Curierul Judiciar nr. 1/2015 + supliment GRATUIT

În anul 2015 am intrat în al treisprezecelea an de când a fost reluată publicarea revistei Curierul Judiciar. Așa cum v-am obișnuit în fiecare an, vă punem la dispoziţie cea mai performantă revistă de actualitate juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu științific și redacțional de excepție, susținută de autori prestigioși care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în două baze de date internaționale și disponibilă și în format online în Biblioteca juridico-economică online Legalis.ro.

Numărul din luna ianuarie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanţă juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de judecător Răzvan Anghel, preşedintele Secţiei I civile a Curții de Apel Constanţa, care propune spre discuție un subiect foarte important și de maximă actulitate, și anume unificarea pracicii judiciare. Sunt avute în vedere recursul în interesul legii, procedura sesizării Înaltei Curţi de Casaţie și Justiție în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, ambele reglementate ca proceduri de unificare a practicii judiciare, precum și mecanismele administrative complementare de unificare a practicii judiciare. Autorul prezintă în care articolului mecanismele și perspectivele unificării practicii judiciare, dar și propuneri de lege ferenda. Articolul reprezintă o avanpremieră a unei secţiuni cu prezenţă constantă în paginile revistei care va cuprinde „soluţii din practica judiciară care ilustrează apariţia unei jurisprudenţe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicaţii imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp”.

În cadrul rubricii Curier legislativ sunt prezentate cele mai importante acte normative din luna ianuarie 2015, inclusiv decizii ale Curţii Constituţionale și decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Rubricile de Actualitate europeană şi Actualitate internaţională corespunzătoare perioadei noiembrie-decembrie 2014 aduc în prim plan principalele activităţi de la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, dar şi evenimentele de interes internaţional. Cele două rubrici sunt semnate de Daniela Ivan, respectiv conf.univ.dr. Bogdan Aurescu.

Dreptul afacerilor

Articolul Efecte benefice și efecte inechitabile ale modificărilor Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, semnat de lector dr. Cristian Duțescu, propune o analiză a modificărilor aduse legislaţiei pieţei de capital prin aprobarea de către Guvern a O.U.G. nr. 90/2014 şi adoptarea de către Parlament a Legii nr. 10/2015 pentru aprobarea O.U.G. nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare şi societăţile de administrare a investiţiilor, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. După o analiză atentă a efectelor acestor modificări, autorul își exprimă speranţa că „efectele pozitive ale actelor normative de modificare a legii pieţei de capital vor precumpăni în practică în faţa celor negative şi că exercitarea unor drepturi al căror regim a fost schimbat prin noile acte normative nu se va realiza în mod abuziv, ci în spiritul principiilor şi obiectivelor fundamentale ale pieţei de capital”.

Drept privat

Articolul Strămutarea în procesul civil, semnat de prof. dr. Claudia Roșu propune o analiză a instituției strămutării. Autoarea concluzionează că „instituţia strămutării este corespunzător reglementată în Codul de procedură civilă şi contribuie la asigurarea imparţialităţii instanţelor de judecată, dacă subzistă temeiurile de bănuială legitimă sau de siguranţă publică. Modul de soluţionare a cererii de strămutare asigură soluţionarea cu celeritate şi stabilirea într-un termen scurt a instanţei competente să soluţioneze pricina care a determinat cererea de strămutare”.

Drept public

Articolul Unele exigenţe referitoare la art. 21 în perspectiva revizuirii Constituţiei, semnat de prof. dr. Ioan Muraru și de lector dr. Andrei Muraru abordează o singură întrebare: dacă propunerea din proiectul legii de revizuire a Constituţiei de înlocuire a sintagmei termen rezonabil cu termen optim şi previzibil este justificată? Demersul ştiinţific priveşte prioritar Convenţia europeană, din două simple raţiuni: un text al Convenţiei, preluat în art. 21 al Constituţiei şi care, în perspectivă, se propune a fi amendat.

Articolul „Administrarea” prin legi – practică neconstituţională a Parlamentului. Observaţii cu privire la Decizia Curţii Constituţionale nr. 574 din 16 octombrie 2014, semnat de lector dr. Alexandru-Sorin Ciobanu. Astfel cum conchide autorul, „în esenţă, această decizie a Curţii Constituţionale are meritul de a clarifica unele probleme de drept care nu au fost abordate unitar în literatura de specialitate (avem în vedere, cu precădere, natura juridică a consiliilor locale şi lipsa personalităţii lor juridice)”.

Drept penal

Articolul Cazurile și condiţiile de emitere a mandatului de supraveghere tehnică, semnat de lector dr. Sandra Grădinaru, aduce în prim plan o temă controversată ținând cont că dispoziţiile referitoare la supravegherea tehnică au fost modificate şi completate în repetate rânduri, în condiţiile controverselor din practica şi literatura de specialitate, modul de redactare generând interpretări diferite. Studiul cuprinde o analiză atât a legislației anterioare, cât și a celei în vigoare, cu accent deosebit pe dreptul la confidențialitate și emiterea mandatului de supraveghere tehnică. Totodată, sunt avute în vedere normele europene prin raportare la Directivele UE, cât și la Convenția europeană a drepturilor omului.

Rubrica de Sinteze de jurisprudenţă îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IPI – noiembrie 2014.

În cadrul rubricii Instrumente, dr. Răzvan-Horațiu Radu, Agent al Guvernului pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, semnează articolul Mandatul de aducere din perspectiva jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului. Subiectul prezintă un interes ridicat ținând cont de faptul că executarea mandatului de aducere a generat practici diferite existând „numeroase situaţii când, dată fiind complexitatea unor dosare şi faptul că măsurile preventive privative de libertate aflate la îndemâna procurorului nu-i lăsau acestuia la dispoziţie o marjă mare de timp, mandatul de aducere se transforma în fapt într-o „privare de libertate administrativă” sau „reţinere administrativă”. Practic, timpul necesar executării mandatului de aducere şi perioada cât persoana se afla la dispoziţia autorităţilor se adăuga la perioada de reţinere. Aceste practici au generat şi o serie de plângeri la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, und reclamanţii au invocat încălcarea dreptului la libertate şi siguranţă prevăzut de art. 5 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a liberaţilor fundamentale”.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

SUPLIMENT GRATUIT: Argumente pentru conversia creditelor din franci elvețieni în lei.

SUPLIMENT GRATUIT

Redacția revistei Curierul Judiciar și SCA Piperea & Asociații
vă pun la dispoziție 36 pagini de
Argumente pentru conversia creditelor din franci elvețieni în lei
.

 

 

CUPRINS Supliment

1. Conjunctura încheierii contractelor de credit analizate în perioada relevantă (2006-2008)

2. Promovarea politicilor sănătoase în domeniul creditării şi prevenirii abuzurilor instituţiilor de creditare faţă de particulari. Riscul valutar în contractele de credit în CHF

3. Obligaţiile legale ale băncilor în faza pre-contractuală

4. Creditul în CHF este un produs bancar defectuos (toxic). Banca a apelat la practici comerciale înşelătoare

5. Caracterul abuziv al clauzelor privind obligaţia de rambursare a creditului în CHF

6. Efectul încălcării de către bancă a obligaţiilor legale arătate este constatarea nulităţii absolute a clauzelor contractuale prin care se instituie în sarcina consumatorilor obligaţia restituirii în CHF a creditului şi de a suporta riscul valutar raportat la această monedă

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close