Normele de certificare a declaratiilor fiscale ale contribuabililor au fost aprobate

monitorIn Monitorul Oficial nr. 883 din 4 decembrie 2014 a fost publicata Hotararea nr. 6/2014 a Camerei Consultantilor Fiscali pentru aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale ale contribuabililor.

In cadrul Normelor de certificare a declaratiilor fiscale ale contribuabililor se arata:

Prezentele norme se aplica pentru certificarea tuturor declaratiilor fiscale ale contribuabililor, persoane fizice sau juridice, care opteaza pentru certificarea de catre un consultant fiscal a declaratiilor fiscale, inclusiv a declaratiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal.

Pot certifica declaratii fiscale numai consultantii fiscali care au dobandit aceasta calitate potrivit reglementarilor legale cu privire la organizarea si exercitarea activitatii de consultanta fiscala, care sunt inscrisi ca membri activi in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala si au dreptul de exercitare a profesiei.

Contribuabilii pot incheia contracte pentru certificarea declaratiilor fiscale cu consultantii fiscali persoane fizice sau societati de consultanta fiscala, indiferent de localitatea de domiciliu/sediul social al acestora.

In intelesul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

certificarea declaratiei fiscale – verificarea in vederea confirmarii a datelor inscrise in declaratiile fiscale cu privire la situatia fiscala a contribuabilului, in concordanta cu prevederile legale, pe baza documentelor si informatiilor financiar-contabile si fiscale solicitate de catre consultantul fiscal si furnizate de catre contribuabil, date ce sunt reflectate in evidenta contabila si fiscala a contribuabilului;
contribuabil – persoana fizica sau juridica a carei declaratie fiscala este supusa certificarii de catre un consultant fiscal;
declaratie fiscala – totalitatea declaratiilor fiscale, astfel cum sunt definite de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
dosarul contribuabilului – ansamblul datelor si informatiilor referitoare la istoricul contribuabilului pentru perioada aferenta de la infiintare si pana la data certificarii;
dosarul de lucru – ansamblul datelor, informatiilor si declaratiilor cerute si primite de catre consultantul fiscal de la contribuabil, in vederea certificarii declaratiilor fiscale; in dosarul de lucru sunt incluse testele, fisierele de lucru si alte documente pe baza carora consultantul fiscal realizeaza activitatea de certificare;
nota de certificare – document in care este consemnata certificarea, cu sau fara rezerve, a declaratiei fiscale si care se depune la organele fiscale competente;
prag de semnificatie – raport statistic ce este luat in considerare de catre consultantul fiscal la stabilirea ponderii finale a unor activitati financiar-contabile, procedurale si organizatorice derulate de catre contribuabili si care influenteaza semnificativ valorile declarate/deductibile/de restituiri etc.; ca regula generala, in determinarea procentajului ce va fi aplicat unei valori de referinta alese pentru stabilirea pragului de semnificatie se va folosi rationamentul profesional;
raport de certificare – document in care sunt consemnate toate activitatile consultantului fiscal in vederea certificarii si rezultatul acestora, precum si, daca este cazul, motivele certificarii cu rezerve;
verificarea prin sondaj – activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor considerate ca reprezentative pentru totalitate, care reflecta operatiunile taxabile.

Sursa: Infolegal

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close