Curierul Judiciar nr. 12/2014

Ca în fiecare an, din 2002 până astăzi, punem la dispoziţia practicienilor cea mai performantă revistă de actualitate juridică, realizată după modelul revistelor de specialitate din străinătate.

Numărul din luna decembrie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanţă juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de dna. Catrinel Brumar şi de dna. Oana-Florentina Ezer având ca subiect principal semnarea de către România a Protocolului nr. 16 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Denumit „Protocolul dialogului” de către Preşedintelui Curţii Europene a Drepturilor Omului, judecătorul Dean Spielmann, acesta este un protocol de reformă care prevede posibilitatea pentru cele mai înalte jurisdicţii ale părţilor contractante de a solicita un aviz consultativ Curţii Europene a Drepturilor Omului atunci când apreciază că o anumită cauză aflată pe rolul lor ridică o problemă gravă privind interpretarea sau aplicarea Convenţiei sau a protocoalelor sale.

În cadrul rubricii Curier legislativ sunt prezentate cele mai importante acte normative din luna decembrie 2014, inclusiv decizii ale Curţii Constituţionale, decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi decizii CEDO publicate în Monitorul Oficial al României.

Dreptul afacerilor

Articolul Penalul ţine în loc insolvenţa, semnat de prof.dr. Gheorghe Piperea, propune o analiză interdisciplinară într-o zonă clar-obscură a interferenţei penalului cu insolvenţa. Este adus în prim plan debitorul supus procedurii insolvenţei care poate fi în situaţii legale care să îl facă suspect, inculpat, condamnat sau parte responsabilă civilmente în procese penale ori destinatar al unor măsuri preventive sau al unor măsuri de siguranţă care se iau în procesul penal. Aşa cum susţine autorul, „Din exces de zel sau din necunoaşterea procedurii insolvenţei în esenţă şi în principiile sale, declanşarea procesului penal, măsurile de prevenţie şi măsurile de siguranţă ce se dispun în procesul penal pot determina suspendarea sau chiar întreruperea procedurilor de insolvenţă. Aceste situaţii sunt de natură a scurtcircuita şi tulbura în mod grav o procedură de insolvenţă aflată în curs”. Sunt analizate în cadrul studiului: răspunderea penală a persoanei juridice care este debitor într-o procedură de insolvenţă, confiscarea specială și confiscarea extinsă, acţiunea civilă în procesul penal și acţiunea civilă concurentă/paralelă cu procesul penal, precum şi infracţiunile care sunt și temeiuri ale acţiunii în răspundere pentru contribuţia la apariţia stării de insolvenţă.

Drept privat

Comentariul Deciziei civile nr. 319 din 2 februarie 2012 a Curţii de Apel Timişoara, Secţia civilă, privind inadmisibilitatea judecării unei acţiuni în revendicare în cadrul unei contestaţii întemeiată pe dispoziţiile Legii nr. 10/2001, precum şi lipsa recalificării cererii de chemare în judecată, semnat de avocat dr. Dan Cimpoeru. Nota autorului are în vedere o abordare critică a deciziei atât sub aspectul temeiniciei, cât şi al legalităţii. În opinia autorului, greşeala de judecată cea mai gravă constă în faptul că, în realitate, instanţa de recurs a judecat acţiunea ca şi cum ar fi fost o acţiune în revendicare, în condiţiile în care eram în prezenţa unei contestaţii formulate în temeiul Legii nr. 10/2001.

Articolul Perfecţionarea regimului juridic privind invenţiile de serviciu, semnat de prof. dr. Ioan Macovei şi de Lector dr. Nicoleta Dominte propune o analiză a noii reglementări a invenţiilor de serviciu. Regimul lor juridic stabilit în temeiul Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie a fost modernizat prin dispoziţiile Legii nr. 83/2014 privind invenţiile de serviciu. Studiul comparativ al celor două reglementări, pune în evidenţă un număr de aspecte esenţiale, conturând noul cadru juridic în care se vor elabora, înregistra şi utiliza invenţiile de serviciu. Autorii concluzionează că „prin intrarea în vigoare a Legii nr. 83/2014 se realizează modernizarea cadrului juridic al invenţiilor de serviciu, în contextul reglementărilor europene. Necesitatea adoptării Legii invenţiilor de serviciu derivă din interesul major de a reglementa detaliat şi distinct, problematica specifică a creaţiilor tehnice elaborate în baza unui contract de muncă. Prin comparaţie cu reglementarea anterioară, Legea din 2014 reprezintă o continuare a unei opere juridice, care se va desăvârşi prin efortul şi pasiunea celor interesaţi de studierea şi aplicarea invenţiilor de serviciu”.

Drept public

Articolul Conceptul de teritoriu și caracterele teritoriului statal. O perspectivă constituţională, semnat de prof. dr. Cristian Ionescu. Studiul are în vedere perspectiva specifică dreptului constituţional asupra teritoriului ca element constitutiv al statului. În această perspectivă se au în vedere aspecte cum ar fi: rolul teritoriului în sedentarizarea unor populaţii nomade, care atrase de condiţiile fizice ale unui teritoriu, se hotărăsc să-l locuiască statornic şi să se organizeze apoi politic pe acesta.

Articolul Ambiguităţi legislative privitoare la validarea mandatului consilierilor locali și judeţeni, semnat de Lector dr. Mihai-Cristian Apostolache. Un aspect care se desprinde din articol este acela că „Validarea mandatelor consilierilor locali şi judeţeni reprezintă un proces foarte important, a cărui punere corectă în practică depinde de existenţa unor dispoziţii legale clare care ar trebui să fie integrate într-un singur act normativ, iar acesta nu poate fi altul decât Legea administraţiei publice locale. Avalanşa de acte normative necorelate între ele care reglementează în prezent această situaţie juridică, scăpările legiuitorului legate de procedura de validare a mandatului supleantului care are loc în timpul exerciţiului mandatului consiliului local sau consiliului judeţean, paralelismele legislative privitoare la natura juridică a hotărârii de validare sau de invalidare a mandatelor de consilieri locali sau judeţeni sunt aspecte care afectează practica administrativă, conducând la blocaje instituţionale, la încălcarea unor drepturi sau chiar la schimbarea voinţei electoratului atunci când se tergiversează validarea mandatului de consilier local sau judeţean”.

Rubrica de Sinteze de jurisprudenţă îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE – octombrie 2014.

În cadrul rubricii IADUER, Prof. dr. Daniel-Mihail Şandru, Constantin-Mihai Banu şi Judecătorul Dragoş Călin semnează articolul care îşi propune să răspundă la întrebarea Există sancţiuni pentru încălcarea obligaţiei instanţei naţionale de efectuare a unei trimiteri preliminare la Curtea de Justiţie? Subiectul prezintă un interes ridicat ţinând cont de faptul că judecătorul care formulează trimiterea preliminară are întreaga responsabilitate pentru declanşarea acestei proceduri de dialog jurisdicţional european. În acelaşi timp, respingerea trimiterii preliminare este, de asemenea, un act responsabil şi nu conjunctural sau de oportunitate; instanţele au obligaţia constituţională, prevăzută la art. 148 alin. (4) din Constituţia României, de respectare a dreptului Uniunii Europene.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Aşa cum v-am obişnuit, ultimul număr din fiecare an al revistei conţine Tabla de materii pe anul 2014, în care puteţi consulta toate materialele publicate în numerele din 2014, cu indicarea rubricii, titlului, autorului şi a numărului de revistă în care se regăsesc acestea.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close