Ghid CEDO: Continutul si executarea hotararilor. Apelul impotriva hotararilor individuale

Citeste si:

Ghid CEDO: Procedurile nationale inainte de prezentarea unui caz
Ghid CEDO: Procedurile in fata CEDO

 

UNBR a publicat varianta in limba romana a ghidului “Curtea Europeana a Drepturilor Omului: Intrebari si raspunsuri pentru avocati”. Ghidul este destinat avocatilor care intentioneaza sa aduca un caz in fata CEDO si contine informatii si sfaturi practice pentru a ii ajuta atat in procedurile in fata instantelor nationale inainte de aducerea cazului in fata Curtii, cat si in procedurile in fata acesteia si in timpul aplicarii hotararilor.

ATENTIE! Ghidul ofera doar informatii cheie. Nu poate inlocui referirile la documentele principale relevante, in special cele disponibile pe site-ul web al Curtii (www.echr.coe.int), jurisprudenta organelor de la Strasbourg si literatura generala cu privire la legislatia Conventiei Europene a Drepturilor Omului.

Continutul si executarea hotararilor. Apelul impotriva hotararilor individuale

31. Pot fi atacate hotararile CEDO?

Deciziile de inadmisibilitate si hotararile pronuntate de Comisiile sau Marea Camera nu pot fi atacate. Totusi, in cazul in care o Camera a emis o hotarare, partile pot solicita trimiterea cauzei in fata Marii Camere pentru reexaminare. O astfel de reexaminare este exceptionala (vezi intrebarea 26).

32. Care este continutul principal al unei hotarari a CEDO?

Intr-o hotarare, CEDO va mentiona daca a avut loc o incalcare din partea statului parat, si daca da, care articole ale Conventiei sau a Protocoalelor au fost incalcate. In cazul in care un solicitant a facut o cerere pentru compensare echitabila, CEDO va mentiona, de asemenea, daca solicitantul ii va fi atribuita aceasta (de obicei, prin intermediul unei compensatii banesti) de la statul parat.

33. Ce altceva ar putea contine o hotarare a CEDO?

In caz de deficiente sistemice, de obicei, de natura legislativa, CEDO poate mandata ca un stat sa adopte, modifice sau sa abroge legislatia. In cazuri exceptionale, Curtea poate stabili un termen limita pentru aceasta actiune. In procesul legiferarii, statele sunt obligate in temeiul Conventiei, astfel cum a fost interpretata de CEDO, sub rezerva unei marje de apreciere. In cazuri exceptionale, CEDO poate mandata ca un stat sa ia masuri specifice, cum ar fi eliberarea a unui solicitant din detentie sau punerea in aplicare a dreptului unui solicitant de a avea acces la un copil pe care il au in custodie. Curtea nu este competenta sa anuleze vreo lege sau hotarare nationale (vezi intrebarea 36).

34. Ce este o hotarare pilot?

Procedura de judecata pilot este urmata in cazul in care Curtea primeste un numar semnificativ de solicitari care decurg din aceeasi cauza fundamentala, sau in cazul in care faptele unei solicitari releva existenta unei probleme structurale sau sistemice sau alte disfunctii similare din statul in cauza, care pot da nastere la solicitari similare. Curtea poate alege apoi una sau mai multe solicitari pentru a fi tratate prioritar, amanand restul. Ocupandu-se cu cazurile prioritare, Curtea va incerca sa ajunga la o solutie care se extinde dincolo de cazul particular, astfel incat sa acopere toate cazurile similare, care ridica aceeasi problema. Atunci cand pronunta hotararea pilot, CEDO va mandat statul sa-si alinieze legislatia la cerintele Conventiei, astfel incat toti ceilalti solicitanti actuali sau potentiali, sa fie compensati. In cazul in care statul nu ia masuri adecvate, CEDO se va pronunta impotriva sa in toate solicitarile amanate. Curtea poate, in orice moment pe parcursul procedurii de judecata pilot, sa examineze o solicitare amanata, in cazul in care interesele unei administrari adecvate a justitiei o cer. In cazul in care partile cazului pilot ajung la o intelegere amiabila, o astfel de intelegere trebuie sa cuprinda o declaratie a statului cu privire la punerea in aplicare a masurilor generale identificate in hotararea pilot, si trebuie stabilite caile de atac care urmeaza sa fie prevazute si pentru alti solicitanti actuali sau potentiali.

35. Cum poate fi initiata procedura de judecata pilot?

CEDO va decide din oficiu daca se va initia procedura de judecata pilot. Un avocat poate, totusi, sa ceara CEDO sa adopte procedura de judecata pilot, pe baza faptului ca acest caz al solicitantului este reprezentativ pentru o multitudine de alte cazuri cu aceeasi cauza radacina in dreptul intern.

