Exceptii de neconstitutionalitate admise

In ziua de 15 ianuarie 2015, Plenul Curtii Constitutionale, investit in temeiul art.146 lit.d) din Constitutia Romaniei si al art.29 din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, a luat in dezbatere urmatoarele excepții de neconstituționalitate:

  1. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.271¹ – art.271² din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;
  1. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.9 teza a doua din Legea nr.198/2004 privind unele masuri prealabile lucrarilor de construcție de drumuri de interes national, județean și local, raportate la cele ale art.26 alin.(2) din Legea nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica;
  1. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.20 pct.2 din Ordonanța de urgența a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (prin care au fost introduse alin.(1¹)-(1³) in art.78 din Legea fondului funciar nr.18/1991) și ale art.3 lit.e), art.4 alin.(1) și art.12 alin.(3) din aceeași ordonanța de urgența;
  1. Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.112¹ alin.(2) lit.a) din Codul penal.

In urma deliberarilor, Curtea Constituționala a decis:

  1. Cu majoritate de voturi, a admis excepția de neconstituționalitate și a constatat ca dispozițiile art.271² alin.(1) și (2) din Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 sunt neconstituționale;
  1. Cu unanimitate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca prevederile art.9 teza a doua din Legea nr.198/2004 raportate la sintagma „la data intocmirii raportului de expertiza” cuprinsa in dispozitiile art.26 alin.(2) din Legea nr.33/1994 sunt neconstitutionale;
  1. Cu unanimitate de voturi,

A admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca prevederile art.78 alin.(11) si (13) din Legea fondului funciar nr.18/1991 sunt constitutionale in masura in care schimbarea categoriei de folosinta a pajistilor in Registrul agricol se realizeaza de la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2013.

A admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca prevederile  art.4 alin.(1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2013 sunt constitutionale in masura in care obligatia de mentinere in categoria de folosinta a pajistilor incumba detinatorilor de pajisti inregistrate ca atare in Registrul agricol la data intrarii in vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.34/2013.

  1. Cu majoritate de voturi, a admis exceptia de neconstitutionalitate si a constatat ca dispozitiile art.112¹ alin.(2) lit.a) din Codul penal sunt constitutionale in masura in care confiscarea extinsa nu se aplica asupra bunurilor dobandite inainte de intrarea in vigoare a Legii nr.63/2012 pentru modificarea si completarea Codului penal al Romaniei si a Legii nr.286/2009 privind Codul penal.

Deciziile sunt definitive si general obligatorii si se comunica celor doua Camere ale Parlamentului, Guvernului si instantelor care au sesizat Curtea Constitutionala.

Argumentatiile retinute in motivarea solutiilor pronuntate de Plenul Curtii Constitutionale vor fi prezentate in cuprinsul deciziilor, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Sursa: Curtea Constitutionala

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close