Somatie europeana de plata. Despagubiri. Penalitati 

Practica instanteJudecatoria Oradea

Hotararea nr. 6562 din 5 iunie 2014

 

Pe rolul instantei se afla judecarea cauzei Litigii cu profesionistii privind pe petent ….. si pe intimat PA…….. SRL, avand ca obiect opozitie la executare opozitie la somatia europeana de plata.

La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta av. …… in substituirea av. ……. in reprezentarea  intimatei in baza delegatiei de substituire de la fila 68 dosar, lipsa fiind petenta.
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza faptul ca cererea este legal timbrata, prin serviciul registratura s-a depus la dosar din partea petentei raspuns la intampinare si precizare,  dupa care:
In baza art. 131 alin. 1 Cod procedura civila, instanta verifica din oficiu competenta si constata ca este competenta material  si teritorial  sa judece prezenta cauza.
In baza art. 255 alin. 1 coroborate cu art. 258 Cod procedura civila, instanta incuviinteaza pentru petenta proba cu inscrisurile de la dosar in dovedirea pretentiilor formulate si pentru intimata in aparare.
Avocata intimatei arata ca nu mai are alte probe de propus in cauza si solicita cuvantul pe fond.
Nemaifiind alte cereri de propus, probe de administrat, exceptii de invocat, instanta considera cauza lamurita, in baza art. 392 Cod procedura civila deschide dezbaterile si acorda cuvantul pe fond.
Avocata intimatei solicita respingerea cererii, fara cheltuieli de judecata .
In baza art. 394 Cod procedura civila, instanta  inchide dezbaterile si ramane in pronuntare pe fond.

INSTANTA,

deliberand istoricul cauzei:

1. Prin cererea inregistrata la data de 17.03.2014 pe rolul Judecatoriei Oradea, petenta …… BV a formulat opozitei al somatia europeana de plata emisa de Judecatoria Oradea sub nr. …… si comunicata la 22.02.2014. A anexat formularul F din Regulamentul CE nr. 1896/2006, completat.
In drept se invoca art. 16 alin. 3  din Regulamentul CE nr. 1896/2006.
Cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru de 200 lei (f. 14) , conform art. 6 alin. 2 din OUG 80/2013.

2. Intimata …… SRL a formulat intampinare, depusa prin serviciul registratura al instantei la 30.04.2014 (f. 19) si completata la 06.05.2014 (f. 51), prin care solicita respingerea opozitie ca neintemeiata.
In motivarea de fapt arata ca a efectuat transporturi in favoarea petentei conform comenzilor emise de aceasta la 29.03.2013, 15.03.2013, 12.03.2013, 03.04.2013, 09.04.2013 si 15.05.2013. La fiecare transport a completat CMR – uri si a emis facturi fiscale in valoare totala de 7.800 euro, neachitate. A fost de buna credinta si creanta este certa, lichida si exigibila. Dupa emiterea somatiei europene de plata debitoarea a mai efectuat plati, asa ca a ramas un debit de 4.200 euro.
In drept invoca Regulamentul CE 1896/2006, art. 662 Cod procedura civila.
In probatiune depune inscrisuri.

3. Petenta a formulat raspuns la intampinare, depus prin serviciul registratura al instantei la 30.05.2014 (f. 58), prin care arata ca a achitat o parte din datorai de 7.800 euro la 29.01.2014, 17.02.2014, 28.02.2014, 12.03.2014, 09.04.2014 si 27.05.2014, ramanand un rest de 3.300 euro. A existat un diferend intre cele doua societati legata de o paguba cauzata prin deteriorarea si umezirea marfii in timpul transportului din 07.05.2013. Nu exista niciun document prin care petenta sa-si fi insusit penalitatile de 0,2%/zi, acestea fiind stabilite in mod unilateral de intimata. Solicita cheltuieli de judecata.
Invoca in drept art. 1538, 1541 alin. 1 lit. a Cod civil, OG 13/2011.
In probatiune depune inscrisuri si planse foto.

ANALIZA INSTANTEI

Prin sentinta civila nr. 1255/2014 pronuntata de Judecatoria Oradea in dosar nr. 1257/271/2014 a fost admisa cererea creditoarei P……SRL in contradictoriu ci debitoarea ………. BV si s-a dispus emiterea somatiei europene de plata pentru suma de 7.800 euro cu penalitati de 0,2%/zi si cheltuieli de judecata de 820 lei, sens in care a fost completat formularul tip E din Regulamentul CE 1896/2006.
Analizand dispozitiile Regulamentului CE 1896/2006, procedura europeana a somatiei de plata are ca obiect creantele  pecuniare necontestate. Debitorul este informat de intentia creditorului de valorificare a creantei sale dupa emiterea de catre instanta a somatiei de plata, el nefiind citat in timpul procedurii. Conform alineatului 24 din preambulul la regulament si art. 16 alin 3 din Regulament, paratul isi exprima pozitia sa fata de creanta doar prin intermediul opozitiei formulate in 30 de zile de la comunicarea somatiei de plata, opozitie care are ca efect oprirea procedurii europene a somatiei de plata si trecerea la procedura civila de drept comun. Fata de aceste dispozitii legale, ca urmare a opozitiei petentei formulata in termen legal, instanta va anula somatia europeana de plata emisa de Judecatoria Oradea in baza sentintei civile nr. 1255/31.01.2014 pronuntate in dosarul nr. 1257/271/2014.
Conform art. 17 alin. 2 din Regulament, trecerea la procedura de drept comun ca efect al opozitiei debitoarei  este reglementata de legislatia statului membru de origine. In dreptul national romanesc ordonanta de plata este reglementata de art. 1013 si urm. Cod procedura civila, iar o solutie de respingere a cererii pe aceasta procedura nu este urmata in nicio situatie, dupa dezinvestirea instantei, de procedura de drept comun; pentru a se declansa aceasta din urma procedura este necesar ca societatea creditoare sa formuleze o cerere noua, cu aceleasi parti si obiect, dar cu alt temei de drept.
In temeiul art. 453 alin. 1 Cod procedura civila, intimata va fi obligata sa achite petentei cheltuieli de judecata de 200 lei reprezentand taxa judiciara de timbru

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

Admite opozitia la somatia europeana de plata formulata de petenta …… cu domiciliul procesual ales la ……… in contradictoriu cu intimata ……… SRL, cu sediul  procesual ales la cabinet …
Anuleaza somatia europeana de plata emisa de Judecatoria Oradea in baza sentintei civile nr. 1255/31.01.2014 pronuntate in dosarul nr. 1257/271/2014.
Obliga intimata sa achite petentei cheltuieli de judecata de 200 lei.
Definitiva. Pronuntata in sedinta publica.

Sursa: Portal.just

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close