Se modifica O.U.G. nr. 92/2013

Prin Ordonanta de Guvern nr. 92/2013 a fost aprobat Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderile mici si mijlocii, care este un program multianual de incurajare si de stimulare a dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, disponibil pe o perioada de 36 de luni de la intrarea in vigoare a normelor de aplicare a acestei ordonante de urgenta.

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare,

ARTICOL UNIC

 

Normele metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru intreprinderi mici si mijlocii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 936/2013 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr 755 din 5 decembrie 2013, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

 

  1. La articolul 7, literele c) – f) ale alineatului (2) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

„c) declaratie pe propria raspundere a beneficiarului finantarii garantate, din care sa rezulte indeplinirea criteriilor de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a), b), e) şi g) si respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2013 emisa cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii solicitarii de garantare;

d) rezultatul consultarii Centralei Incidentelor de Plati (CIP), din care sa rezulte indeplinirea condiţiei de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. d) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2013, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii solicitarii de garantare;

e) rezultatul consultarii Centralei Riscului de Credit (CRC), din care sa rezulte indeplinirea conditiei de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2013, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii solicitarii de garantare, cu datele disponibile la data emiterii, in conformitate cu prevederile Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 2/2012 privind

organizarea şi funcţionarea la Banca Naţionalaa Romaniei a Centralei Riscului de Credit;

f) certificatul constatator emis de oficiul registrului comerţului /extras obţinut de la RECOM Online, din care sa rezulte indeplinirea conditiei de eligibilitate prevazute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2013, emis cu cel mult 30 de zile inainte de data depunerii solicitarii de garantare.”

  1. La articolul 19, dupa alineatul (5), se introduc trei noi alineate, alin.(51) – (53), cu urmatorul cuprins:

(51) In termen de 1 zi lucratoare de la incasarea oricarei sume in contul beneficiarului programului ulterior trecerii la restanta a intregii finantari garantate, institutia de credit finantatoare transmite solicitarea de modificare a cererii de plata, in baza careia F.N.G.C.I.M.M. va modifica valoarea de executare a garantiei printr-un addendum la decizia de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cererii de plata a garantiei. Addendumul urmeaza regimul juridic al deciziei de admitere/respingere a cererii de plata.

(52) Addendum-ul se comunica institutiei de credit finantatoare şi M.F.P. in ziua aprobarii acestuia de catre F.N.G.C.I.M.M. pe fax sau posta electronica, urmand ca ulterior, in cel mult doua zile lucratoare sa se transmita si documentul in original, cu respectarea unui termen de 2 zile lucratoare necesare efectuarii platii de catre M.F.P. si fara a se depasi termenul maxim de 5 zile calendaristice prevazut la alin. (6) pentru efectuarea platii garantiei.

(53) Institutia de credit finantatoare poate aproba retragerea cererii de plata in conditiile prevazute in normele si procedurile sale interne si cu respectarea conditiilor programului. F.N.G.C.I.M.M. revoca decizia de aprobare sau, dupa caz, de respingere a cererii de plata a garantiei daca solicitarea privind retragerea cererii de plata a fost transmisa pana in a 85-a zi calendaristica de restanta a beneficiarului la plata principalului.

Sursa: Ministerul Finantelor Publice

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close