Curierul Judiciar nr. 2/2015

Așa cum v-am obișnuit în fiecare an, vă punem la dispoziţie cea mai performantă revistă de actualitate juridică, realizată la standarde înalte după modelul revistelor de specialitate din străinătate, coordonată de un colegiu științific și redacțional de excepție, susținută de autori prestigioși care provin atât din mediul academic, dar mai ales al practicii juridice, indexată în două baze de date internaționale și disponibilă și în format online în Biblioteca juridico-economică online Legalis.ro.

Numărul din luna februarie al Revistei Curierul Judiciar vă propune subiecte de maximă importanţă juridică.

Editorialul din acest număr este semnat de avocat dr. Valentin Mircea, care propune spre discuție noua legislație a concurenței neloiale. Analiza este realizată prin raportare la activitatea pe care a desfăşurat-o autorul în cadrul Consiliului Concurenţei, mai ales că „în 2014 legislația în domeniu a suferit, în sfârșit, o modernizare pe care o putem numi radicală, pe câteva coordonate – atât reducerea sferei faptelor de concurență neloială la cele mai grave excese ale operatorilor economici, cât și modificarea modalității de punere în aplicare și de sancționare – atât de către Consiliul Concurenței, dar cu un accent pus pe aplicarea normelor respective direct, în cadrul litigiilor dintre operatorii economici”.

În cadrul rubricii Curier legislativ sunt prezentate cele mai importante acte normative din luna februarie 2015, inclusiv decizii ale Curţii Constituţionale și decizii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Rubrica de Actualitate europeană corespunzătoare primei luni a anului 2015 aduce în prim plan principalele activităţi de la nivelul instituţiilor Uniunii Europene, fiind semnată de Daniela Ivan.

Practică judiciară neunitară

Aşa cum anunţam în primul număr al acestui an, împreună cu judecătorul Răzvan Anghel, am iniţiat o nouă rubrică în cadrul revistei dedicată practicii judiciare neunitare care cuprinde soluţii ce ilustrează apariţia unei jurisprudenţe neunitare cu privire la o problemă de drept de actualitate fie prin aceea că priveşte interpretarea unor norme juridice foarte importante, cu aplicabilitate de durată, ceea ce face ca practica neunitară să se manifeste într-o perioadă mai mare de timp, fie pentru că priveşte o normă cu implicaţii imediate asupra unui număr mare de raporturi juridice, chiar dacă într-o perioadă limitată de timp. În acest număr este analizată concedierea colectivă şi modul de îndeplinire a procedurii de informare şi consultare prealabilă în cazul existenţei la nivelul unităţii a unor organizaţii sindicale nereprezentative.

Dreptul afacerilor

Articolul Noua reglementare în dreptul contractual al consumului: O.U.G. nr. 34/2014, semnat de asist.dr. Mihaela Georgiana Iliescu, propune o analiză a O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniştii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Ordonanţa prezintă aspecte specifice având în vedere că transpunerea directivei în legislaţia internă (Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/13/CEE şi a Directivei 1999/44/CE de abrogare a Directivei 85/577/CEE şi a Directivei 97/7/CE) trebuia realizată până la finele anului 2013, ordonanţa fiind adoptată „forţat”, cu şase luni mai târziu, sub iminenţa declanşării procedurii de infringement împotriva României de către Comisia Europeană pentru neimplementarea în dreptul intern a prevederilor respectivei directive.

Drept privat

Comentariul Deciziei nr. 456 din 7 iunie 2013 a Tribunalului Teleorman privind Forma promisiunii bilaterale de vânzare necesară pentru pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de contract de vânzare, semnat de avocat dr. Vlad Peligrad şi avocat Cristian-Valeriu Radu. Decizia supusă analizei avansează o interpretare a textelor Codului civil cel puţin îndrăzneaţă, cu rolul de a tăia „nodul Gordian” cuprins în art. 1279 și art. 1669 C.civ.

Articolul Unele considerații în legătură cu interpretarea art. 169 și art. 100 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, semnat de prof. dr. Alexandru Athanasiu şi dr. Ana-Maria Vlăsceanu, propune unele soluții în vederea corectei interpretări și aplicări a dispozițiilor cuprinse în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice care reglementează majorarea punctajelor realizate de persoanele care au prestat munca în grupa I și II de muncă, respectiv în condiții deosebite și speciale de muncă.

Drept public

Comentariul Deciziei nr. 459 din 16 septembrie 2014 a Curţii Constituţionale privind dispozițiile art. 8 alin. (1) raportate la art. 2 alin. (1) lit. c) teza I din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 care au fost declarate constituționale în măsura în care se interpretează în sensul că decretele Președintelui privind numirea judecătorilor la Curtea Constituțională sunt excluse din sfera controlului judecătoresc sub aspectul verificării îndeplinirii condiției „înaltei competențe profesionale”, semnat de prof.dr. Dana Apostol Tofan. Decizia de interpretare reprezintă, aşa cum susţine autorul, o nouă „lecție de drept” oferită – cu caracter obligatoriu, pentru viitor – instanțelor judecătorești, mai precis, instanțelor de contencios administrativ din România: „Curtea Constituțională a pășit dincolo de pragul unei decizii de interpretare cu care ne-a obișnuit în ultimii ani, în cazul unor sesizări, dar nu întotdeauna când ar fi putut să o facă”.

Drept penal

Articolul Temeiurile reținerii şi ale arestării preventive în reglementarea noului Cod de procedură penală, semnat de prof.dr. Alexandru Țuculeanu şi conf.dr. Constantin Sima, pune în discuţie cele două instituţii conform prevederilor noului Cod, precum şi dispozițiile art. 23 din Constituţie privind reținerea şi arestarea preventivă care pentru a fi înţelese şi aplicate corect trebuie puse în corelație cu dispozițiile art. 53 din Constituție care recunosc legitimitatea restrângerii exercițiului unor drepturi sau al unor libertăţi, de esența restrângerii fiind caracterul de excepție şi temporar al acesteia. Analiza conţine ample trimiteri la jurisprudenţa CEDO.

Rubrica de Sinteze de jurisprudenţă îşi păstrează structura, dar şi actualitatea: CC, CEDO, CJUE, IPI – decembrie 2014.

În cadrul rubricii Instrumente, dr. Răzvan-Horațiu Radu, Agent al Guvernului pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, semnează articolul Locul procurorului în sala de judecată din perspectiva jurisprudenței CEDO. În perioada postdecembristă, în România s-a discutat mult despre rolul procurorului în sistemul judiciar din România, despre statutul acestuia, mai exact dacă el este magistrat sau reprezentant al puterii executive. Au fost exprimate o serie de opinii în acest sens, inclusiv în perioada redactării noului Cod de procedură penală. Totuși, astfel cum rezultă din cuprinsul articolului, acest tip de discuții referitoare la poziția procurorului în sala de judecată nu sunt singulare în spațiul european.

Ca în fiecare număr, revista cuprinde un Index alfabetic şi un Index legislativ care constituie veritabile instrumente de lucru pentru cititor.

Adauga un comentariu

*

Acest site folosește cookie-uri. Continuarea navigării presupune că ești de acord cu utilizarea cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close