MJ reglementeaza activitatea traducatorilor si interpretilor judiciari

sala_judecataMinisterul Justitiei a publicat pe data de 15 ianuarie un proiect de lege privind traducatorii si interpretii judiciari, in scopul crearii premiselor cresterii calitatii serviciilor de traducere si interpretare pentru sistemul judiciar.

Conform expunerii de motive, printre principalele aspecte care se preconizeaza a fi reglementate/reformate prin proiectul de lege, mentionam:
• definirea notiunii de „traducere si interpretare judiciara” si a organelor care folosesc serviciile traducatorilor si interpretilor judiciari;
• calificarea serviciului prestat de catre traducatorul si interpretul judiciar ca fiind de interes public;
• consacrarea, in mod expres, a profesiei de traducator si interpret judiciar, ca profesie de sine statatoare, exercitata sub coordonarea, indrumarea si controlul Ministerului Justitiei;
• infiintarea Uniunii Nationale a Traducatorilor si Interpretilor Judiciari din Romania, organizatie profesionala cu personalitate juridica, formata din toti traducatorii si interpretii judiciari, autorizati de Ministerul Justitiei;
• conditiile si procedura de dobandire a calitatii de traducator si interpret judiciar;
• reglementarea evaluarii profesionale periodice a traducatorilor si interpretilor judiciari;
• reglementarea institutiei suspendarii calitatii de traducator si interpret judiciar, institutie neprevazuta in actuala reglementare;
• reglementarea unor noi motive de incetare a calitatii de traducator si interpret judiciar;
• reglementarea formelor de exercitare a profesiei de traducator si interpret judiciar;
• procedura de efectuare a controlului calitatii activitatii traducatorilor si interpretilor judiciari (potrivit legislatiei actuale, calitatea serviciilor de interpretare si traducere este supusa, exclusiv, aprecierii, insuficient si ineficient, exercitat de organul in fata caruia se presteaza acest serviciul;
• procedura de angajare a raspunderii disciplinare a traducatorilor si interpretilor judiciari;
• reglementarea in mod expres a obligatiei traducatorului si interpretului judiciar de a respecta secretul profesional, atat in timpul exercitarii profesiei, cat si dupa incetarea calitatii de traducator si interpret judiciar.

Propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi trimise la adresa: DSC@just.ro, in 10 zile de la publicare.

3 comentarii pentru “MJ reglementeaza activitatea traducatorilor si interpretilor judiciari”

 1. legi aberanta spune:

  Art. 41 – (1) Indiferent de forma de exercitare a profesiei, traducătorul și interpretul judiciar are obligația de a ține lucrările de registratură, în condițiile stabilite prin regulamentul de aplicare al legii.
  (2) Traducătorul și interpretul judiciar are obligația de a ține evidența financiar-contabilă a activității desfășurate, în condițiile legii.
  (3) „Arhiva traducătorului judiciar și implementarea Sistemului de Control”
  a) Ținerea unei arhive nu poate decât sa folosească traducătorului. Arhiva traducătorului va fi păstrată timp de 8 ani.
  b1) Arhiva traducerilor trebuie păstrată la sediul biroului individual al traducătorului judiciar sau al societății civile de traducători, în condiții de maximă securitate, după cum urmează:
  b2) Spațiul alocat Arhivei trebuie să aibă o suprafață de cel puțin 10m2, lipsită de umezeală și praf, cu ușă separată, destinată în exclusivitate Arhivei. Este strict interzisă folosirea în scopul arhivării a unor spații improprii, care să pună în pericol integritatea documentelor arhivate, precum boxe sau pivnițe.
  b3) Arhivarea improprie a documentelor care rezultă în distrugerea sau alterarea acestora este considerată contravenție, se sancționează cu amendă între 1000 și 5000 lei, iar în cazul distrugerii dovedite a unor documente din Arhivă se va dispune retragerea imediată a autorizației traducătorului judiciar (TJ).
  b4) Spațiul care găzduiește arhiva trebuie să fie dotat cu un sistem de securitate tip alarmă, cu senzor de prezența și sirenă exterioară.
  b5) Este obligatorie încheierea unui contract cu o firmă de securitate acreditată, care să răspundă la declanșarea alarmei de incintă a Arhivei și care să asigure securitatea imediată a zonei în care se află Arhiva traducătorului judiciar. În momentul controlului CCT (Corpul de Control al Traducătorilor) -UNTIJR, traducătorul judiciar trebuie să se facă dovada unui contract valabil cu firma de securitate. Lipsa contractului cu o firmă de securitate va fi menționată în Nota de Control (NC), fiind considerată contravenție și pasibilă de fi sancționată cu amendă cuprinsă între 400 și 700 lei.

