Legea pentru acceptarea jurisdicţiei obligatorii a CIJ trimisă la reexaminare

Preşedintele României a semnat în data de 23 februarie cererea de reexaminare asupra Legii pentru acceptarea jurisdicţiei obligatorii a Curţii Internaţionale de Justiţie.

Motivele cererii sunt următoarele:

Legea are ca obiect de reglementare recunoaşterea de către România, printr-o declaraţie, a jurisdicţiei Curţii Internaţionale de Justiţie ca obligatorie şi fără acord special, în relaţia cu orice alt stat care acceptă aceeaşi obligaţie, adică sub condiţie de reciprocitate, în legătură cu orice diferend referitor la fapte sau situaţii apărute după data formulării declaraţiei, fiind exceptate de la aceste dispoziţii unele diferende expres stabilite.

Art. 4 din legea supusă reexaminării prevede că Guvernul României poate decide, prin hotărâre, asupra modificării sau retragerii declaraţiei, cu informarea Parlamentului. Această dispoziţie poate conduce la interpretarea potrivit căreia Guvernul, printr-un act cu forţă juridică inferioară legii, respectiv printr-o hotărâre, poate să modifice sau să lipsească de obiect această lege.

Astfel nu este respectat principiul ierarhiei actelor normative, prevăzut la art. 1 alin. (5) din Constituție, republicată, precum şi normele de tehnică legislativă − reglementate prin Legea 24/2000 − potrivit cărora modificarea unui act normativ poate fi dispusă prin acte normative ulterioare de acelaşi nivel sau de nivel superior. Totodată, prin acest text de lege, Guvernului i se oferă prerogativa de a modifica un act legislativ emis de puterea legiuitoare, cu condiţia informării Parlamentului.

Președintele învederează faptul că, potrivit dispoziţiilor din Constituţia României, hotărârile Guvernului se emit pentru organizarea executării legii. Aşadar, Guvernul poate să aplice această declaraţie prevăzută prin prezenta lege sau să interpreteze aplicarea declaraţiei la cazuri sau diferende concrete, dacă este cazul. Astfel, în ipoteza în care Guvernul, prin intermediul unei hotărâri, va dori să modifice sau chiar să retragă această declaraţie, acest lucru îl va putea face numai cu informarea Parlamentului. În acest caz, Parlamentul, ca unică autoritate legiuitoare, este autoritatea competentă să decidă anularea acestei prerogative/posibilităţi dată prin lege Guvernului, prin intermediul unei modificări legislative.

Sursa: presidency.ro

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close