2 aprilie: Conferinţa “Regulamentul nr. 1215/2012. Reforme esenţiale sau doar ajustări punctuale?”, Bucureşti

Institutul de Cercetari Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române – CSDE – Centrul de Studii de Drept European şi ARDAE – Asociaţia română de drept şi afaceri europene

Organizează Conferinţa

Regulamentul nr.  1215/2012 – Reforme esenţiale sau doar ajustări punctuale?

Joi, 2 aprilie 2015, ora 14.30, Sala de Consiliu a Academiei Române

Regulamentul nr. 1215/2012 (Bruxelles I bis/Brussels I Regulation Recast) abrogă şi înlocuieşte, începând cu 10 ianuarie 2015, Regulamentul nr. 44/2001 (Bruxelles I) care a fixat cadrul european general privind repartizarea competenţei jurisdicţionale în materie civilă între instanţele aparţinând unor state membre diferite, precum şi regulile privind recunoaşterea şi executarea hotărârilor străine. Obiectivul reformei a fost suprimarea completă a exequatur-ului pentru hotărâri judecătoreşti pronunţate de instanţe dintr-un alt stat membru. De asemenea, s-a dorit extinderea aplicabilităţii normelor europene de competenţă, cu prioritate faţă de dreptul intern pertinent, şi pentru situaţia în care punctul de legătură al acestora se realizează pe teritoriul unui stat terţ Uniunii Europene, adică remodelarea Regulamentului astfel încât să devină un instrument aplicabil de judecătorii statelor membre şi pentru relaţia cu statele terţe. Mijloacele utilizate pentru atingerea acestor deziderate sporesc complexitatea juridică a acestui sistem de norme, mai ales că modul în care interacţionează regulile de competenţă, cele procedurale şi cele privind recunoaşterea şi executarea deciziilor, nu este întotdeauna evident. Dificultatea este accentuată de necesitatea identificării relaţiei corecte între aceste reguli şi dreptul intern pertinent al statelor membre, în scopul aplicării subsidiare a regulilor naţionale.

Cheile necesare înţelegerii acestui nou regulament urmează a fi oferite în cadrul acestei conferinţe, susţinute de o echipă interprofesională de teoreticieni, inclusiv colaboratori ai Universităţilor din Bucureşti sau Paris 1 Panthéon-Sorbonne şi practicieni, judecători, avocaţi şi notari publici, care şi-a asumat, de asemenea, drept obiectiv abordarea unor probleme specifice situaţiei dreptului românesc. De aceea, colocviul se adresează judecătorilor, avocaţilor, executorilor judecătoreşti, notarilor publici, a căror activitate poate dobândi şi valenţe transfrontaliere, cercetătorilor care activează în domeniul dreptului internaţional privat şi studenţilor interesaţi de aprofundarea cunoştinţelor referitoare la procesul civil şi arbitrajul internaţional.

Participanţi:

Conf. univ. dr. Claudiu Paul BUGLEA, Interacţiunea dintre noul regulament şi dreptul intern pertinent

Drd. Cătălina AVASILENCEI, Litispendenţa şi conexitatea în ipoteza implicării instanţelor unui stat membru şi ale unui stat terţ

Lect. drd. Ioana OLARU, Circulaţia europene a actelor autentice

Lect. univ. dr. Şerban-Alexandru STĂNESCU, Regulile europene de competenţă şi a circumstanţelor aplicării noului regulament

Ana Magdalena ŞOPTICĂ-VID/Alexandru-Gabriel ŞOPTICĂ-VID – tema intervenţiei urmează a fi confirmată

Asist. univ. dr. Gheorghe Liviu ZIDARU – Procedura de executare a hotărârilor străine

Moderator:

Conf. univ. dr. Claudiu Paul BUGLEA

Consiliu ştiinţific organizatoric

conf. univ. dr. Claudiu Paul BUGLEA
lect. univ. dr. Şerban-Alexandru STĂNESCU
prof. univ. dr. Daniel-Mihai ŞANDRU
drd. Flavius Alexandru BOAR

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close