ICCJ a pronuntat o decizie privind contractele de finantare incheiate inainte Legea nr. 284/2010

iccjIn Monitorul Oficial nr. 686/2014 a fost publicata Decizia nr. 5/2014 a ICCJ – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept privind pronuntarea unei hotarari prealabile cu privire la modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 34 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, in corelare cu cele ale art. 34 alin. (7) din acelasi act normativ.

Sesizarea a fost introdusa de Curtea de Apel Suceava – Sectia I civila, prin Incheierea din 27 martie 2014.

Normele de drept ce formeaza obiectul sesizarii prevad urmatoarele:

Legea-cadru nr. 284/2010: Art. 34. (1) Personalul din autoritatile administratiei publice centrale, din structurile din subordinea autoritatilor administratiei publice centrale si din institutiile publice locale, nominalizat in echipele de proiecte finantate din fonduri comunitare nerambursabile postaderare, precum si din imprumuturi externe contractate sau garantate de stat rambursabile sau nerambursabile, beneficiaza de la data intrarii in vigoare a prezentei legi de o majorare a salariului de baza cu pana la 75%, iar incepand cu 1 ianuarie 2011, in locul majorarii de pana la 75%, de o majorare de pana la 25 de clase de salarizare suplimentare aplicata la salariul de baza lunar, proportional cu timpul efectiv alocat realizarii activitatilor pentru fiecare proiect, indiferent de numarul de proiecte in care este implicat, fara a depasi durata maxima a timpului de lucru prevazuta de normele legale in vigoare si fara a depasi in total numarul maxim de clase de salarizare prevazut la art. 10 alin. (2).

(…)

(7) Procentul de majorare salariala prevazut la alin. (1) se acorda de la data semnarii contractului/acordului/ordinului de finantare de catre partile contractante, respectiv institutia beneficiara si autoritatea finantatoare, de la data intrarii in vigoare a prezentului articol.

Din cuprinsul dispozitiilor art. 34 alin. (1) din Legea-cadru nr. 284/2010 rezulta ca, de la data intrarii in vigoare a legii, singura modalitate de plata a specialistilor implicati in activitatile din cadrul proiectelor finantate din fonduri comunitare o constituie aplicarea unei majorari la salariul de baza.

In cauza insa modalitatea de plata a persoanelor implicate in activitatile din cadrul proiectelor a fost stabilita, inainte de intrarea in vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, prin incheierea unor contracte, in care sunt prevazute atat activitatea prestata de catre specialistii respectivi in desfasurarea proiectului, cat si suma de bani reprezentand plata acordata pentru prestatie.

Asadar, intrucat prin contractele respective creanta este stabilita in integralitatea ei, fiind determinata exact suma ce reprezinta plata acordata specialistilor, in temeiul unor clauze contractuale asumate de parti anterior intrarii in vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, aceasta suma nu mai poate fi modificata, ulterior, dupa intrarea in vigoare a actului normativ mentionat.

Contractele, conventiile incheiate cu specialistii implicati in proiecte, desi intitulate contracte de munca, nu prezinta, totusi, caracteristicile tipice ale unor astfel de contracte. Dimpotriva, este vadita natura lor juridica civila, fiind incheiate punctual, in legatura cu activitati si servicii expres individualizate, prestate de specialistii respectivi in cadrul larg al activitatilor desfasurate in temeiul proiectului finantat din fonduri comunitare, respectiv din imprumuturi externe, in schimbul unei contraprestatii, plata cuvenita, care a fost negociata intre parti.

Acestor contracte nu le pot fi insa aplicate dispozitiile art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010, intrucat s-ar incalca principiul constitutional al neretroactivitatii legii civile, consacrat de dispozitiile art. 15 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata, potrivit caruia „Legea dispune numai pentru viitor, cu exceptia legii penale sau contraventionale mai favorabile”.

Desi defectuos prin modalitatea de redactare, art. 34 alin. (7) din Legea-cadru nr. 284/2010 nu poate fi inteles in sensul ca intentia legiuitorului ar fi fost aceea de aplicare a noii modalitati de plata reglementate contractelor incheiate anterior intrarii in vigoare a acestei legi.

Dimpotriva, interpretarea sistematica si coroborata a dispozitiilor textului impune concluzia ca procentul de majorare salariala se acorda de la data semnarii contractului doar atunci cand aceasta este ulterioara momentului intrarii in vigoare a legii.

Altminteri, ar insemna sa se intervina in continutul unui contract si sa fie modificata modalitatea de efectuare a platii – in locul sumei prevazute prin clauza contractuala, sa fie aplicat un procent de majorare salariala – ceea ce nu se poate realiza decat cu efect retroactiv.

Or, este de principiu ca incheierea, interpretarea, efectele, executarea si incetarea contractului sunt supuse dispozitiilor legale in vigoare la momentul perfectarii contractului (tempus regit actum), iar o lege este retroactiva atunci cand atribuie ori recunoaste alte efecte unui act, fapt ori situatii incheiate sau, dupa caz, produse ori nascute anterior intrarii sale in vigoare.

In acest context in care partea are, in temeiul contractului incheiat, o creanta bine definita – doar plata acesteia constand in pretul activitatii de implementare fiind esalonata – o lege noua care i-ar aduce modificari ar retroactiva, pentru ca ar aduce atingere efectelor recunoscute de legea in vigoare la data cand contractul a fost perfectat. Intr-o astfel de situatie, drepturile si obligatiile partilor nu ar mai fi executate si realizate in termenii initiali conveniti, ci in termenii prevazuti de legea noua, ceea ce este inadmisibil fata de prevederile art. 15 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

De altfel, faptul ca nu s-a intentionat sa se intervina de o maniera retroactiva asupra contractelor mentionate, incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010, a fost confirmat si prin Memorandumul adoptat la 23.12. 2013 de Guvernul Romaniei, „pentru deblocarea proiectelor POSDRU, ale caror contracte erau in vigoare anterior datei de 1.01.2011”, subliniindu-se ca „li s-au aplicat in mod eronat prevederile art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010”.

Pentru considerentele expuse, Inalta Curte de Casatie si Justitie, a admis sesizarea si stabileste ca dispozitiile art. 34 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice nu se aplica drepturilor salariale ale personalului angajat in baza contractelor de finantare incheiate inainte de intrarea in vigoare a Legii-cadru nr. 284/2010.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close