CSM selecteaza experti specializati in domeniile: civil, procesual civil, penal si procesual penal

ANUNT

privind selectia de experti specializati  in domeniile Noului Cod Civil, Noului Cod de Procedura Civila, Noului Cod Penal si Noului Cod de Procedura Penala in cadrul proiectuluiAsistenta pentru consolidarea capacitatii sistemului judiciar din Romania de a face fata noilor provocari legislative si institutionale”, finantat in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014

Mecanismul Financiar Norvegian 2009 – 2014[1], in cadrul caruia Romania beneficiaza de o asistenta financiara totala in valoare de 115,20 milioane Euro, isi propune sa contribuie la reducerea disparitatilor economice si sociale din Spatiul Economic European si la consolidarea relatiilor de cooperare intre statul donator (Norvegia) si statele beneficiare prin intermediul sectoarelor prioritare propuse.

Consiliul Superior al Magistraturii, in calitate de promotor de proiect, implementeaza in parteneriat cu Institutul National al Magistraturii, Consiliul Europei si Administratia Nationala a Instantelor din Norvegia proiectul „Asistenta pentru consolidarea capacitatii sistemului judiciar din Romania de a face fata noilor provocari legislative si institutionale”, finantat in cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2009-2014. Proiectul are ca obiectiv general consolidarea capacitatii sistemului judiciar roman cu privire la aplicarea noilor coduri, prin dezvoltarea unui plan de pregatire si a unor instrumente adecvate menite sa ofere formare profesionala continua, sa dezvolte ghiduri de formare si materiale didactice pentru magistrati si alte categorii de personal din sistemul judiciar.

Printre activitatile propuse pentru realizarea obiectivelor proiectului se numara si organizarea, in anul 2015 si 2016, a 6 conferinte de formare continua (trei in domeniile Noului Cod Civil si Noului Cod de Procedura Civila si alte trei in domeniile Noului Cod Penal si Noului Cod de Procedura Penala), cu durata de 2 zile, pentru aproximativ 75 de judecatori si procurori fiecare, in vederea dezbaterii dispozitiilor noilor coduri. Sesiunile de formare vor avea un pronuntat caracter practic si vor fi organizate in Bucuresti la sediul Institutului National al Magistraturii.

Conferintele vor avea loc dupa cum urmeaza:

Noul Cod Civil si Noul Cod de Procedura Civila

23-24 februarie 2015;
16-17 aprilie 2015;
28-29 mai 2015;

Noul Cod Penal si Noul Cod de Procedura Penala

17-18 septembrie 2015;
22-23 octombrie 2015;
11-12 februarie 2016.

Consiliul Superior al Magistraturii si Institutul National al Magistraturii isi propun sa selecteze, in vederea organizarii activitatilor mentionate, experti specializati in domeniul Dreptului civil si procesual civil si experti specializati in domeniul Dreptului penal si procesual penal.

In cadrul conferintelor vor participa doi experti romani si 2 experti straini desemnati de Consiliul Europei si Administratia Nationala a Instantelor din Norvegia.

Expertilor romani care vor fi selectati li se vor asigura toate costurile privind cazarea si masa, transportul intern si vor beneficia de un onorariu de maximum 300 euro/zi de conferinta. Toate beneficiile de natura financiara vor fi asigurate in baza contractului ce va fi incheiat intre experti si Consiliul Superior al Magistraturii.

Conform prevederilor contractuale, expertii vor avea urmatoarele obligatii principale:

sa participe si sa sustina prezentari conform agendei agreate, cu accent pe practica judiciara, in considerarea calitatii de practicieni a participantilor. Prezentarile trebuie sa aiba o abordare pragmatica, cu accent pe aspecte concrete, jurisprudenta, tendintele la nivel regional si international;

– sa transmita responsabilului de activitate, prin e-mail, documentatia suport elaborata pentru activitatea la care participa, cu observarea cerintelor de vizibilitate ale proiectului (modelele vor fi puse la dispozitie de responsabilul de activitate din partea INM), cu cel putin 10 zile inainte de data desfasurarii activitatii;

– sa elaboreze un raport de seminar, in termen de 14 zile calendaristice de la data seminarului, in care va descrie temele prezentate, raspunsurile participantilor si eventualele dezbateri care au avut loc in legatura cu cele prezentate, precum si eventualele solutii propuse.

Selectia se va realiza de catre o comisie desemnata de conducerea Consiliului Superior al Magistraturii in colaborare cu Institutul National al Magistraturii. In procesul de selectie comisia va avea in vedere experienta profesionala a candidatilor (cel putin 10 ani in domeniul de specialitate) precum si o buna reputatie in domeniul in care activeaza. Experienta anterioara in activitatea  de formare pe Noile coduri, calitatea de membru in comisiile de elaborare a Noilor coduri precum si materiale publicate in materia Noilor coduri pot constitui un avantaj.

Persoanele interesate sunt rugate sa transmita, in format electronic, urmatoarele documente:

  • Scrisoare de intentie in care se va mentiona si oferta financiara;
  • Curriculum vitae;

Documentele  urmeaza a fi transmise pana la data de 6 februarie 2015 inclusiv, la adresele de e-mail: nadia.taran@inm-lex.ro, in atentia d-nei Nadia Taran, expert in cadrul Departamentului de formare continua din cadrul INM (telefon: 021.407.62.64) si epaunescu@csm1909.ro, in atentia d-nei Elena Paunescu, consilier in cadrul Directiei Afaceri Europene, Relatii Internationale si Programe.

                                                                     

[1] Informaţii suplimentare privind Mecanismul Financiar Norvegian 2009-2014 sunt disponibile la http://norwaygrants.just.ro/, http://www.asistentasee.fonduri-ue.ro/ro/web/guest/acasa  și http://eeagrants.org/

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close