36. Poate CEDO invalida legi sau hotarari ale instantelor nationale care incalca Conventia?

Nu. CEDO poate doar declara ca anumite actiuni, omisiuni, legi sau decizii judecatoresti din partea unui stat incalca Conventia. Ea nu poate invalida sau anula astfel de acte. Cu toate acestea, statele sunt obligate in temeiul constatarilor CEDO, astfel incat trebuie sa se asigure ca incalcarile in curs de desfasurare ale Conventiei inceteaza, si ca astfel de incalcari nu vor mai avea loc in viitor.

37. Cine este responsabil pentru executarea hotararilor CEDO?

Statul in cauza este cel care este responsabil pentru executarea hotararilor CEDO. La punerea in aplicare ale hotararilor CEDO, statele au o marja de apreciere, cu exceptia cazului in CEDO a mandatat masuri sau actiuni specifice. Pentru fiecare caz, statele trebuie sa se asigure ca incalcarile existente ale Conventiei au incetat si ca incalcarile viitoare sunt prevenite. (A se vedea „Execution of Judgments of the European Court of Human Rights [Executarea hotararilor Curtii Europene a Drepturilor Omului]”, pe site-ul Consiliului Europei)

38. Ce trebuie sa faca un stat atunci cand CEDO a constatat ca una sau mai multe decizii ale instantelor nationale sau acte administrative incalca Conventia?

In cazul in care actiunea administrativa a statului sau o decizie a unei instante nationale continua sa incalce drepturile conferite de Conventie ale unui solicitant, chiar si dupa hotararea CEDO si acordarea de despagubiri, statul trebuie sa asigure ca decizia sau actiunea sa poata fi redeschise. Multe state au deja norme procedurale pentru redeschiderea unor proceduri administrative sau proceduri judiciare, ca urmare a unei hotarari negative din partea CEDO. Atunci cand acte sau decizii sunt redeschise, toate instantele si celelalte autoritati nationale sunt obligate sa respecte Conventia, astfel cum a fost interpretata de CEDO. In cazul in care incalcarea afecteaza alte cazuri, statul este obligat sa ia masuri generale pentru a opri aceste incalcari, de exemplu, prin schimbarea dreptului intern (vezi intrebarea 33).

39. Ce trebuie sa faca un stat daca CEDO constata ca legislatia interna incalca Conventia?

Statul va trebui in primul rand sa analizeze daca o incalcare a Conventiei poate fi evitata (in cazul de fata si, in toate cazurile viitoare), prin interpretarea dreptului intern relevant, in conformitate cu Conventia. In cazul in care modul de redactare a legislatiei nu permite o astfel de interpretare, statul ar trebui sa modifice legislatia in sensul hotararii CEDO.

40. Cum trebuie sa procedeze un Stat daca CEDO constata ca constitutia acestuia incalca Conventia?

Statul trebuie sa modifice prevederile relevante ale constitutiei sale, exceptie facand cazul in care acestea pot fi interpretate intr-un mod ce este in concordanta cu Conventia. Dreptul constitutional national trebuie sa se conformeze Conventiei, indiferent de locul pe care il ocupa Conventia in ierarhia proprie a legilor (de ex. indiferent daca Statul considera Conventia ca fiind superioara, la acelasi nivel sau sub constitutia proprie).

41. Cine monitorizeaza respectarea de catre Stat a hotararilor CEDO?

Comitetul de Ministrii al Consiliului European este responsabil cu supervizarea punerii in aplicare a hotararilor luate de CEDO.

42. Care este abordarea Comitetului de Ministrii cu privire la obligatia sa de supervizare?

Comitetul de Ministrii se sfatuieste cu Statul in cauza si cu departamentul competent al Consiliului European cu privire la modul in care ar trebui aplicata o hotarare si cum ar trebui evitate viitoare incalcarii ale Conventiei. In acest sens, masuri individuale pot fi specificate. Comitetul de Ministrii va verifica apoi daca astfel de masuri au fost luate, iar, daca nu, va sanctiona Staul (in cazul in care dificultati in interpretarea unei hotarari a Curtii impiedica aplicarea acesteia, vezi intrebarea 44).

43. Ce se poate face daca un Stat nu isi respecta obligatia de a plati compensatii financiare?

Avocatul poate sesiza Comitetul de Ministrii, care va solicita apoi in mod oficial ca Statul sa isi indeplineasca obligatia de a plati. Daca o astfel de cerere nu are succes, Comitetul de Ministrii poate solicita, in baza unei decizii cu o majoritate de doua treimi, ca CEDO sa se pronunte cu privire la faptul ca Statul a refuzat sa aplice hotararea CEDO. Aceasta optiune a fost introdusa cu Protocolul 14 in 2010 si nu a fost inca testata in practica.

44. Ce se poate face daca un Stat nu a remediat in mod corespunzator o incalcare a Conventiei, sau daca aplicarea unei hotarari a CEDO este impiedicata de dificultatile legate de interpretarea ei?

