A fost deschisa procedura de selectie pentru un nou judecator roman la CJUE

feature photo

In temeiul articolului 3 din Procedura pentru desemnarea candidatului Romaniei pentru functia de judecator la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, aprobata de Guvernul Romaniei la data de 14 ianuarie 2015, Ministerul Justitiei publica prezentul

ANUNT

La data de 6 octombrie 2015 va expira mandatul judecatorului roman la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE).

Procedura de numire a judecatorilor la CJUE este prevazuta de art. 253, 254 si 255 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene (TFUE) si de dispozitiile corespunzatoare din Statutul CJUE.

Potrivit art. 253 TFUE, judecatorii si avocatii generali ai CJUE sunt numiti de comun acord de guvernele statelor membre, pentru o perioada de 6 ani, dupa consultarea comitetului prevazut de art. 255 TFUE.

La data de 14 ianuarie 2015 Guvernul Romaniei si-a insusit Memorandumul initiat de Ministerul Justitiei si Ministerul Afacerilor externe cu tema Aprobarea procedurii pentru desemnarea candidatului Romaniei pentru functia de judecator la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (denumita, in continuare, Procedura).

In temeiul art. 2 din Procedura, ministrul justitiei a convocat Comisia de selectie care, in reuniunea sa din 26 ianuarie 2015, a convenit continutul prezentului anunt.

Poate fi desemnata candidat al Romaniei pentru functia de judecator la Curtea de Justitie a Uniunii Europene persoana care prezinta toate garantiile de independenta si care intruneste conditiile cerute pentru exercitarea in Romania a celor mai inalte functii jurisdictionale sau care este jurist ale carui competente sunt recunoscute si care se bucura de o buna reputatie profesionala, morala si civica.

De asemenea, potrivit art. 4 din Titlul I a Protocolului nr. 3 la TFUE privind Statutul CJUE, judecatorii CJUE nu pot exercita nicio functie politica sau administrativa. Acestia nu pot exercita nicio activitate profesionista, remunerata sau nu, in afara cazului in care Consiliul, hotarand cu majoritate simpla, acorda o derogare cu titlu exceptional.

Persoanele interesate isi pot depune candidatura pana la data de 23 februarie 2015, ora 17:00, la secretariatul cabinetului ministrului justitiei (etaj 1, camera 6), in format hartie si electronic (CD) sau la adresa de email cjue@just.ro, cu confirmare de primire.

Dosarul de candidatura atesta indeplinirea conditiilor prevazute la art. 4 din Procedura si trebuie sa contina:

1. un curriculum vitae redactat potrivit modelului anexat prezentului anunt completat in limbile romana si franceza;

CV Ro

CV Fr

2. copii certificate ale diplomelor privind absolvirea cursurilor de licenta sau echivalente cu profil juridic la o universitate din Romania sau diploma pentru studii superioare in profilul juridic la o universitate din strainatate;

3. copii certificate ale altor diplome atestand cursurile absolvite sau titlurile stiintifice;

4. documente care sa ateste, daca este cazul, indeplinirea conditiilor pentru ocuparea unor inalte functii judiciare (decizii de definitivare intr-o functie juridica /conditii de vechime echivalente);

5. copii certificate ale documentelor ce atesta cunostintele de limba straina, in cazul in care candidatii poseda asemenea documente;

6. o declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte lipsa antecedentelor penale, a altor cauze care il impiedica sa exercite in mod efectiv functia de judecator la Curte, precum si a faptului ca indeplineste conditiile prevazute de art. 6 si art. 7 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor (nu a fost agent sau colaborator al organelor de securitate ca politie politica si nu este lucrator operativ, inclusiv acoperit, informator sau colaborator al serviciilor de informatii);

7. orice alte documente care atesta indeplinirea conditiilor de eligibilitate.

Urmare depunerii dosarelor, candidatii vor sustine un interviu in fata Comisiei de selectie, prezidata de ministrul justitiei.

