ASF adopta norme pentru asigurarea auto obligatorie

RCAAutoritatea de Supraveghere Financiara a adoptat un set de masuri prudentiale cu impact direct asupra intaririi soliditatii industriei asigurarilor, predictibilitatii tarifelor RCA si a protectiei consumatorilor de servicii financiare non-bancare.

Setul de masuri se refera la modificarea normelor RCA, imbunatatirea procedurii de solutionare a petitiilor din sectorul asigurari si ajustarea, in scop prudential, a cerintelor minime referitoare la calitatea activelor admise sa acopere rezervele tehnice brute ale asiguratorilor.

  1. in privinta Normei RCA, care intra in vigoare de la 1 ianuarie 2015, modificarile au impact asupra activitatii de subscriere a politelor RCA si asupra activitatii de constatare si lichidare a daunelor.

Impactul asupra activitatii de subscriere a politelor RCA

a) Pentru o mai bunatransparenta a procesului de vanzare a politelor catre asigurati au fost stabilite in sarcina asiguratorilor obligatii privind modul de ofertare a politelor RCA, indiferent de canalul de distributie (direct sau prin intermediar);

  •    Asiguratorii RCA/intemediarii in asigurari nu pot oferta, promova si comercializa asigurari RCA la alte prime de asigurare decat cele rezultate din aplicarea tarifelor de prima notificate Autoritatii de Supraveghere Financiara;
  • Asiguratorii RCA au obligatia de a practica aceeasi prima de asigurare indiferent de canalul de distributie utilizat;
  • Este interzisa asiguratorilor RCA/intemediarilor in asigurari acordarea oricaror avantaje colaterale asiguratilor la incheierea unei polite de asigurare RCA;
  • Oferta asiguratorului trebuie sa fie valabila pentru o perioada de minimum 3 zile si sa contina in mod obligatoriu urmatoarele informatii: prima de asigurare, comisionul de intermediere sau cheltuiala medie de achizitie directa si data pana la care oferta este valabila;
  • Oferta trebuie sa contina criteriile specifice clientului care sunt utilizate pentru determinarea primei de asigurare, inclusiv raspunsurile oferite de catre potentialul asigurat (spre exemplu: varsta, domiciliu, marca vehicul etc.).

b) Interzicerea modificarii tarifelor de prima mai devreme de 12 luni de la ultima modificare (notificata catre ASF);

c) Obligatia asiguratorului RCA de a utiliza tarife de prima astfel incat sa se acopere toate obligatiile ce decurg din incheierea contractelor de asigurare RCA. Prevederea nu permite acoperirea pierderilor pe RCA din alte forme de asigurare;

d) Limitarea reducerilor comerciale ce pot fi acordate de catre asiguratori in baza tarifului de prima;

e) Mentionarea pe polita de asigurare a comisionului de intermediere sau a cheltuielii medii de achizitie directa, acestea fiind incluse in prima de asigurare totala;

f) Asiguratorii au obligatia sa efectueze analize trimestriale privind nivelul cheltuielilor de achizitie inregistrate si sa adopte masurile care se impun pentru a asigura concordanta politicilor de achizitie cu obligatiile asumate prin politele incheiate. ASF isi rezerva dreptul ca, pe baza analizei indicatorilor raportati, in scopul protejarii asiguratilor/pagubitilor, sa intervina prin limitarea comisionului de intermediere;

g) Intermediarii au obligatia de a incasa prima de asigurare pentru RCA direct in contul asiguratorului, iar in cazul platilor in numerar sa vireze integral in contul societatii de asigurare prima incasata aferenta politelor RCA in cel mult 5 zile lucratoare de la data incasarii;

h) Politele RCA pot fi incheiate cu cel mult 30 de zile inainte de data intrarii in valabilitate a acestora;

i) Asiguratorul trebuie sa restituie diferenta de prima de asigurare RCA in cazul rezilierii politelor (spre exemplu transferul dreptului de proprietate asupra vehiculului) in termen de maximum 10 zile.

Sursa: Autoritatea de Supraveghere Financiara

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close