Infractiuni de uzurpare de calitati oficiale. Barouri paralele. Competenta

Practica instanteJudecatoria Medias

Sentinta penala nr. 258/29.09.2008

Constata ca prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Judecatoria Medias din 21.06.2007, a fost trimis in judecata inculpatul:

G. L. F. – fiul lui P. si M. , n.- in M. , cetatean roman, studii superioare, domiciliat in M. str. S. nr.- judet S., CNP -, pentru savarsirea infractiunilor de uzurpare de calitati oficiale prevazuta si pedepsita de art. 240 Cod penal si exercitarea fara drept a unei profesii prevazuta de art. 281 cod penal, savarsite in concurs si deci cu aplicarea art. 33 litera a Cod penal.

Prin rechizitoriu s-a retinut faptul ca fenomenul generat de aparitia si evolutia asa numitelor “barouri paralele” sau “constitutionale” a avut si are inca un impact semnificativ asupra sistemului judiciar romanesc, impunand ajustarea acestuia prin modificarea fundamentala a unei norme de drept.

Incepand cu a doua jumatate a anului 2002, prin hotarari ale unor asociatii non profit, au fost infiintate structuri asociative, care au conferit membrilor calitatea de avocati. Fenomenul a debutat pe raza judetului Hunedoara prin initiativa numitului B. P. si a continuat apoi la nivelul intregii tari. Aceste structuri au fost autodenumite “barouri”, insa ele nu s-au afiliat si nici asociat la cele deja existente, care purtau aceeasi denumire.

Initiatorul B.B., B.P. a terminat facultatea de drept, promovand examenul de licenta in anul 2002 luna august, imediat facand demersuri de infiintare succesiva a A. de B. ,,B.P.,” D., a asociatiei ,,F.P.,” A. I., urmata la scurt timp de infiintarea filialei cu personalitate juridica B.G.

Prin infiintarea acestor asociatii s-a dispus infiintarea de barouri care sunt contestate de barourile traditionale infiintate potrivit Lg. 51/1995.

Cu privire la inculpat s-a retinut ca acesta este absolvent cu examen de licenta al ,, U. D. C.,” T. M., facultatea de drept promotia 2003. Diploma de licenta ii acorda acestuia titlul de licentiat in profilul stiinte juridice specializarea drept.

La data de 16.11.2005, inculpatul se inscrie in Baroul B. Baroul S. si prin decizia Baroului S. din cadrul Baroului B. nr. 3/16.11.2005 se recunoaste infiintarea Cabinetului de avocat ,, G. L. F. ,” cu sediul profesional in M. str. S. nr.- judet S.

Incepand cu data respectiva inculpatul a incheiat contracte de asistenta juridica, a intocmit imputerniciri avocatiale folosind formulare ale Uniunii Nationale a Baroului B., a eliberat chitante pentru clienti, a condus registru jurnal de chitante si plati si a achitat la A. F. M. impozit pe venit, desi nu era avocat al unui barou legal.

Se retine ca acesta a incheiat contracte cu numitii G. G., R. V., V. G., D. A., G. M., S. V., P. G. si multi altii, astfel ca s-a retinut ca acesta ar fi exercitat fara drept profesia de avocat, nefiind inscris pe listele Baroului S. care face parte din Uniunea Nationala a Barourilor din Romania.

Potrivit art. 70 Cod de procedura penala, inculpatul prezent la judecata declara ca nu intelege sa dea declaratie in acest dosar.

Analizand actele si probele dosarului respectiv: plangerea penala depusa de baroul S., actele privind cauzele in care inculpatul a exercitat profesia de avocat, tabelul avocatilor inscrisi in Baroul S., declaratiile inculpatului date in cursul urmaririi penale prin care sustine ca egal exercita aceasta meserie, declaratiile martorilor – avocati ai Baroului S. relatiile date de DGF S., documentele ridicate de la inculpat cu ocazia perchezitiei domiciliare, fisa de cazier, actele depuse in aparare de inculpat si anume: carte identitate, diploma licenta, foaie matricola, infiintarea Baroului B. din S., copia incheierii de sedinta a Judecatoriei Tg. Jiu , proces verbal de depunere a juramantului de avocat in Baroul B., dovada promovarii examenului de avocat in baroul B., solutii ale diferitelor parchete din tara de netrimitere in judecata a persoanelor inscrise in baroul B. si care practica meseria de avocat precum si solutii pronuntate de diferite instante din tara de achitare a colegilor inculpatului pentru aceleasi infractiuni, instanta retine urmatoarele:

La data de 9.05.2006, Baroul S. reprezentat de decanul baroului avocat V. V. a depus o plangere penala impotriva inculpatului pentru savarsirea infractiunilor de uzurpare de calitati oficiale si exercitarea fara drept a unei profesii, prevazute de art. 240 cod penal si 281 cod penal raportate la art. 25 din Lg 51/1995. sustinandu-se ca acesta nu are calitatea de avocat, calitate care se poate dobandi doar in baza legii sus enuntate.