Interviul va fi organizat in perioada 2-4 martie 2015, la sediul Ministerului Justitiei. Lista candidatilor care vor sustine interviul va fi publicata pe site-ul Ministerului Justitiei si al Ministerului Afacerilor Externe.

Lista va fi confirmata telefonic/ prin email, in mod individual, candidatilor care indeplinesc conditiile minimale de selectie, evaluate pe baza dosarelor depuse.

Interviul va avea loc in limba romana, insa vor fi adresate si intrebari in limba franceza. Cunoasterea oricaror alte limbi oficiale ale UE poate constitui un avantaj.

Evaluarea candidatilor se realizeaza, potrivit art. 5 alin. (3) din Procedura, in functie de urmatoarele criterii :

a) calificarea juridica a candidatului si cunoasterea dreptului si institutiilor UE;
b) experienta profesionala,
c) capacitatea de a exercita functii judiciare,
d) competentele lingvistice,
e) capacitatea de a lucra intr-un mediu multicultural, care reflecta diferite sisteme juridice,
f) lipsa oricarei indoieli cu privire la independenta si impartialitatea candidatului.

La finalizarea audierilor, Comisia selecteaza candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj, precum si doua propuneri de rezerva. Rezultatele procedurii de selectie aprobate de Comisie sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei si al Ministerului Afacerilor Externe.

Propunerile Comisiei de selectie sunt comunicate Guvernului spre aprobare, in conformitate cu prevederile art. 6-7 din Procedura. Guvernul va transmite Consiliului UE numele candidatului Romaniei pentru functia de judecator al Curtii de Justitie a Uniunii Europene. Judecatorul roman la CJUE va fi numit de comun acord de catre guvernele statelor membre, dupa consultarea comitetului prevazut la articolul 255 TFUE.

Eventuale neclaritati referitoare la informatiile incluse in prezentul anunt pot fi transmise secretariatului Comisiei de selectie, asigurat de Ministerul Justitiei, la adresa de email cjue@just.ro sau la fax 037 204 1002.

ANEXA

PROCEDURA
pentru desemnarea candidatului Romaniei pentru functia de judecator la Curtea de Justitie a Uniunii Europene

Art.1
(1) Desemnarea candidatului Romaniei pentru functia de judecator al Curtii se face de catre Guvern, la propunerea Comisiei de selectie.
(2) Comisia de selectie este formata din:
a) ministrul justitiei;
b) ministrul afacerilor externe;
c) agentul guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene;
d) directorul Directiei afaceri europene si drepturile omului din cadrul Ministerului Justitiei;
e) directorul general al Departamentului afaceri juridice din cadrul Ministerului Afacerilor Externe;
f) un membru al Consiliului Superior al Magistraturii, desemnat la invitatia ministrului justitiei;
g) un judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, desemnat la invitatia ministrului justitiei;
h) doua cadre didactice universitare de la facultatile de drept din cadrul universitatilor de cercetare avansata si educatie, astfel cum acestea sunt clasificate potrivit art. 193 alin. (4) lit.c) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 2
(1) Comisia prevazuta la art. 1 este convocata de ministrul justitiei, care prezideaza lucrarile acesteia.
(2) Pentru procedurile de audiere, deliberare, selectie a candidatilor, Comisia este valabil intrunita prin prezenta tuturor membrilor. Pentru toate celelalte chestiuni, Comisia este valabil intrunita in prezenta a cel putin 5 membri.
(3) Comisia decide cu votul majoritatii membrilor prezenti.
(4) Membrii Comisiei isi exercita mandatul in mod individual si independent si isi exprima propria opinie.
(5) Secretariatul Comisiei este asigurat de Ministerul Justitiei.