 2. legi aberanta spune:

  b6) Accesul persoanelor neautorizate în incinta Arhivei este strict interzis, accesul fiind permis doar traducătorului judiciar, personalului administrativ al traducătorului, membrilor corpului de control UNTIJR sau ai agenților firmei de securitate contractată în mod legal. În funcție de caz, traducătorul judiciar va permite accesul în Arhiva și altor persoane, pe baza unei autorizații scrise, semnată și ștampilată de către traducătorul judiciar, cu o valabilitate de maxim 48 de ore de la data emiterii. În caz de abatere evidentă și gravă de la condițiile de securitate a accesului, impuse traducătorului judiciar, instanța disciplinară a CCT poate lua măsura suspendării traducătorului judiciar din exercițiul profesiei până la judecarea definitivă a cauzei.
  b7)Toate documentele arhivate, reprezentând exclusiv organizarea Arhivei de traduceri judiciare, trebuie grupate individual, după ora, ziua și luna la care au fost emise, în mod cronologic, în ordinea crescătoare a emiterii lor.
  b8) Mențiunile îin clar ale conținutului Arhivei trebuie să fie la loc vizibil, fără ștersături sau omisiuni nejustificate, care pot îngreuna, întârzia sau împiedica controlul efectuat de CCT al UNTIJR. Lipsa sau alterarea indiciilor care să ajute la identificarea rapidă a conținutului Arhivei Lunare vor fi menționate în nota de control (NC), nerespectarea repetată a metodei de etichetare a Arhivei fiind considerată contravenție și pasibilă de a fi sancționată cu amendă cuprinsă între 100 și 350 lei.

 3. legi aberanta spune:

  (4) Traducătorul cu drept de control (denumit în continuare TDC sau TDC-CCT) va avea o legitimație, valabilă 1 an de la data emiterii, pe baza căreia va avea dreptul să beneficieze de însoțirea și escorta Politiei Locale în calitate de membru al unei instituții publice, în sectorul aferent căreia se desfășoară operațiunea de control, și pentru traducătorii judiciari (TJ) aferenți Camerelor respective.
  a1) Pentru fiecare an în cadrul Corpului de Control al Traducătorilor (CCT), TDC va primi însemnul de „stea galbenă” în legitimație, existând în total un număr maxim de 3 stele galbene pentru fiecare TDC, acestea atestând calificarea, pregătirea si experiența TDC în controalele realizate traducătorului judiciar.
  a2) TDC va solicita TJ accesul la Arhiva TJ cu un minim de 24 ore înainte de Controlul propriu-zis.
  a3) După 3 ani consecutivi în cadrul CCT, TDC va primi o insignă roșie, însemn distinctiv care va înlocui „stelele galbene”, având inscripționat textul „TDC – CCT nr Txxx”, aceasta oferindu-i dreptul de a efectua controale în mod inopinat, fără a anunța în prealabil TJ, la sediul Arhivei oricărui TJ, membru al UNTIJR.
  a4) TDC-CCT are și dreptul de supracontrol al activităților de control deja efectuate de către TDC.
  a5) TDC , indiferent de vechimea în profesie (respectiv indiferent de numărul de stele sau statutul de insignă roșie), vor fi abilitați să execute același tip de control asupra TJ, urmărind respectarea prevederilor și a normelor deontologice implementate.
  a6) La înființarea UNTJIR, respectiv a CCT, se vor desemna din oficiu de către UNTIJR cate 1 (un) TDC-CCT („insigna roșie”) la fiecare 10 (zece) TDC („stele galbene”), pentru fiecare Cameră a Traducătorilor Judiciari constituită.
  a7) Desemnarea din oficiu a TDC, respectiv TDC-CCT se realizează o singură dată, în vederea aplicării imediate a normelor de legale a TJ și normelor deontologice aferente instituției UNTJIR, la înființarea acesteia.
  a8) TDC sau TDC-CCT vor fi obligați sa aibă asupra lor mijloacele de identificare, pe care să le prezinte TJ, înainte de a începe orice activitate de verificare propriu-zisă.
  a9) TJ are dreptul sa refuze efectuarea controlului dacă TDC sau TDC-CCT nu au asupra lor mijloacele de identificare.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close