Legea contabilitatii nr. 82/1991 se modifica

legea contabilitatiiMinisterul Finantelor a propus spre dezbatere publica o serie de modificari in Legea contabilitatii.Noi sanctiuni ar putea fi introduse in legea contabilitatii, iar situatiile financiare anuale vor fi depuse in conformitate cu normele europene.

In data de 29 iunie 2013, s-a publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013

privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, prin care au fost abrogate Directiva 78/660/CEE din data de 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societati comerciale si Directiva 83/349/CEE din data de 13 iunie 1983 privind conturile consolidate, directive care au stat pana in prezent la baza reglementarilor contabile aplicabile operatorilor economici din Romania din diferitele domenii de activitate.

Termenul de transpunere a noii Directive contabile in legislatia interna, prevazut la articolul 53 „Transpunere” din Directiva 2013/34/UE, este la data de 20 iulie 2015, astfel incat primele raportari financiare intocmite de entitati ulterior acestei date trebuie sa fie conforme cu noile cerinte contabile europene.

In Romania transpunerea Directivei 2013/34/UE se va realiza prin elaborarea unor acte normative, de catre instituțiile cu atribuții de reglementare prevazute la art. 4 alin. (1) și (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Utilitatea intrarii in vigoare a reglementarilor nationale conforme cu noua Directiva incepand cu data de 1 ianuarie 2015, justificata prin ratiuni de ordin practic, este sporita daca entitatile debuteaza perioada de raportare cu solduri de deschidere ce respecta noile reguli comunitare.

Se impune abrogarea prevederilor referitoare la sistemul simplificat de contabilitate incepand cu 1 ianuarie 2015 deoarece sistemul simplificat de contabilitate prevazut la articolul 5 alin. (11) – (14) din legea contabilitatii, aplicabil incepand cu anul 2011 operatorilor economici care, in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro, nu isi mai gaseste corespondent in noul cadru contabil comunitar reprezentat de Directiva 2013/34/UE deoarece masurile europene de simplificare a sarcinilor administrative sunt construite pe principii si criterii diferite.

Sursa: Ministerul Finantelor Publice

 

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close