Noi dispoziții europene privind regimul comun aplicabil importurilor și exporturilor

import-exportIn Jurnalul Oficial nr. L 83 din 27 martie 2015 a fost publicate două regulamente (texte codificate) privind regimul comun aplicabil importurilor și exporturilor.

Regulamentul (UE) 2015/478 privind regimul comun aplicabil importurilor

Regulamentul se aplică importurilor de produse originare din țări terțe, cu excepția:
(a) produselor textile reglementate de anumite norme de import specifice în temeiul Regulamentului (CE) nr. 517/94;
(b) produselor originare din anumite țări terțe enumerate în Regulamentul (CE) nr. 625/2009 al Consiliului.

Importul în Uniune al produselor menționate mai sus este liber și nu este, prin urmare, supus niciunei restricții cantitative, fără a aduce atingere măsurilor de salvgardare care pot fi luate în temeiul capitolului V.

Abrogări: Regulamentul (CE) nr. 260/2009 se abrogă. Trimiterile la regulamentul abrogat se interpretează ca trimiteri la noul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Intrare în vigoare: Noul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării.

Regulamentul (UE) 2015/479 privind regimul comun aplicabil exporturilor

Regulamentul nu împiedică aplicarea reglementărilor privind organizarea comună a piețelor agricole, nici a reglementărilor specifice adoptate în temeiul art. 352 din tratat, aplicabile mărfurilor care rezultă din transformarea produselor agricole. Acesta se aplică în mod complementar.

Cu toate acestea, dispozițiile art. 5 din noul regulament nu se aplică produselor care fac obiectul acestor reglementări și pentru care dreptul Uniunii privind regimul schimburilor comerciale cu țările terțe prevede posibilitatea aplicării de restricții cantitative la export.

Dispozițiile art. 4 nu se aplică produselor care fac obiectul acestor reglementări și pentru care regimul menționat prevede prezentarea unei licențe sau a altui document de export.

Abrogări: Regulamentul (CE) nr. 1061/2009 se abrogă. Trimiterile la regulamentul abrogat se înțeleg ca trimiteri la noul regulament și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa III.

Intrare în vigoare: Noul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării.

 

— ♦ —

.

Alături de Codul vamal cu toate modificările LaZi, lucrarea de faţă include şi textele actualizate ale Statutului personalului vamal, precum şi ale Regulamentului de aplicare a Codului vamal, care conţin, inserate direct sub articole, dispoziţiile aferente din regulamentele europene. În plus faţă de ediţia anterioară, puteţi regăsi în culegere şi Regulamentul (UE) nr. 952/2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii Europene.

Puncte forte
corelaţii legislative și note relevante
scurt istoric al fiecărui act normativ
index alfabetic detaliat
note privind modificări terminologice
tabel de corespondenţe.

.

 

.

carte recomandata

.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close