Codul fiscal a suferit modificari

cod fiscalIn Monitorul Oficial nr. 906 din 12 decembrie 2014 a fost publicata O.U.G. nr. 80/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si a altor acte normative.

In cadrul actului normativ se arata:

Reguli generale de stabilire a venitului net anual din activitati independente, determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Venitul net anual din activitati independente se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri.

Contribuabilii pentru care determinarea venitului anual se efectueaza in sistem real au obligatia sa completeze Registrul de evidenta fiscala, in vederea stabilirii venitului net anual.

Modelul si continutul Registrului de evidenta fiscala vor fi aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.

Contribuabilii care desfasoara activitati pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit au obligatia sa completeze numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenta fiscala si nu au obligatii privind evidenta contabila.

Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, contribuabilii pot completa numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenta fiscala sau isi indeplinesc obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de platitorul de venit. Contribuabilii care isi indeplinesc obligatiile declarative direct pe baza documentelor emise de platitorul de venit au obligatia sa arhiveze si sa pastreze documentele justificative cel putin in limita termenului de prescriptie prevazut de lege si nu au obligatii privind evidenta contabila.

Optiunea de a stabili venitul net anual, utilizandu-se datele din contabilitate

Optiunea de a determina venitul net in sistem real, pe baza datelor din contabilitate este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzatoare a declaratiei privind venitul estimat/norma de venit si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 31 ianuarie inclusiv a anului urmator expirarii perioadei de 2 ani.

]Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, prevazute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri din activitati independente determinate in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Platile anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent.

Prin exceptie, contribuabilii pot opta pentru determinarea venitului net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Contribuabilii care obtin venituri din cedarea folosintei bunurilor si nu determina venitul net din cedarea folosintei bunurilor in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

Contribuabilii care obtin venituri determinate pe baza normei anuale de venit nu au obligatii de completare a Registrului de evidenta fiscala si de conducere a evidentei contabile.

Contribuabilii care realizeaza venituri au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net anual in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, iar in cazul in care isi exprima aceasta optiune au obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala.

Impozitul anual datorat se calculeaza de organul fiscal competent, pe baza declaratiei privind venitul realizat, prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului net anual determinat in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48, impozitul fiind final.

Pentru perioada ramasa din anul fiscal, venitul net se stabileste in sistem real, potrivit prevederilor art. 48, contribuabilii avand obligatia de a completa Registrul de evidenta fiscala. Contribuabilii respectivi sunt obligati sa completeze si sa depuna declaratia privind venitul estimat/norma de venit, in termen de 15 zile de la data producerii evenimentului, la organul fiscal competent, in vederea stabilirii platilor anticipate pentru veniturile aferente perioadei ramase pana la sfarsitul anului fiscal. Regulile de impunere aplicabile pentru venitul realizat in perioada ramasa sunt cele prevazute la art. 622 alin. (3)-(9).

Impozitul retinut la sursa de catre platitori pentru veniturile obtinute din valorificarea bunurilor mobile sub forma deseurilor din patrimoniul afacerii, prevazute la art. 78 alin. (1) lit. f), calculat prin aplicarea cotei de 16% asupra venitului brut, reprezinta plata anticipata in contul impozitului anual datorat de catre contribuabilii care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor determinate in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 48. Platile anticipate vor fi luate in calcul la definitivarea impozitului anual de catre organul fiscal competent.

Sursa: Infolegal

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close