Art. 3
(1) Comisia adopta anuntul privitor la selectia candidatilor in numele Romaniei pentru functia de judecator al Curtii de Justitie a Uniunii Europene.
(2) Secretariatul Comisiei de selectie transmite anuntul pentru publicare pe site-urile Ministerului Justitiei, Ministerului Afacerilor Externe, Consiliului Superior al Magistraturii si Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(3) In anunt sunt indicate cerintele prevazute pentru ocuparea functiei de judecator al Curtii de Justitie a Uniunii Europene potrivit Tratatului privind Functionarea Uniunii Europene, documentatia ce trebuie prezentata in dosarul de candidatura, perioada si locul desfasurarii selectiei candidatilor si termenul pana la care pot fi depuse candidaturile.

Art. 4
Candidatii vor fi desemnati dintre personalitatile care prezinta toate garantiile de independenta si care intrunesc conditiile cerute pentru exercitarea in Romania a celor mai inalte functii jurisdictionale sau care sunt jurisconsulti ale caror competente sunt recunoscute si care se bucura de o buna reputatie profesionala, morala si civica.

Art. 5
(1) In termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea candidaturilor, comisia verifica indeplinirea conditiilor mentionate in anuntul prevazut la articolul 3 (1) si publica pe siteul Ministerului Justitiei si al Ministerului Afacerilor Externe rezultatele verificarii si informatiile privind data, ora si locul organizarii sesiunii de audiere a candidatilor.
(2) In termen de 5 zile de la finalizarea verificarii prealabile, comisia organizeaza audierea candidatilor selectati.
(3) Criteriile in functie de care se va realiza evaluarea candidatilor sunt:
a) calificarea juridica a candidatului si cunoasterea dreptului si institutiilor UE;
b) experienta profesionala,
c) capacitatea de a exercita functii judiciare,
d) competentele lingvistice,
e) capacitatea de a lucra intr-un mediu multicultural, care reflecta diferite sisteme juridice,
f) lipsa oricarei indoieli cu privire la independenta si impartialitatea candidatului.
(4) In temeiul art. 2 alin. (3), fiecare membru al Comisiei acorda candidatilor punctaje de la 1 (minim) la 5 (maxim) pentru fiecare din cele 6 criterii mentionate la alin. (2).

Art. 6
(1) La finalizarea audierilor, Comisia selecteaza candidatul care a obtinut cel mai mare punctaj, precum si doua propuneri de rezerva, in ordinea punctajului obtinut de acestia, incheinduse un proces verbal motivat.
(2) Propunerile Comisiei de selectie sunt Comunicate Guvernului, spre aprobare.
(3) Rezultatele procedurii de selectie sunt publicate pe site-ul Ministerului Justitiei si al Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 7
(1) In cazul in care Guvernul nu este de acord cu propunerea inaintata de comisie, va alege motivat din lista de rezerva.
(2) In cazul in care Guvernul nu este de acord cu niciuna dintre propunerile prezentate, inclusiv cele din lista de rezerva, se reia procedura de selectie, prevederile art. 1 – 6 aplicandu-se corespunzator.

Art. 8
In termen de 3 zile de la aprobarea de catre Guvern a candidatului in numele Romaniei pentru functia de judecator al Curtii de Justitie a Uniunii Europene, Guvernul inainteaza propunerea sa Consiliului UE.

Art. 9
In conformitate cu articolul 19 (1) din Legea nr. 373/2013 privind cooperarea intre Parlament si Guvern in domeniul afacerilor europene, Guvernul informeaza Parlamentul cu privire la propunerile adoptate.

Art.10
In cazul in care avizul Comitetului prevazut de articolul 255 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene cu privire la candidatul propus de Romania este negativ, Guvernul poate proceda la transmiterea catre Secretariatul General al Consiliului, prin intermediul Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa UE, a persoanelor de pe lista candidatilor cu titlu de rezerva, in ordinea acestora, ca propunere a Romaniei pentru functia de judecator al Curtii de Justitie a Uniunii Europene. In cazul in care, pentru toate propunerile formulate, avizul Comitetului prevazut de articolul 255 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene este negativ, se reia procedura de selectie, prevederile art. 1- 9 ramanand aplicabile corespunzator.

Sursa: Ministerul Justitiei

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close