, finantat in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian. Proiectul are ca obiectiv general consolidarea capacitatii sistemului judiciar roman cu privire la aplicarea noilor coduri, prin dezvoltarea unui plan de pregatire si a unor instrumente adecvate menite sa ofere formare profesionala continua, sa dezvolte ghiduri de formare si materiale didactice pentru magistrati si alte categorii de personal din sistemul judiciar.

Printre activitatile propuse pentru realizarea obiectivelor proiectului se numara si organizarea, in perioada septembrie 2014 – mai 2015, a 90 de actiuni de formare continua in domeniile Noului Cod civil, Noului Cod de procedura civila, Noului Cod penal si Noului Cod de procedura penala, cu durata de 2 zile, pentru aproximativ 2500 de judecatori si procurori, in vederea dezbaterii dispozitiilor noilor coduri. Sesiunile de formare vor avea un pronuntat caracter practic si vor fi organizate in cadrul formarii continue la nivel descentralizat.

Institutul National al Magistraturii isi propune sa selecteze, in vederea organizarii activitatilor mentionate, un numar total de 55 de experti specializati in:
– drept civil – 10 experti,
– drept civil – aspecte de dreptul familiei – 5 experti,
– drept procesual civil – 10 experti,
– drept penal – 15 experti
– drept procesual penal – 15 experti.

Expertilor romani care vor fi selectati li se vor asigura toate costurile privind cazarea si masa, transportul intern si vor beneficia de un onorariu de maximum 300 euro/zi de seminar. Toate beneficiile de natura financiara vor fi asigurate in baza contractului ce va fi incheiat intre experti si Consiliul Superior al Magistraturii.

Conform prevederilor contractuale, expertii vor avea urmatoarele obligatii principale:
– sa participe si sa sustina prezentari conform agendei agreate, cu accent pe practica judiciara, in considerarea calitatii de practicieni a participantilor. Prezentarile trebuie sa aiba o abordare pragmatica, cu accent pe aspecte concrete, jurisprudenta, tendintele la nivel regional si international;
– sa transmita responsabilului de activitate, prin e-mail, documentatia suport elaborata pentru activitatea la care participa, cu observarea cerintelor de vizibilitate ale proiectului, cu cel putin 10 zile inainte de data desfasurarii activitatii;
– sa elaboreze un raport de seminar, in termen de 14 zile calendaristice de la data seminarului, in care va descrie temele prezentate, raspunsurile participantilor si eventualele dezbateri care au avut loc in legatura cu cele prezentate, precum si eventualele solutii propuse.

Selectia se va realiza in doua etape eliminatorii:

In prima etapa eliminatorie comisia va evalua, pe baza documentatiei transmise, admisibilitatea candidaturilor sub aspectul indeplinirii urmatoarelor cerinte:
a. respectarea termenului limita pentru depunerea candidaturilor;
b. respectarea documentatiei de inscriere indicate in anuntul de recrutare;
c. experienta profesionala de cel putin 7 ani in domeniul de specialitate si o buna reputatie in domeniul in care activeaza;
d. precizarea, de catre expert, in cuprinsul scrisorii de intentie, a ofertei financiare in privinta onorariului pe zi; oferta financiara va avea o pondere de 20% in evaluarea candidaturilor in cadrul primei etape de selectie.

Cunoasterea unei limbi straine de circulatie internationala, precum si cunostintele de operare calculator pot constitui un avantaj.

In a doua etapa eliminatorie comisia va examina candidatii in cadrul unui interviu, urmarind indeplinirea de catre candidati a criteriilor cu privire la:
a. capacitatea de comunicare si relationare in lucrul cu adultii;
b. abilitatea de a lucra in echipa;
c. cunostinte disciplinare aprofundate, rationamente, sustinerea argumentata a punctelor de vedere;
d. capacitatea de planificare si organizare a unei sesiuni de formare continua;
e. cunostinte si abilitati didactice (metode de formare adecvate grupului tinta);
f. disponibilitatea de a colabora, de a contribui si de a se integra in cadrul proiectului, inclusiv disponibilitatea de deplasare la sediile CA si PCA organizatoare;
g. experienta anterioara in activitatea de formare pe Noile coduri, calitatea de membru in comisiile de elaborare a Noilor coduri, precum si materiale publicate in materia Noilor coduri, pot constitui un avantaj.

Persoanele interesate sunt rugate sa transmita, in format electronic, urmatoarele documente:
– scrisoare de intentie detaliata continand si oferta financiara;
– Curriculum vitae;
– un plan de seminar pentru o activitate de formare continua cu durata de 2 zile (6 ore de formare efectiva/zi) destinata judecatorilor sau procurorilor, in materia unuia dintre cele 4 noi coduri.

Persoanele interesate se pot inscrie pentru unul sau mai multe domenii; pentru fiecare domeniu de interes se vor depune o scrisoare de intentie si un plan de seminar distincte.

Documentele pot fi transmise pana la data de 18 iunie 2014 inclusiv, la adresa de e-mail: ioana.tanasie@inm-lex.ro, in atentia d-nei Ioana Alexandra Tanasie, expert coordonator FCD-Departamentul formare continua din cadrul INM (telefon: 021.407.62.27).

Interviurile sunt estimate a se desfasura in perioada 23 iunie – 7 iulie 2014.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close