Cum Statele dispun de o marja de apreciere in ceea ce priveste aplicarea hotararilor CEDO, amploarea masurilor pe care un Stat le ia poate depinde de interpretarea proprie a hotararii. In cazul in care exista un dezacord intre un solicitant si un Stat cu privire la interpretarea unei hotarari si consecintele care decurg din aceasta, solicitantul sau avocatul poate depune o cerere la CEDO pentru interpretarea hotararii in termen de un an pana cand hotararea devine finala. In baza unei decizii cu o majoritate de doua treimi, Comitetul de Ministrii poate sesiza CEDO cu privire la o problema de interpretare. Dreptul Comitetului de Ministrii de a solicita ca CEDO sa determine daca un Stat Membru a respectat o hotarare se extinde la intrebarea daca masurile luate pentru aplicarea hotararii sunt corespunzatoare si suficiente.

45. Ce se poate face daca exista greseli in deciziile sau hotararile Curtii?

Curtea poate rectifica greseli de redactare, greseli de calcul sau greseli evidente in ceea ce priveste o decizie sau o hotarare din propria initiativa sau la solicitarea uneia dintre parti, in cazul in care o astfel de solicitare se face in termen de o luna de la decizie sau hotarare.

Articolul 81 din Regulamentul Curtii stabileste procedura ce trebuie urmata cu privire la corectarea erorilor in cazul deciziilor si hotararilor.

46. Poate una dintre partii sa ceara ca o hotarare sa fie revizuita?

Articolul 80 din Regulamentul Curtii stabileste circumstantele in care una dintre parti poate solicita Curtii revizuirea hotararii intr-un caz stabilit. O parte poate face acest lucru atunci cand un fapt care prin natura sa ar fi putut avea o influenta decisiva asupra rezultatului unui caz a fost descoperit si care la momentul hotararii nu era cunoscut de catre Curte si nu putea fi cunoscut in mod rezonabil nici de catre o parte.

47. Poate un stat refuza sa puna in aplicare o hotarare a CEDO pe motiv ca, in conformitate cu cea mai inalta curte sau cu curtea constitutionala a Statului nu exista nicio incalcare a dreptului constitutional national sau a Conventiei?

Un Stat este obligat sa respecte o hotarare la care este parte si astfel curtile supreme si constitutionale ale acestuia sunt legate de interpretarea CEDO a Conventiei si a concluziilor cu privire la incalcarea Conventiei. Exista multe State in care protectia drepturilor omului prevazuta de Conventie depaseste protectia oferita de catre constitutiile nationale. In cazul in care CEDO sau curtile supreme sau constitutionale ale unui Stat sunt de parere ca constitutia Statului incalca Conventia (in interpretarea CEDO), instantele nationale ar trebui sa interpreteze in primul rand constitutia nationala in concordanta cu Conventia. Daca si in masura in care acest lucru nu este posibil, Statul ar trebui sa isi modifice constitutia pentru a o aduce in conformitate cu Conventia (in interpretarea CEDO). Acest lucru este valabil chiar si acolo unde constitutia nationala a Statului are un rang superior in ierarhia legilor Statului fata de Conventie (vezi intrebarea 40).

2 comentarii pentru “Ghid CEDO: Continutul si executarea hotararilor. Apelul impotriva hotararilor individuale”

  1. Hot.CEDO 17034/03.obligatii executate incomplet. spune:

    MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ,E MAI PRESUS DE LEGE!!!Reamintesc faptul ca in urma hot.CEDO 17034/03,Curtea mi a acordat niste drepturi.Aceasta hotarare a fost executata mod incomplet de catre statul Roman,fapt constatat de catre Parchet.Conform extrasului de cont al trezoreriei operative centrala,banca platitorului MFP,pe care nu il pot face public,este inregistrat sold final care nu este achitat catre beneficiar timp de 6 ani.Extrasul de cont este dovada recunoasterii datoriei,pe care statul Roman prin autoritatile sale in materie refuza sa il achite.Institutiile de forta ale statului PICCJ,de 1 an si 9 luni nu a dat nici o solutie in cauza,pentru a constrange legal statul Roman sa mi achite soldul final..Atrag atentia ca este un lucru foarte grav ceea ce face MFP,portofoliu in subordinea celui de al 3 lea guvern,guvernul CIOLOS,in loc sa fie responsabil si sa duca la indeplinire obligatiile ce decurg din dispozitivul hot.CEDO,claseaza petitiile astfel cum a procedat si Guvernul Romaniei,blocandu-ma pe Facebook,tocmai pentru a nu mai putea sa i mi cer drepturile.Acest caz va insemna un criteriu de referinta in materie de executare a unui titlu European.Ma simt nevoit sa apelez la institutiile internationale ale drepturilor omului.Acest caz arata ca in Romania nu se mai respecta HOTARARILE CURTII EUROPENE PENTRU DREPTURILE OMULUI DE LA STRASBOURG,democratia este o iluzie iar statul de drept a incetat sa mai functioneze.!!!

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close