Drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii

feature photo

In Monitorul Oficial nr. 427 din 11 iunie 2014 a fost publicata O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Ordonanta se aplica oricarui contract incheiat intre un profesionist si un consumator, inclusiv contractelor de furnizare a unor servicii de comunicatii electronice destinate publicului sau a unor servicii de acces si conectare la retele publice de comunicatii electronice, precum si de livrare a unor echipamente terminale care au legatura cu furnizarea serviciului. Ea se aplica si contractelor de furnizare a apei, gazelor naturale, energiei electrice sau energiei termice, inclusiv de catre furnizorii publici, in masura in care aceste utilitati sunt furnizate pe baza contractuala.

In cazul in care vreo dispozitie a prezentei ordonante de urgenta intra in contradictie cu o dispozitie a unui alt act din legislatia nationala ce transpune un act al Uniunii Europene care reglementeaza sectoare specifice, dispozitiile acestuia din urma prevaleaza si se aplica sectoarelor specifice in cauza.

Ordonanta nu se aplica urmatoarelor contracte:
a) de prestare a unor servicii sociale, printre care cele de cazare sociala, de ingrijire a copiilor si de sustinere a familiilor si a persoanelor aflate permanent sau temporar in nevoie, inclusiv cele de ingrijire pe termen lung;
b) avand ca obiect serviciile de sanatate furnizate pacientilor de catre cadrele medicale pentru evaluarea, mentinerea sau refacerea starii lor de sanatate, inclusiv prescrierea, eliberarea si furnizarea de medicamente si dispozitive medicale, indiferent daca acestea sunt sau nu furnizate in cadrul unor unitati medicale;
c) avand ca obiect jocurile de noroc care implica mizarea pe un pot cu valoare pecuniara in jocuri de noroc, inclusiv loterii, jocuri de cazinou si tranzactii de tipul pariurilor;
d) referitoare la servicii financiare;
e) pentru crearea, dobandirea sau transferul unui bun imobil sau al unor drepturi asupra unui bun imobil;
f) avand ca obiect construirea unor cladiri noi, transformarea substantiala a unor cladiri existente si inchirierea de locuinte in scopuri rezidentiale;
g) care intra sub incidenta O.G. nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicata;
h) care intra sub incidenta O.U.G. nr. 14/2011 pentru protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor privind dobandirea dreptului de folosinta pe o perioada determinata a unuia sau a mai multor spatii de cazare, a contractelor pe termen lung privind dobandirea unor beneficii pentru produsele de vacanta, a contractelor de revanzare, precum si a contractelor de schimb;
i) avand ca obiect furnizarea alimentelor, bauturilor sau a altor bunuri destinate consumului casnic, livrate fizic de un profesionist care se deplaseaza frecvent si periodic la locuinta, resedinta sau locul de munca al consumatorului;
j) de prestare a unor servicii de transport de pasageri, cu exceptia art. 8 alin. (2) si a art. 19 si 22 din prezenta ordonanta de urgenta;
k) incheiate prin intermediul automatelor sau incintelor comerciale automatizate;
l) incheiate cu furnizorii de servicii de comunicatii electronice prin telefoane publice cu plata, pentru utilizarea acestora, sau incheiate pentru utilizarea unei conexiuni unice, care presupune executarea unei singure prestatii, realizata simultan incheierii contractului si nemijlocit prin intermediul telefonului, internetului sau faxului, ca urmare a solicitarii consumatorului.

Ordonanta nu se aplica nici in cazul contractelor in afara spatiilor comerciale in care plata ce trebuie efectuata de catre consumator este mai mica decat echivalentul in lei a 10 euro la cursul de zi al Bancii Nationale a Romaniei, cu exceptia art. 9-16 si a art. 18-24 care se aplica si acestor contracte. In cazul contractelor de prestari servicii valoarea contractului este stabilita prin inmultirea valorii lunare a serviciului cu durata contractului.

Dispozitiile acestei ordonante nu impiedica oferirea de catre profesionist a unor conditii contractuale mai avantajoase pentru consumator.

Noul act normativ mai contine prevederi privind:

  • informatiile destinate consumatorilor pentru alte contracte decat contractele la distanta sau contractele in afara spatiilor comerciale;
  • informatiile destinate consumatorilor si dreptul de retragere din contractele la distanta si cele in afara spatiilor comerciale.

Ordonanta prevede si modificarea urmatoarelor acte normative:

  • Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre profesionisti si consumatori;
  • Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora;
  • O.G. nr. 21/1992 privind protectia consumatorilor;
  • O.U.G. nr. 111/2011 privind comunicatiile electronice.

De asemenea, se abroga:

  • O.G. nr. 106/1999 privind contractele incheiate in afara spatiilor comerciale;
  • O.G. nr. 130/2000 privind protectia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta.

Intrare in vigoare: 13 iunie 2014

Ordonanta transpune prevederile Directivei 2011/83/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 25 octombrie 2011 privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE a Consiliului si a Directivei 1999/44/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivei 85/577/CEE a Consiliului si a Directivei 97/7/CE a Parlamentului European si a Consiliului, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 304 din 22 noiembrie 2011.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close