CJUE clarifica intinderea protectiei consumatorilor in cazul garantiilor imobiliare asupra locuintei familiale

feature photo

Fiind un drept fundamental, dreptul la locuinta trebuie luat in considerare de instanta nationala la aplicarea Directivei 93/13 privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii.

Directiva 93/13/CEE are ca scop apropierea actelor cu putere de lege si actelor administrative ale statelor membre privind clauzele abuzive in contractele incheiate intre un vanzator sau furnizor si un consumator [1].

In anul 2009,doamna Kusionová a incheiat cu SMART Capital un contract de credit de consum pentru suma de 10 000 de euro. Pentru garantarea creantei, s-a constituit o garantie imobiliara asupra locuintei familiale. Ulterior, doamna Kusionová a formulat o actiune in anularea contractului de credit si a contractului de constituire a garantiei, indreptata impotriva SMART Capital, invocand natura abuziva a clauzelor din contractul incheiat cu aceasta intreprindere.

In acest context, Krajský súd v Presove (Curtea Regionala din Presov, Slovacia), sesizata in apel, a adresat Curtii de Justitie mai multe intrebari preliminare. Instanta de trimitere doreste sa se stabileasca daca clauza din contract referitoare la executarea extrajudiciara a garantiei care greveaza bunul imobiliar prezinta un caracter abuziv. Instanta nationala precizeaza totodata ca aceasta clauza permite creditorului sa execute garantia fara interventia unui control jurisdictional.

Mai intai, Curtea aminteste ca, potrivit Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, politicile Uniunii asigura un nivel ridicat de protectie a consumatorilor. Carta consacra de asemenea dreptul la o cale de atac eficienta. Aceste imperative isi produc efectele la punerea in aplicare a Directivei 93/13.

In ceea ce priveste executarea garantiilor care insotesc contractele de imprumut incheiate de consumatori, Curtea constata ca Directiva 93/13 nu contine nicio precizare referitoare la executarea garantiilor. Cu toate acestea, Curtea subliniaza importanta de a determina, intr-o situatie precum cea in discutie in cauza, in ce masura aplicarea protectiei conferite de directiva ar fi practic imposibila sau excesiv de dificila.

In speta, din dosar rezulta ca legislatia slovaca in cauza prevede, pe de o parte, ca o vanzare la licitatie poate fi contestata in termen de 30 zile dupa notificarea executarii garantiei si, pe de alta parte, ca persoana care contesta modalitatile acestei vanzari dispune de un termen de trei luni de la adjudecare pentru a exercita calea de atac.

Curtea aminteste de asemenea ca, pentru a proteja drepturile conferite consumatorilor de Directiva 93/13, statele membre au obligatia sa adopte masuri de protectie astfel incat sa previna utilizarea in continuare a clauzelor calificate drept abuzive. In acest scop, autoritatile judiciare si administrative din statele membre trebuie sa aiba la dispozitie mijloace adecvate si eficace. Mai concret, pastrand totodata posibilitatea alegerii sanctiunilor aplicabile pentru incalcarile dreptului Uniunii, statele membre trebuie sa se asigure in mod special ca acestea au un caracter efectiv, proportional si disuasiv.

In ceea ce priveste caracterul efectiv si disuasiv, rezulta ca, in cursul unei proceduri de executare extrajudiciara a unei garantii, instanta nationala competenta ar putea sa adopte orice masura provizorie care interzice continuarea executarii unei astfel de vanzari.

In ceea ce priveste caracterul proportional al sanctiunii, Curtea subliniaza ca trebuie sa se acorde o atentie deosebita imprejurarii ca bunul grevat de garantie este bunul imobiliar care constituie locuinta familiala a consumatorului. Astfel, in dreptul Uniunii, dreptul la locuinta este un drept fundamental garantat de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene care trebuie luat in considerare de instanta nationala in cadrul aplicarii Directivei 93/13.

In speta, Curtea concluzioneaza ca posibilitatea instantei nationale competente de a adopta orice masura provizorie ar putea constitui un mijloc adecvat si eficace de a impiedica aplicarea clauzelor abuzive, aspect care trebuie verificat de instanta de trimitere.

_____________________________

[1] Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive in contractele incheiate cu consumatorii (JO L 95, p. 29, Editie speciala, 15/vol. 2, p. 273)

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close