Probele administrate si actele depuse la dosar au dovedit faptul ca inculpatul a incheiat contracte de reprezentare cu numitii G. G. din M. pe care l-a reprezentat la data de 2.05.2006 la Judecatoria Medias, cu H. S., cu V. G. pe care l-a reprezentat la Tribunalul Sibiu la fel si pe R. V., dar si cu multe alte persoane pe care le-a reprezentat in fata diferitelor instante. S-a dovedit de asemenea faptul ca inculpatul a folosit incinta Judecatoriei Medias, respectiv spatiul destinat avocatilor, a purtat si poarta in continuare roba specifica avocatilor inscrisi in U.N.B.R potrivit Lg. 51/1995, a acordat asistenta juridica,a depus documente in dosare , a redactat intampinari, practicand astfel meseria de avocat.

Instanta retine ca actele depuse in aparare de inculpat fac dovada ca este absolvent , cu examen de licenta al Universitatii ,,D. C.,” din T. M. , Facultatea de Drept , promotia 2003, Diploma de licenta fila 315 dosar, acordandu-i titlul de licentiat in profilul stiinte juridice , specializarea drept. La diploma este anexata foaia matricola cu toate notele din anii de studii fila 316 dosar.

La data de 16.11.2005, inculpatul s-a inscris in Baroul B., Baroul S. si prin decizia Baroului S. din cadrul Barourilor B. nr. 3 din 16.11.2005, fila 318 dosar, s-a recunoscut infiintarea Cabinetului de avocat ,, G.L.F.” cu sediul profesional in M. str. S. nr. – judet S..

Incepand cu data respectiva inculpatul a incheiat contracte de asistenta juridica, a intocmit imputerniciri avocatiale folosind formulare ale U. N.B. B., a eliberat chitante pentru clienti, a condus registru jurnal de incasari si plati si a achitat la Administratia Finantelor Publice M. impozit pe venit – filele 261-310 dosar.

Prin hotararea pronuntata in dosarul nr. 79/PJ /2003, Judecatoria Targu-Jiu a dispus inscrierea Filialei B. G. , Asociatia F. P. in Registrul Asociatiilor si Fundatiilor acestei instante conform prevederilor art. 13 din O.G. 26/2000. Hotararea a ramas definitiva si asociatia mentionata este inregistrata la Judecatoria Gorj cu nr. 13/2003 figurand ca entitate cu personalitate juridica care are ca scop si obiect de activitate “infiintarea de barouri si notariate cu respectarea prevederilor Constitutiei Romaniei si a tratatelor internationale privitoare la drepturile omului”.

La data de 20.06.2004 adunarea generala a filialei Balesti G. avand in vedere dispozitiile Lg. 51/1995si dispozitiile hotararii irevocabile pronuntata in dosarul 79/PJ/2003 a Judecatoriei Tg. Jiu a decis infiintarea de barouri judetene.

In baza acestei hotarari presedintele Asociatiei avocat B. P. a solicitat si obtinut din partea Ministerului Justitiei dovada disponibilitatii denumirii pentru Uniunea Nationala a Avocatilor din Romania si ulterior adunarea generala a Filialei Asociatiei intemeiata de B. P. a emis mai multe hotarari printre care si cea de infiintare a Baroului S. din care face parte si inculpatul caruia i s-a eliberat legitimatie de avocat, avand inscriptionata sigla U.N.B.R. Baroul S., baroul acre a inceput sa functioneze in paralel cu baroul clasic.

Inculpatul are convingerea ca acest baroul este singurul care poseda acte de infiintare legale (acesta chiar solicitand instantei a face verificari cu privire la legala functionare a barourilor clasice, solicitare insa respinsa de instanta). Motiv pentru care s-a si inscris in acest barou si pentru care continua exercitarea meseriei de avocat. Baroul in care inculpatul s-a inscris s-a infiintat in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile si pana in prezent nici un act nu atesta desfiintarea acestui barou.

Conform art. 281 Cod penal infractiunea de exercitare fara drept a unei profesii consta in exercitarea fara drept a unei profesii ori alte activitati pentru care legea cere autorizatie ori exercitarea acestora in alte conditii decat cele legale , daca legea speciala prevede ca savarsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale.

Infractiunea se realizeaza sub aspectul laturii obiective fie prin exercitarea fara drept a unei profesii sau oricarei alte activitati pentru care legea cere autorizatie fie prin exercitarea acestora in alte conditii decat cele prevazute de lege si conform literaturii de specialitate o profesie este exercitata fara drept cand persoana care o exercita nu indeplineste conditiile cerute de lege pentru exercitarea acelei profesii.

