Obezitatea poate constitui un „handicap” la incadrarea in munca

Luxemburg, 18 decembrie 2014
Hotararea in cauza C-354/13
Fag og Arbejde (FOA), in numele domnului Karsten Kaltoft/
Kommunernes Landsforening (KL), in numele Billund Kommune

Obezitatea poate constitui un „handicap” in sensul Directivei privind egalitatea de tratament in ceea ce privește incadrarea in munca

Deși niciun principiu general al dreptului Uniunii nu interzice, ca atare, discriminarea pe motive de obezitate, aceasta din urma ține de noțiunea „handicap” atunci cand, in anumite condiții, impiedica participarea deplina și efectiva a persoanei in cauza la viața profesionala in condiții de egalitate cu ceilalți lucratori.

Pentru a defini principiul egalitații de tratament, o directiva a Uniunii stabilește un cadru general de combatere a discriminarii in materie de incadrare in munca și ocupare a forței de munca. In temeiul acestei directive, discriminarile pe motive de apartenența religioasa, convingeri, handicap, varsta sau orientare sexuala sunt interzise in domeniul incadrarii in munca.

Domnul Karsten Kaltoft a lucrat timp de 15 ani pentru Comuna Billund (Danemarca) in calitate de asistent maternal. In cadrul acestei activitați, avea sarcina de a ingriji copii la domiciliul sau. La 22 noiembrie 2010, comuna a incetat contractul sau de munca. Deși concedierea era motivata printr-o scadere a numarului de copii care aveau nevoie de ingrijire, comuna nu a indicat motivele pentru care alegerea sa l-a vizat pe domnul Kaltoft. Pe toata durata contractului sau de munca, domnul Kaltoft a fost considerat obez in sensul definiției furnizate de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Deși obezitatea domnului Kaltoft a fost evocata in cursul intrunirii in care a fost concediat, parțile sunt in dezacord cu privire la modul in care aceasta problema a fost discutata. Astfel, comuna neaga ca obezitatea ar fi facut parte dintre motivele concedierii domnului Kaltoft.

Considerand ca aceasta concediere decurge dintr-o discriminare ilegala pe motiv de obezitate, Fag og Arbejde (FOA), o organizație sindicala care acționeaza in numele domnului Kaltoft, a sesizat o instanța daneza pentru a obține constatarea acestei discriminari și a solicita daune interese.

In cadrul examinarii acestei cereri, Tribunalul din Kolding, Danemark (retten i Kolding), solicita Curții de Justiție sa precizeze daca dreptul Uniunii interzice in mod autonom discriminarile pe motive de obezitate. Cu titlu subsidiar, aceasta intreaba daca obezitatea poate constitui un handicap și daca intra in domeniul de aplicare al directivei menționate.

In hotararea pronunțata, Curtea arata mai intai ca principiul general al nediscriminarii este un drept fundamental care face parte integranta din principiile generale ale dreptului Uniunii. Acest principiu este, așadar, obligatoriu pentru statele membre atunci cand o situație naționala intra indomeniul de aplicare al dreptului Uniunii.

In aceasta privința, Curtea amintește ca nicio dispoziție din tratate și din dreptul derivat al Uniunii in domeniul incadrarii in munca și al ocuparii forței de munca nu cuprinde o interdicție privind discriminarile pe motive de obezitate ca atare. In special, Directiva privind egalitatea de tratament in materie de incadrare in munca nu menționeaza obezitatea ca motiv de discriminare și domeniul de aplicare al acestei directive nu trebuie extins dincolo de discriminarile intemeiate pe motivele enumerate in mod exhaustiv. In plus, nici Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene nu are vocație sa se aplice unei astfel de situații.

In speța, Curtea constata ca dosarul nu conține niciun element care sa permita sa se considere ca o concediere pretins intemeiata pe obezitate ca atare ar intra in domeniul de aplicare al dreptului Uniunii.

Curtea concluzioneaza, așadar, ca, in domeniul incadrarii in munca și al ocuparii forței de munca, dreptul Uniunii nu consacra un principiu general al nediscriminarii pe motive de obezitate, ca atare.

In ceea ce privește problema daca obezitatea poate constitui un „handicap” in sensul directivei, Curtea amintește ca aceasta are ca obiect stabilirea unui cadru general de combatere, in domeniul incadrarii in munca și al ocuparii forței de munca, a discriminarii intemeiate pe unul dintre motivele enumerate in directiva, printre care figureaza handicapul.

Noțiunea „handicap” in sensul directivei trebuie ințeleasa ca referindu-se la o limitare care rezulta in special din afecțiuni fizice, mentale sau psihice pe termen lung, a caror interacțiune cu diferite bariere poate impiedica participarea deplina și efectiva a persoanei in cauza la viața profesionala in condiții de egalitate cu ceilalți lucratori. Curtea subliniaza ca aceasta noțiune trebuie interpretata ca referindu-se nu numai la imposibilitatea de a desfașura o activitate profesionala, ci și la ingreunarea exercitarii unei astfel de activitați. Astfel, directiva are ca obiectiv sa asigure egalitatea de tratament și vizeaza in special ca o persoana cu handicap sa poata avea acces la un loc de munca sau sa exercite o activitate legata de acesta. In plus, daca originea handicapului ar avea importanța in vederea aplicarii directivei, aceasta ar contraveni insuși scopului directivei.

Pe de alta parte, Curtea arata ca definiția noțiunii „handicap” preceda stabilirea și aprecierea masurilor de amenajare corespunzatoare pe care angajatorii trebuie sa le ia, conform directivei, in funcție de nevoi, intr-o situație concreta, pentru a permite unei persoane cu handicap sa aiba acces la un loc de munca, sa il exercite sau sa avanseze profesional (cu condiția ca aceste masuri sa nu presupuna o sarcina disproporționata pentru angajator). Prin urmare, simpla imprejurare ca astfel de masuri de amenajare nu ar fi fost luate in privința domnului Kaltoft nu este suficienta pentru a considera ca acesta nu ar putea fi o persoana cu handicap in sensul directivei.

Pentru aceste motive, Curtea concluzioneaza ca daca, in anumite circumstanțe, starea de obezitate a lucratorului determina o limitare, care rezulta in special din afecțiuni fizice, mentale sau psihice, care, in interacțiune cu diferite bariere, poate impiedica participarea deplina și efectiva a acestei persoane la viața profesionala in condiții de egalitate cu ceilalți lucratori, și daca aceasta limitare este de lunga durata, o astfel de stare poate intra in sfera noțiunii „handicap” in sensul directivei. Aceasta ar fi situația in special daca obezitatea lucratorului impiedica aceasta participare din cauza unei mobilitați reduse sau a apariției, la aceasta persoana, a unor patologii care o impiedica sa iși indeplineasca munca sau care ingreuneaza exercitarea activitații sale profesionale.

Este de competența instanței de trimitere sa verifice daca obezitatea domnului Kaltoft intra sub incidența noțiunii „handicap”.

Sursa: Curia.eu

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close