Presedintele solicita Avocatului Poporului sa atace la CC ultimele modificari ale Legii educatiei

semnarePresedintele Romaniei a trimis vineri, 4 iulie, o scrisoare Avocatului Poporului prin care i-a solicitat acestuia sa analizeze posibilitatea de a-si exercita competenta de a sesiza direct Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a OUG 49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative, publicata in MO 486/2014.

Prin OUG 49/2014 au fost adoptate o serie de modificari legislative cu un puternic impact negativ atat in sfera invatamantului preuniversitar, cat si in planul invatamantului universitar: posibilitatea organizarii, in cazuri temeinic justificate, a unei sesiuni de bacalaureat speciale, trecerea terenurilor si a cladirilor in care isi desfasoara activitatea elevii, palatele si cluburile acestora, cluburile sportive scolare, ale caror cheltuieli curente si de capital se finanteaza de la bugetul de stat, din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitatii administrativ-teritoriale, la cererea Consiliului Judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti sau a consiliului local, dupa caz, prin hotarare a Guvernului, organizarea programelor de studii universitare de doctorat si la forma de invatamant cu frecventa redusa, reglementarea initiativei infiintarii unei institutii de invatamant superior particular si de catre persoane fizice sau grup de persoane fizice, trasarea regimului juridic al institutiilor de invatamant superior ca persoane juridice de drept public sau, dupa caz, persoane juridice de drept privat si de utilitate publica, organizarea concursului de ocupare a functiilor de director si de director adjunct de catre inspectoratul scolar, participarea in calitate de membri, in consiliile de administratie a unitatilor de invatamant de stat a primarilor si presedintilor consiliilor judetene, crearea unei noi categorii de functii didactice in cadrul unitatilor de invatamant superior.

Potrivit alin. (4) si (6) al art. 115 din Constitutie, ordonantele de urgenta pot fi adoptate „numai in situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata”, neputand „afecta regimul institutiilor fundamentale ale statului, drepturile, libertatile si indatoririle prevazute de Constitutie”.

Din coroborarea celor doua prevederi constitutionale mai sus indicate, pentru emiterea unei ordonante de urgenta, trebuie indeplinite, in mod cumulativ, cele doua cerinte: urgenta si sfera obiectului de reglementare.

Astfel, in ceea ce priveste urgenta, prin Decizia 258/2006 a Curtii Constitutionale (MO 341/2016), s-a stabilit ca „(…) inexistenta sau neexplicarea urgentei reglementarii situatiilor extraordinare, de natura sa justifice adoptarea unei masuri de inlaturare a stabilitatii institutiei legale, reglementata prin instituirea duratei perioadei de exercitare a unor functii, constituie in mod evident o bariera constitutionala in calea adoptarii de catre Guvern a unei ordonante de urgenta in sensul aratat. A decide altfel inseamna a goli de continut dispozitiile art. 115 din Constitutie privind delegarea legislativa si a lasa libertate Guvernului sa adopte in regim de urgenta acte normative cu putere de lege, oricand si − tinand seama de imprejurarea ca prin ordonanta de urgenta se poate reglementa si in materii care fac obiectul legilor organice − in orice domeniu.”. Mai mult decat atat, prin Decizia 421/2007 (MO 367/2007) s-a hotarat in sensul ca „(…) urgenta reglementarii nu echivaleaza cu existenta situatiei extraordinare, reglementarea operativa putandu-se realiza si pe calea procedurii obisnuite de legiferare”.

Cu privire la a doua conditie, in jurisprudenta sa, Curtea Constitutionala, prin Decizia 738/2012 (MO 690/2012), a statuat ca: „(…) sunt institutii fundamentale ale statului acelea reglementate expres de Constitutie, in mod detaliat ori macar sub aspectul existentei lor, in mod explicit sau doar generic, respectiv institutiile cuprinse in titlul III din Constitutie, precum si autoritatile publice prevazute in alte titluri ale Legii fundamentale. Cat priveste intelesul sintagmei «afectare a regimului institutiilor fundamentale ale statului» se au in vedere toate componentele care definesc regimul juridic al acestora – structura organizatorica, functionarea, competentele, resursele materiale si financiare, numarul si statutul personalului, salarizarea, categoria de acte juridice pe care le adopta.

Curtea Constitutionala a statuat, prin Decizia 1189/2008 (MO 787/2008), ca ordonantele de urgenta nu pot fi adoptate daca «afecteaza», respectiv produc consecinte negative asupra regimului institutiilor fundamentale ale statului, in schimb, pot fi adoptate daca, prin reglementarile pe care le contin, au consecinte pozitive in domeniile in care intervin.

Curtea Constitutionala retine ca reglementarea pe calea ordonantelor si a ordonantelor de urgenta constituie, asa cum se prevede expres in art. 115 din Constitutie, o atributie exercitata de Guvern in temeiul delegarii legislative, iar depasirea limitelor acestei delegari, stabilite prin insusi textul Constitutiei, reprezinta o imixtiune nepermisa in competenta legislativa a Parlamentului, altfel spus, o violare a principiului separatiei puterilor in stat.”.

De asemenea, prin Decizia 1569/2011 (MO 139/2012), Curtea a decis cu privire la transferul patrimoniul unitatilor de invatamant privat si confesional catre fondatorii acestor entitati, in caz de desfiintare, dizolvare sau lichidare.

Totodata, dreptul la invatatura este asigurat in conformitate cu art. 32 alin. (1) din Constitutie, iar, potrivit art. 44 alin. (2) din Legea fundamentala, proprietatea privata este garantata si ocrotita in mod egal de lege, indiferent de titular.

Prin adoptarea de catre Guvern a OUG 49/2014 privind instituirea unor masuri in domeniul educatiei, cercetarii stiintifice si pentru modificarea unor acte normative a fost incalcat regimul constitutional privitor la emiterea ordonantelor de urgenta, fiind nesocotite, in acelasi timp, dreptul la invatatura si dreptul la proprietate privata.

Ca atare, Presedintele solicita Avocatului Poporului sesizarea Curtii Constitutionale cu exceptia de neconstitutionalitate a ordonantei.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close