Sub aspectul laturii subiective infractiunea examinata se savarseste numai cu intentie in sensul ca persoana isi da seama ca efectueaza acte specifice unei profesii ori activitati pentru care legea cere o autorizatie si incalca regimul legal de exercitare prevazand ca prin aceasta conduita creeaza o stare de pericol pentru relatiile sociale ocrotite de lege.

Aceeasi este situatia si in privinta infractiunii de uzurpare de calitati oficiale prevazuta de art. 240 Cod penal a carei latura obiectiva se realizeaza fie prin folosirea fara drept a unei calitati oficiale, fara ca persoana sa aiba un titlu legitim, fie indeplinirea unui act legat de acea calitate. Sub aspect subiectiv infractiunea se savarseste numai cu intentie faptuitorul cunoscand ca isi insuseste pe nedrept calitatea oficiala si efectueaza un act legat de aceasta calitate uzurpata prevazand rezultatul periculos pe care l-a prevazut si urmarit sau acceptat.

Inculpatul a terminat Facultatea de Drept, specializarea Stiinte Juridice, iar in baza unui examen s-a inscris in acest barou care s-a infiintat in conditiile sus aratate, si se constata ca nu a savarsit infractiunile cu intentie infractionala in conditiile detinerii unei documentatii care il autorizeaza si ii confera acest drept.

Avandu-se in vedere cele mai sus aratate instanta in temeiul art. 11 pct. 2 litera a raportat la art. 10 litera d Cod de procedura penala va achita pe inculpatul G. L.F. pentru savarsirea infractiunilor de uzurpare de calitati oficiale – art. 240 Cod penal si exercitare fara drept a unei profesii art. 281 Cod penal, deoarece faptelor le lipseste unul din elementele constitutive ale infractiunii, iar in temeiul art. 192 al 3 Cod de procedura penala cheltuielile judiciare vor ramane in sarcina statului.

Baroul de Avocati S. s-a constituit parte civila in cauza solicitand obligarea inculpatului la plata sumei de 10000 lei onorarii incasate de acesta, 100.000 lei daune morale, precum si cheltuieli de judecata dar si confiscarea de la inculpat a unei placi de marmura, robei si insignei solicitari care vor fi respinse in totalitate fata de achitarea inculpatului.

Exceptiile invocate de inculpat in cursul judecatii, si anume aceea a necompetentei materiale a Judecatoriei Medias si a conflictului negativ de competenta au fost unite cu fondul si respinse de instanta pentru urmatoarele considerente:

In conformitate cu dispozitiile art. 28 ind. 1 pct. 1 lit. B Cod procedura penala curtea de apel este competenta sa judeca intre altele, infractiunile savarsite de avocati.

Din examinarea textului se constata ca aceasta competenta a fost consacrata legislativ in considerarea calitatii de avocat, profesie care potrivit art. 1 din Lg. 51/1995 se exercita numai de avocatii inscrisi in tabloul baroului din care fac parte, barou component al U.N.B.R.

Ca atare in situatia in care o asemenea persoana exercita profesia de avocat in afara cadrului legal aratat, iar obiect al urmaririi penale si al judecatii il constituie exercitarea fara drept a unei profesii, competenta revine parchetului de pe langa judecatorie si respectiv judecatoriei in baza art. 25 alin. 1 Cod procedura penala.

Din examinarea actelor dosarului se constata ca prin plangerea formulata de Baroul Avocati S. s-a sustinut ca inculpatul functioneaza intr-un barou constitut nelegal, pentru care actele de constituire si de inregistrare sunt nule de drept conform art. 1 alin. 3 din Lg. 51/1995.

Ca atare, fiind in discutie insasi calitatea de avocat, ca profesie exercitata nelegal, competenta de solutionare a cauzei nu apartine curtii de apel, ci judecatoriei, motiv pentru care exceptiile au si fost respinse.

Sursa: Portal.just

NOTA REDACTIEI: articolele corespondente din Noul Cod penal sunt:

Art. 348. Exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati. Exercitarea, fara drept, a unei profesii sau activitati pentru care legea cere autorizatie ori exercitarea acestora in alte conditii decat cele legale, daca legea speciala prevede ca savarsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

Art. 258. Uzurparea de calitati oficiale. (1) Folosirea fara drept a unei calitati oficiale care implica exercitiul autoritatii de stat, insotita sau urmata de indeplinirea vreunui act legat de acea calitate, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda. (2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza fapta functionarului public care continua sa exercite o functie ce implica exercitiul autoritatii de stat, dupa ce a pierdut acest drept conform legii. (3) Daca faptele prevazute in alin. (1) sau alin. (2) au fost savarsite de o persoana care poarta, fara drept, uniforme sau semne distinctive ale unei autoritati publice, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.

Sursa: Legalis.ro

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close